Door insecten overgedragen ziekten en het chronisch

advertisement
4 januari 2016
Door insecten overgedragen ziekten en het
chronisch vermoeidheidssyndroom
Bij een recent evenement “Simmaron Tea” praatten de
onderzoeksmedewerkers van Simmaron over hun werk
om ontdekkingen in onze ziekte te stimuleren. In deel
II van onze samenvatting bespreken we de presentatie
van Dr. Konstance Knox over haar samenwerking om
de door insecten overgedragen pathogenen bij
ME/CVS-patiënten te identificeren.
Konstance Knox, PhD
Voorzitter wetenschappelijke
adviesraad van Simmaron
Dr. Knox, directeur van Coppe Healthcare Solutions, is
sinds lange tijd medewerker van Simmaron Research
en Dr. Daniel Peterson. Als iemand die bijdroeg aan de
onderzoeken in het ruggenmergvocht heeft zij
jarenlang virale testen en onderzoek gedaan bij
patiënten met ME/cvs en andere ziekten.
Dr. Konstance Knox – Door Insecten Overgedragen
Ziekten En Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.
Van malaria tot dengue (knokkelkoorts) tot de ziekte van Lyme, door “vectoren overgedragen”
(vooral door muggen en teken overgedragen) ziekten bevinden zich onder de moeilijkere
uitdagingen voor de medische wereld. Terwijl zij vaak in verband worden gebracht met
ontwikkelingslanden, zijn mensen in de Verenigde Staten niet immuun voor hen. Meer dan 20
door insecten overgedragen ziekten komen in de Verenigde Staten voor en er komen er steeds
meer bij. Een nieuw door teken overgedragen virus (Heartland Virus) werd onlangs
geïdentificeerd in het Midden-Westen en Oosten van de Verenigde Staten en het gevaarlijke
door teken overgebrachte Powassan virus werd onlangs gevonden in het oosten van de
Verenigde Staten. Het eerste geval van het
westnijlvirus op het westelijk halfrond werd
geïdentificeerd in New York in 1999. Vijf jaar later
werd het in elke staat aangetroffen.
Wij weten dat een infectueus begin van chronisch
vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) vaak voorkomt.
We weten dat het getriggerd kan worden door vele
verschillende
soorten
infecties
(epsteinbarrvirus, Parvovirus, Giardia, SARS, hepatitis, etc.)
Geen enkele studie heeft echter de omvang
onderzocht van door insecten getriggerde ziekten of
gezocht naar regionale clusters van zulke ziekten bij
het chronisch vermoeidheidssyndroom – tot nu.
Simmaron
Research
en
Dr.
Knox
kregen
overgebleven monsters van het XMRV-onderzoek
van de NIH om het voorkomen van door insecten
Veel pathogenen zijn in verband
gebracht met ME/cvs, maar niemand
heeft tot nu toe door insecten
overgebrachte pathogenen onderzocht.
1
overgebrachte ziekten bij ME/CVS-patiënten in de Verenigde Staten uitgebreid te onderzoeken.
Dr. Konstance Knox zal het eerste onderzoek leiden dat wordt toegestaan om de rigoureus
verzamelde en gekenmerkte monsters van het XMRV-onderzoek te gebruiken.
De studie bouwt verder op historische verbanden met ME/cvs die in de laatste jaren zijn
omzeild.
Geschiedenis Herhaalt Zichzelf?
Door insecten overgebrachte pathogenen neigen er van nature naar om clusters van ziekte te
vormen, en het chronisch vermoeidheidssyndroom werd natuurlijk voor het eerst welbekend
toen clusters kwamen opdoken in Incline Village / Lake Tahoe, Lyndonville en andere steden in
het begin van de jaren 1980. Dr. Knox rapporteerde dat er sinds 1934 tenminste 12 clusters
zijn geïdentificeerd in de VS, waaronder zes in de regio Lake Tahoe alleen.
In de afgelopen 20 jaar was er weinig aandacht
voor
clusters.
Uitbraken
van
de
Noorse Giardia en de Canadese SARS tot het
ebolavirus,
elke
significante
infectueuze
uitbraak heeft echter een cluster van ME/cvsachtige patiënten achtergelaten.
Zou jouw “griep” afkomstig kunnen zijn van
een mug?
Deze studie zal op zoek gaan naar clusters van
regionale door insecten overgebrachte ziekten
bij ME/cvs-patiënten in de VS. Het wordt
voortgedreven door de hypothese dat voor
sommige mensen de “griep” waar zij nooit
overheen zijn gekomen, niet werd veroorzaakt
door een onschadelijke verkoudheid maar het
resultaat was van een muggenbeet of
tekenbeet.
Volledigheid is een sleutelwoord voor deze studie. Er zijn niet alleen honderden ME/cvspatienten bij betrokken vanuit de gehele VS, het zal ook zowat alle mogelijke door insecten
overgedragen ziekten onderzoeken die in de VS worden gevonden, waaronder sommige die
bijna nooit bestudeerd zijn. Onderzoeken van deze omvang en omvang zijn maar weinig
gedaan bij ME/cvs. De pathogenen die worden getest, zijn:
Door Teken Overgebrachte Pathogenen







Borrelia burgdorferi – Ixodus scapularis, I. pacificus – gevonden in de hele VS
Door teken overgebracht encefalitisvirus (TBEV) – Europa en Rusland, slecht onderzocht
in de VS
Anaplasma phagocytophilum – Ixodes scapularis, I. pacificus – grotendeels in het
oosten van de VS
Ehrlichia chaffeensis – Lone Star-teek – zuidoosten en zuidcentraal van de VS
Babesia microti – Ixodes scapularis – noordoosten en midwesten van de VS
Rickettsia rickettsia – Amerikaanse hondenteek (Dermacentor variabilis), Rocky
Mountain-bosteek (Dermacentor andersoni), en bruine hondenteek (Rhipicephalus
sanguineus) – in de hele VS
Coxiella burnetii – in verband gebracht met vee/geiten/schapen – verspreiden zich door
stof – in de hele VS
Door Muggen Overgebrachte Pathogenen




westnijlvirus (WNV) – in de hele VS
dengue (DENV) – zuidoosten van de VS/Texas
Eastern Equine Encefalitis Virus (EEEV) – oosten van de VS
Western Equine Encefalitis Virus (WEEV) – ten westen van de Mississippi
2



St. Louis Encephalitis Virus (SLEV) – oosten en midden van de VS
California Encephalitis Virus (CEV) – Californië
La Crosse Virus (LCV) – Californië
Mogelijk Hoge Aantallen Foutieve Diagnoses
Dr Knox gelooft dat het aantal foutieve diagnoses van deze infecties hoog zouden kunnen zijn.
Sommige zijn slecht bestudeerd en de meeste artsen kennen er toch niet veel van hen. Plus,
tenzij er ernstige symptomen aanwezig zijn, wordt er toch maar zelden op getest. Plotselinge
toevallen of blindheid zouden er voor kunnen zorgen dat je getest wordt op het westnijlvirus,
bijvoorbeeld, maar meer gematigde griepachtige symptomen, die het vaak produceert, zullen
daar waarschijnlijk niet voor zorgen.
Toestanden van post-infectieuze vermoeidheid
volgend op door insecten overgebrachte
infecties lijken veel voor te komen. Meer dan
50% van de mensen met een actieve infectie
van het westnijlvirus ervoeren 18 maanden
later nog steeds vermoeidheid, cognitieve
problemen, hoofdpijn en spierzwakte. Dengue,
die opnieuw kwam opduiken in het zuidoosten
van de VS, staat er om bekend om in een
ME/cvs-achtige toestand te resulteren bij
sommige patiënten. Beschrijvingen van zowat
al deze infecties merken de “langetermijngevolgen” op, d.w.z. de langetermijneffecten
die zij tot gevolg kunnen hebben.
Een Medisch Mysterie
Oplossen?
De ziekte van Lyme is een endemische
ziekte in verschillende delen van de VS.
Plus,
een
virus
zoals
het
door
teken
overgebrachte encefalitis virus (TBEV) zou de
sleutel kunnen bevatten tot de controverse die voor onrust zorgde in de medische professie.
Verschillende groepen beweren dat de ziekte van Lyme een a) relatief zeldzame ziekte is die
goed reageert op antibiotica of b) een veel voorkomende ziekte die vaak niet reageert op
antibiotica en vaak blijft bestaan als chronische toestand.
Maar wat als zij allebei op de verkeerde plek zoeken? Wat als die
tekenbeet een andere infectie heeft overgebracht samen met
de Borrelia – een infectie die resistent is tegen antibiotica? Zouden de
patiënten met chronische ziekte van Lyme lijden aan een andere,
niet-gediagnosticeerde door teken overgebrachte ziekte?
Konstance Knox denkt dat een goede kandidaat het door teken
overgebrachte encefalitis virus (TBEV) zou kunnen zijn. TBEV komt
veel voor in Europa en Azië, maar is in de VS onvoldoende
bestudeerd. Het kan vermoeidheid teweeg brengen die jaren kan
voortduren en het kan snel overgedragen worden. Mensen die een
teek hebben verwijderd voordat die 24 uur op hen zat, zouden
opgelucht kunnen zijn dat deze geen Borrelia heeft overgebracht,
maar TBEV – waar zowat nooit op wordt getest in de VS – kan
worden overgedragen binnen de vijftien minuten.
“Ticked Off?” Simmaron
doet het onderzoek.
Dr. Knox gelooft dat zij een veel groter voorkomen van blootstelling aan door insecten
overgebrachte infecties dan wie dan ook verwacht, op dit punt zal vinden. Zij hoopt dat dit de
eerste zal zijn van vele studies die deze ziekten onderzoeken.
3
Het in verband brengen van ME/cvs met een verhoogde mate van voorkomen van door
insecten overgebrachte infecties zou, natuurlijk, de ziekte verder legitimeren, maar de meest
intrigerende impact van het onderzoek zou de erkenning kunnen zijn dat sommige mensen
niet-gediagnosticeerde maar behandelbare door insecten overgebrachte ziekten hebben.
Het Oplossen Van Een Medische Catch -22 (Kip-EnEiprobleem)
Patiënten met chronische ziekte van Lyme en degenen met ME/cvs lijden beiden aan een
medische Catch-22. Als mensen met de ziekte van Lyme door antibiotica niet beter worden,
wordt verondersteld dat zij psychologische problemen hebben. Aan de keerzijde van de
medaille, als de testresultaten van patiënten met ME/cvs niet aantonen dat een erkende ziekte
aanwezig is, dan moet de ziekte ook tussen hun oren zitten.
Misschien, heel misschien, heeft een infectie die werd getriggerd door een bekend (of niet
herkend) stel pathogenen het immuunsysteem verstoord van beide groepen chronisch zieke
patiënten.
Het Simmaron Research Institute gelooft dat onderzoek de antwoorden heeft die de patiënten
nodig hebben. Dit onderzoek is de eerste stap. Doe mee aan de zoektocht van Simmaron naar
antwoorden.
Als u deel 1 van ons verslag hebt gemist, kunt u dit hier vinden: Dr. Mady Hornig over de
‘Peterson subgroepen’, immuunuitputting en nieuwe darmresultaten bij ME/CVS
© Cort Johnson, Simmaron Research, 5 oktober 2015.
Vertaling Meintje, redactie zuiderzon en poppetje, ME-gids.
4
Download