Samenvatting Godsdienst boekje Augustinus. Plaatsen Namen

advertisement
Samenvatting Godsdienst boekje Augustinus.
Plaatsen
Namen
Jaartallen
Begrippen
-----------------------------------------Hoofdstuk 1
Augustinus is geboren in 354 in Thagaste.
Hij kan niet goed met zijn vader opschieten.
Zijn vader leidt een losbandig leven.
Hij kan goed opschieten met zijn moeder Monica.
In zijn jeugd moet Augustinus niks van het geloof hebben.
Zijn vader sterft.
Augustinus leeft losbandig.
Hij krijgt met zijn vriendin een zoon: Adeodatus.
In 376 verhuist Augustinus naar Carthago.
Dan wordt hij leraar in Retorica.
Augustinus wil veranderen.
Toen hij 50 was, schreef hij een biografie met zijn levensverhaal.
In Carthago leeft Augustinus vroom.
Hij heeft veel last van de zonde.
Augustinus sluit zich aan bij de Manicheeërs.
Ze zijn geen christenen.
Ze geloven dat God een geest is.
Het geestelijke is belangrijker dan het lichamelijke
Er is een strijd tussen het licht en de duisternis.
En vasten helpt daarbij.
Na 9 jaar gaat hij weg bij de sekte.
Augustinus gaat naar Tiber.
Daarna naar Rome.
Hij krijgt een baan in Milaan als leraar.
Augustinus luistert naar bisschop Ambrosius.
Hij vertelt dat de mens de Here moet dienen.
Augustinus vertelt in belijdenissen hoe hij de weg naar God heeft gevonden.
In 387 op 25 april (paasnacht) doopt Ambrosius Augustinus.
Zijn zoon wordt ook gedoopt.
Augustinus maakt het weer goed met zijn moeder.
Augustinus wil zich inzetten voor het evangelie.
Hij gaat terug naar Afrika.
Hij sticht een gemeenschap van monniken om het evangelie te verspreiden.
In 391 wordt Augustinus priester.
En in 396 wordt Augustinus bisschop van Hippo.
Augustinus besteedt zijn tijd veel aan ideeën en stromingen.
Hij schrijft tegen dwalingen.
-----------------------------------------Hoofdstuk 2
Het Donatisme ontstaat in de tijd van de christenvervolging.
De christenen bezwijken onder de druk van de vervolgers.
Donatus vind die christenen nep-christenen.
Het lukt Donatus niet om de kerk te veranderen.
Als een in zijn ogen afvallige bisschop wordt gekozen, is de maat vol.
De kerkleden worden opnieuw gedoopt.
In de tijd van Augustinus is er geen vervolging meer.
Het Donatisme is er nog steeds.
Ze zeggen dat volmaaktheid verdienen niet niks is.
Augustinus wijst hun leer af.
-----------------------------------------Tijdlijn:
Augustinus is geboren in 354 in Thagaste.
In 376 verhuist Augustinus naar Carthago.
In 387 op 25 april (paasnacht) doopt Ambrosius Augustinus.
In 391 wordt Augustinus priester.
En in 396 wordt Augustinus bisschop van Hippo.
Download