Strategie van een investeringsmaatschappij Dirk

advertisement
Strategie van een
investeringsmaatschappij
Dirk Boogmans
Gedelegeerd bestuurder
03.12.2003
Een toonaangevende investeringsmaatschappij –
Een gevestigde organisatie met een succesvol palmares



Opgericht in 1980 - hoofdkantoor in Antwerpen

Opgericht als een investeringsmaatschappij - niet als een fonds

Beursgenoteerd op Euronext Brussels sinds 1997
Internationale aanwezigheid

Kantoren in Den Haag, Frankfurt, Londen en Praag

Sterk internationaal netwerk (vnl. in Europa en VS)
Een duidelijke focusstrategie met gespecialiseerde teams

ICT, Life Sciences en Buy-Out

€ 877 miljoen intrinsieke waarde (november 2002)

Beperkte schuldgraad van 3.6% (juni 2002)
2
GIMV structuur

Ongeveer 150 portefeuillebedrijven

Team van 44 professionals

Succesvol palmares


24 beursintroducties op Nasdaq Europe, Nasdaq, Euronext,
Nouveau Marché en AEX
Financieel investeerder

minderheidsparticipaties, behalve voor Buy-Outs

op middellange termijn
3
5 Operationele Business Units binnen GIMV

GIMV – ICT

GIMV – Life Sciences



GIMV – Corporate Investment
België
GIMV – Corporate Investment
Nederland (Halder)
GIMV – Corporate Investment
Duitsland (Halder)
Focus op jonge
bedrijven in
innovatieve
hoogtechnologische
sectoren
Focus op gevestigde
ondernemingen in
meer traditionele
sectoren
4
Een gerichte investeringsstrategie gebaseerd op
internationalisering en specialisatie

gericht op internationale expansie



behouden leidende positie
versterkt specialisatie
specialisatie maakt het mogelijk van


creëren toegevoegde waarde voor investeringsbedrijven
versnellen aandeelhouders waardecreatie in portefeuille
5
Waarom een gefocuste investeringsstrategie?
Vorige investeringen in de sector
Succesvolle investeringen
en exits
Toegang tot industriële kopers
Waardecreatie
Kiezen van het juiste
management team
Begrip van essentie
en trends
Sterke industriële relaties
Detectie van waardevolle
deals
Toegang tot vertrouwelijke
due diligence informatie
6
Het bedrijfsmodel : opvolging cruciaal & exit essentieel
Investeren
• Zoeken naar dealflow
• Due dilligence
• Technologie evaluatie
jaar 0
• Waardecreatie
door strategische
betrokkenheid
jaar 0+1 of 2
Fondsenwerving
Opvolgingsinvestering
jaar 0+3 of 4
• Zoeken naar exit
Investeringsbedrag
• IPO, Trade sale
Desinvesteren
7
Hoe het resultaat bij PE en VC ontstaat
meerwaarde
Initiële investering
Opbrengst desinvestering
Meerwaarde is belangrijkste resultaat,
investeringsmaatschappij leeft niet van dividenden zoals
holdingmaatschappij
8
Verschil tussen boekwaarde, portefeuillewaarde
& intrinsieke waarde (per 30/06/2003)


Principe

Boekwaarde
: tegen kostprijs of lager (Belgian GAAP)

Intrinsieke waarde : EVCA regels (incl. discount op
beursgenoteerde aandelen)
Discount vs. intrinsieke waarde per einde 30/06/2003 : 38.1%
1000
900
83.2
186.6
800
700
Netto schulden
& andere
Latente meerwaarde
portefeuille
600
500
400
884.3
697.7
801.1
300
200
100
Boekwaarde
portefeuille
Marktwaarde
portefeuille
Intrinsieke
waarde
GIMV
496.0
Beurskapitalisatie
GIMV
0
(in mio euro)
9
Matrix Intrinsieke waarde :
per regio en per activiteit (30/06/2003)
Activiteitsdomein
ICT
Life
Sciences
Telenet
Regio
Corporate
Investment
Barco
New
Totaal
portefeuille
België
139.4
59.5
14.2
113.4
159.2
485.8
Rest van West Europa
185.2
21.7
51.2
-
-
258.0
West Europa
324.6
81.2
65.4
113.4
159.2
743.9
Centraal & Oost Europa
14.5
-
-
-
-
14.5
Azië
14.9
2.4
-
-
-
17.3
Verenigde Staten
1.1
23.0
84.6
-
-
108.7
Totaal portefeuille
354.0
100.2
157.5
113.4
159.2
884.3
Netto thesaurie & andere
Totale Intrinsieke waarde
Netto
thesaurie
& andere
Totale
Intrinsieke
waarde
- 83.2
801.1
10
DE MARKT
11
PE-fondsen opgehaald en geïnvesteerd in Europa
50.000
45.000
40.000
In EUR million
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Total Funds Raised (in EUR million)
1998
1999
2000
2001
2002
1H
2003
Total Investments
Bron : EVCA
12
Europese PE-investeringen opgedeeld per fase
100%
90%
80%
70%
In %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991
1992
1993
Seed
1994
Start-up
1995
1996
Expansion
1997
1998
Replacement Capital
1999
2000
2001
2002
Buyout
Bron : EVCA
13
PE investeringen als % van het BNP
1
0,9
0,8
% of GDP
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1998
Germany
1999
Belgium
Europe
2000
Netherlands
2001
France
2002
Sw eden
United Kingdom
Bron : EVCA
14
PE-fondsen opgehaald en geïnvesteerd in België
900.000
800.000
700.000
In EUR 000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Total Funds Raised
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Investments
Bron : EVCA
15
16
17
18
Historische resultaten van fondsen variëren sterk
volgens geografische zone en productgroep
Gebaseerd op fondsen 1980 – 1998 die volledig afgesloten zijn
(IRR in %)
Venture capital
Buy-outs
upper
quartile
US
upper
quartile
Europe
median
IRR
US
median
IRR
Europe
14.9
20.7
13.1
22.7
8.3
12.5
4.4
12.6
Bron : Goldman Sachs
Asset Management
19
Strategische rol van de private equity industrie
in Europa


Werkt mee aan de Lange Termijn economische groei :
* start up maar ook uitbreiding van de business
* verhoogde mobiliteit van kapitaal door het vervangen van
aandeelhouders
* verbetering van de resultaten van ondernemingen door buy-outs
Stimuleert technologische innovatie
* investeert in high tech
* transfert van know how van universiteiten naar ondernemingen
20

Creëert een nieuwe asset categorie voor institutionele investeerders
* biedt op een professionele manier de mogelijkheid aan
pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen om te
investeren in deze klasse
* vraagt transparancy en liquiditeit
21
Uitdagingen voor de sector




De negatieve economische cyclus weegt op de sector
* moeilijke exits
* veel waardeverminderingen
* moeilijk om nieuwe middelen te verzamelen
Een zekere overhang blijft bestaan
* nog teveel geld
Type spelers is aan het wijzigen
* captives die markt verlaten
* grootte van fondsen is geen succes
Regulering is bijkomende hinderpaal
* Basel II
22
GIMV EN VLAANDEREN

Vlaanderen en omliggende regio’s zijn thuismarkt

Groot deel historische successen GIMV zijn in Vlaanderen

Relatieve aandeel Vlaanderen gedaald maar niet in absolute
termen

Marktaandeel GIMV in België blijft hoog

Op dit ogenblik praktisch enige investeerder in technologie

Internationale contacten van GIMV helpen ook Vlaamse bedrijven
23
Marktpositie GIMV
1998
1999
2000
2001
2002
(in 000 euro)
Marktaandeel GIMV in Belgische Investeringen
nb
nb
nb
25.0%
16.6%
Marktaandeel Buitenlandse spelers in Belgische Invest.
nb
nb
nb
16.0%
24.9%
Marktaandeel GIMV onder Belgische spelers
47.8%
29.8%
41.7%
51.4%
44.0%
Marktaandeel GIMV in Europa
0.86%
0.80%
0.67%
0.87%
0.57%
24
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards