Wonen zonder gasaansluiting

advertisement
Wonen zonder
gasaansluiting
Het kan straks in Munster Winsum
Een nieuwe woonwijk aan de rand van Winsum.
In een waterrijke en groene omgeving.
www.woneninmunster.nl
Over Winsum
Winsum. Dat is een heerlijke woongemeente met ruim 13.000 inwoners en
alle voorzieningen (onderwijs, zorg en
winkels) in de buurt. De dorpse sfeer is
nog steeds aanwezig. En dat willen we
zo houden. Winsum heeft een aantrekkelijk en levendig centrum dat ook
nog eens cultuurhistorisch van grote
waarde is: met leuke smalle straatjes
en karakteristieke oude gebouwen. De
ideale ligging, tussen de stad Groningen (15 autominuten en uitstekende
trein- en busverbindingen) en het
Lauwersmeergebied, maakt dat het in
Winsum bijzonder prettig wonen en
leven is.
De locatie Munster
Aan de oostzijde van Winsum wordt de nieuwe wijk Munster gerealiseerd. In deze duurzame, waterrijke en groene wijk komen uiteindelijk 150 woningen. De realisatie gaat in drie fasen van telkens 50 woningen. De verkoop van de eerste 50 woningen gaat in 2017 van start.
In Winsum heeft u
veel vrijheid om uw
eigen woonwensen
te vervullen. En er is
sprake van een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
Even wennen misschien, de
gedachte dat je helemaal geen gas
meer nodig hebt als energiebron.
De oude en dure gasverwarming
heeft zijn langste tijd gehad. Gas
is eindig. Elektriciteit niet. Met
wonen in Munster kies je voor
een duurzame toekomst.
Duurzaam ontwikkelen en energieneutraal
De gemeente Winsum heeft hoge ambities in duurzaamheid en loopt hierin graag voorop. Daarom zal de
wijk gebouwd en ingericht worden volgens de laatste inzichten en meest energiezuinige principes. Eén
van de in het oog springende uitingen daarvan is de duurzame verwarming: zonder een gasaansluiting. In
Munster worden alle woningen gasloos.
Daarnaast krijgt de wijk een groen en waterrijk karakter en wordt duurzaamheid nadrukkelijk meegenomen tijdens de realisatie. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke hemelwaterafvoer, het gebruik van duurzame materialen in de openbare ruimte en maximaal profijt van de zon (zongerichte kavels).
Onderzocht wordt of er nog meer duurzame maatregelen in de wijk genomen kunnen worden, zoals
zonnepanelen, windmolentjes en hergebruik van water. Er wordt gekeken of daarvoor al tijdens de bouw
subsidies beschikbaar zijn.
Wat is een gasloze woning?
De woningen in Munster zullen geen gasaansluiting hebben. Er is een aantal manieren waarop we kunnen realiseren om zonder gas ons huis en water te verwarmen en te koken.
De eerste fase van 50 woningen wordt “all-electric” uitgevoerd. Hierbij wordt de hele energievraag door
middel van elektrische apparaten opgelost. Voor de latere fasen heeft de gemeente een collectief warmtenet in de vorm van een “laag temperatuur warmtenet” als duurzame energiebron in gedachten. Hierbij
houden woningen individuele vrijheid om te kunnen naverwarmen.
Een woning die energiezuinig, duurzaam en gasloos gebouwd wordt, heeft veel voordelen. Allereerst
hoeven er geen twee energiesystemen, dus elektriciteit en gas, naast elkaar aangelegd te worden. Dat
scheelt kosten. De woning is bijzonder goed geïsoleerd. Uw energierekening wordt veel lager of nagenoeg “nul”. Bovendien is gebleken dat bij deze woonconcepten het woongenot en gebruiksgemak een
belangrijke rol spelen: het tocht niet, het is gelijkmatig warm, de vloeren voelen niet koud aan en er is
steeds aanvoer van verse lucht.
Wat is all-electric?
Alles thuis elektrisch, dat is “all-electric living”. De woning heeft geen gasaansluiting en beschikt alleen over een elektriciteitaansluiting.
Op basis van elektrische apparatuur, vanuit groene stroom, wordt voorzien in de eigen behoefte aan warmte en warm water. Oplossingen voor ruimteverwarming zijn bijvoorbeeld een
aardwarmtepomp of een luchtwarmtepomp. Warm water kan komen van een zonneboiler, een
elektrische boiler of een warmtepompboiler. Koken kan elektrisch of via inductie.
De benodigde elektriciteit
kan (grotendeels) door de
woning zelf worden opgewekt met zonnepanelen of
een andere opwekker van
elektriciteit. Het overaanbod van elektriciteit wordt
aan het net geleverd. Als de
zon niet schijnt, levert het
net stroom terug aan de
woning. Ook zonnepanelen
op eventuele collectieve en
overdekte parkeergelegenheden zijn mogelijk.
Wat is een laag temperatuur warmtenet?
Bij een laag temperatuur warmtenet wordt op
een centrale plaats het water voorverwarmd
en vervolgens via een ringleiding naar alle
woningen vervoerd. Per woning wordt het
water vervolgens op de gewenste temperatuur
of warmteniveau gebracht. Voor dit collectieve warmtenet is per 15 tot 20 woningen een
verdeelstation en een warmtebuffer nodig.
Op dit moment wordt onderzocht of een laag
temperatuur warmtenet een optie is. Eventueel wordt dit dan voor fase 2 en 3 ingezet.
Bio
Warmte energie uit thermische panelen,
restwarmte, biomassa of andere bron
Naverwarming
door warmtepomp
naar 40-60 °C
Backup warmtepomp
(ook geschikt voor saldering)
Ringleiding
10-30 °C
Warmtebuffer in de vorm van een waterof zoutvolume
Woningen aangetakt op ringleiding
warmtebuffer
Sfeer en bebouwing
In de wijk komt veel natuurlijk groen, waarbij extra aandacht is voor een geleidelijke overgang tussen
tuinen en openbare ruimte. Grenzend aan de wijk komt een parkachtig recreatiegebied, het Munsterveld,
dat samen met inwoners is ontwikkeld.
De meeste woningen in de wijk komen te liggen aan vaarwater dat in verbinding staat met het Winsumerdiep.
Uitstraling
Type bebouwing
Grondgebonden woningen vrijstaand, twee-onder-een-kap, geschakeld of
rijwoningen. Appartementen in de schaal van de grondgebonden woningen.
Max. 3 laags. Individuele vormgeving gewenst.
Plaatsing/Oriëntatie Op de weg georiënteerd. 1 tot 3 bouwlagen.
Hoeksituaties op de koppen: tweezijdige oriëntatie met raampartij, erker of entree in
zijgevel.
Materiaalgebruik
Vrij voor de binnengebieden.
Uitgebreide detaillering en zorgvuldig met hoogwaardige materialen:
geen herkenbare kunststof goten of kozijnen e.d. Kap is vormvrij.
Aardbevingsbestendig
De nieuwbouw zal aardbevingsbestendig gebouwd worden. De gemeente Winsum vindt het belangrijk dat
nieuwbouw volgens de daarvoor ontwikkelde normen (op dit moment neergelegd in de Nederlandse
Praktijkrichtlijn, de zogenoemde NPR) uitgevoerd wordt. Deze richtlijn heeft als doel om bestaande en
nieuwe gebouwen robuuster te maken tegen aardbevingen.
Uw maandelijkse
energielasten zullen laag
zijn, of zelfs nul.
Wat kost wonen in Munster?
De kavels krijgen een gemiddelde prijs van 150 euro per m2, exclusief BTW.
Bij de bouw moet u een extra investering doen voor het aanleggen van alle benodigde apparatuur. Dit
kunt u echter meefinancieren. Ook is het wellicht mogelijk subsidie aan te vragen. De gemeente Winsum
helpt u hierbij graag en onderzoekt zelf ook nog aanvullende mogelijkheden voor financiering. Uw maandelijkse energielasten zullen relatief laag zijn.
Definitieve invulling
De gemeente Winsum heeft vergaande ambities voor de duurzaamheid
van de nieuwe wijk Munster. In deze folder zijn verschillende mogelijkheden en opties beschreven. De definitieve invulling van de wijk en de
woningen zal in 2017 duidelijk worden.
Planning & bouw in fasen
De eerste fase van Munster komt medio 2017 op de markt.
Hierna volgen fase 2 en 3.
Meer informatie
Meer informatie over Munster vindt u op www.woneninmunster.nl
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wijk?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.
Dit kan ook op www.woneninmunster.nl
Download