Nieuwsflits_nummer_1_week_2

advertisement
2014, Jaargang 6. Nummer 1. Week 2.
In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag
met u willen delen.
Herinnering: groot lijsttrekkersdebat op 21 januari
Het Haags Wmo Netwerk organiseert een debat met fractieleiders van
verschillende politieke partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag. Een middag waarop de achterban
van het Haags Wmo netwerk duidelijk op tafel wil krijgen op welke wijze de
plaatselijke politici de belangen van meer dan 100.000 Hagenaars die te maken
hebben en krijgen met de Wmo, denken te gaan behartigen.
De thema’s die aan de orde komen zijn: de nieuwe Wmo wetgeving en hoe
ondersteuning voor de Haagse burger met een beperking er uit komt te zien,
zelfredzaamheid, buurtgerichte ondersteuning en begeleiding van mantelzorg.
Ook staan de onderwerpen AWBZ-Jeugdwet, wonen en werk, zorg voor ouderen
en kwetsbare groepen en maatschappelijke opvang op de agenda.
Praktische informatie:
Locatie Lijsttrekkersdebat:
Tijdstip:
uur
Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag
14.00 – 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30
U bent van harte uitgenodigd. Meld u aan, telefonisch via: 070 – 365 52
88 of stuur een e-mail aan: [email protected] Wilt u meer weten over het
Wmo debat? Klik hier.
Nieuw handboek 'Zicht op Ruimte'
Het nieuwe handboek ‘Zicht op Ruimte’ biedt essentiële handvatten voor de
broodnodige veiligheid en comfort in de gebouwde omgeving. Kort na de
heropening van het Rijksmuseum besluit de directie de witte trappen in het
Atrium grondig aan te passen. De aanleiding is de val van een bezoeker die
daarbij een hoofdwond opliep. Zo maar een voorbeeld hoe mensen in een
onoverzichtelijke situatie struikelen, ergens tegenop botsen of de weg kwijt
raken. Zicht op Ruimte is dé handleiding voor iedereen die zulke incidenten wil
voorkomen.
Behalve in de gespecialiseerde boekhandel is het boek ook te bestellen via:
www.silvur.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berry den Brinker via 020–
671 27 50, of stuur een e-mail aan [email protected]
Een luisterend oor voor slechthorenden
Het is druk tijdens het maandelijks inloopuur van de Nederlandse Vereniging
voor Slechthorenden, afdeling regio Den Haag. Het zijn meestal ouderen die de
weg naar het Audiologisch Centrum aan het Westeinde vinden, waar
ervaringsdeskundigen adviseren over slechthorendheid, overgevoeligheid voor
geluid, oorsuizen en de ziekte van Ménière. Marjet Houwink is een van hen. De
vrijwilligster bij de NVVS is vanaf haar vijfde aan een oor doof, met het andere is
ze slechthorend. Marjet weet precies waar de tragiek van slechthorendheid en
doofheid schuilt. De gasten krijgen daarom een lijst mee met wenken en tips
voor goed- en slechthorenden. Voor slechthorenden is het gezellige geroezemoes
een ware kakofonie. Niet alleen de praktijkadviezen bepalen het succes van de
inloopuren, maar het luisterende oor van de NVVS vrijwilligers zijn minstens zo
belangrijk. Klik hier voor meer informatie
Bron: AD Haagsche Courant
Sophia Revalidatie is verhuisd
Onder zowel medische als muzikale begeleiding verhuisden vrijdag de klinische
patiënten van Sophia Revalidatie. De hoofdlocatie aan de Vrederustlaan is
verhuisd naar de moderne nieuwbouw, die direct naast de oudbouw staat. De
eerste patiënt die verhuisde, mevrouw Kennedie, mocht het lint voor de ingang
doorknippen en kon als eerste haar nieuwe kamer in. Alle 57 patiënten die
werden verhuisd, beschikken over een eenpersoonskamer en een eigen
badkamer.
Bron: Posthoorn
Inloopochtend voor reumapatiënten
De Reumapatiënten Vereniging Den Haag houdt elke tweede woensdag van de
maand een inloopochtend voor mensen met een reumatische ziekte of
aandoening. Deze inloopochtenden vinden plaats in het kantoor van de
Reumapatiënten Vereniging in de Aaltje Noorderwierstraat 276 en zijn bestemd
voor zowel leden als niet leden. Belangstellenden zijn welkom van 11.00 tot
13.00 uur. Bij winters weer, ijs of sneeuw gaat de inloop niet door.
Bron: AD Haagsche Courant
Vooraankondiging
Debatteer samen met cabaretière Funda Mujde, Haagse werkgevers en
professionals over een betere positie op de arbeidsmarkt voor Hagenaars met
een beperking. Bent u geïnteresseerd? Reserveer de volgende data alvast in uw
agenda: 28 januari, 3 en 4 februari van 15.30 tot 18.30 uur.
Voor aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief of suggesties of vragen
kunt u mailen naar: [email protected]
Colofon
Eindredactie: Secretariaat, Yvonne Roos
Ontwerp: Matglas, Jan Bakker
Contactgegevens Voorall:
Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
[email protected]
www.voorall.nl
twitter:@voorall
Download