Geriatrie - parkzoom

advertisement
Geriatrie
Informatie voor ouderen,
hun partners, kinderen en mantelzorgers
Info
rmee
r
bij u
w
huis
arts
!
• Bloedprikken
• Röntgenfoto maken
• Kindergeneeskunde
Wat is klinische geriatrie?
Een klinisch geriater is een arts die vanuit het
• Gynaecologie
• Plastische Chirurgie
• KNO
ziekenhuis werkzaam is voor ouderen die last heb-
• Reumatologie
ben van verschillende ongemakken tegelijkertijd.
• Orthopedie
Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke,
• Neurologie
psychische en sociale klachten. Het doel van de
• Longgeneeskunde
geriatrische zorgverlening is het behoud of herstel van
• Interne Geneeskunde
• Chirurgie
zelfstandigheid en de kwaliteit van uw leven.
• Geriatrie
• Dermatologie
Hoe werken de geriaters van het LangeLand Ziekenhuis?
In het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer werken twee
Juist omdat er vaak méér aan de hand is, is die samen-
geriaters: Carien van Rijn en Mariëtte Grandiek. Vanaf
werking van verschillende vakgebieden praktisch en
1 april is geriater Carien van Rijn ook gestart met
effectief. Wij werken volgens de Richtlijn Comprehensive
spreekuren Geriatrie in de polikliniek van het LangeLand
Geriatric
Ziekenhuis in Bergschenhoek.
korte onderzoeken op dezelfde ochtend worden gepland,
Assessment
(CGA),
waarbij
verschillende
zodat u niet steeds hoeft terug te komen. De afspraak
De geriaters van het LangeLand Ziekenhuis werken
duurt ongeveer twee uur, zodat de onderzoeken in een
intensief samen met een verpleegkundig specialist, een
rustig tempo kunnen verlopen. Vanzelfsprekend krijgt u
verpleegkundige geriatrie, fysiotherapeuten, diëtisten en
niet meer onderzoeken dan strikt noodzakelijk. Na afloop
anderen. Zij kijken vanuit verschillende vakgebieden naar
is de uitslag snel bekend.
u en uw klachten.
Ook op de polikliniek LangeLand in Bergschenhoek werkt
Carien van Rijn op deze manier samen met verpleegkundig specialist Angelique de Zwart.
vragen
Met welke
kunt u bij een geriater terecht?
Lichamelijke problematiek
• U loopt moeilijk en bent het laatste jaar meer dan twee
keer gevallen. Wat is de oorzaak? En wat kunnen we er
aan doen? Zou een speciale training kunnen helpen?
• U houdt uw plas/ontlasting niet op. Dat is heel
vervelend en het beperkt u in uw dagelijkse doen en
laten. Wat is de oorzaak en wat is er aan te doen?
• U hebt geen eetlust en valt af. Ook bent u vaak moe
en kunt steeds minder dingen zelf. Het lijkt op een
neerwaartse spiraal. Kunnen we die doorbreken zodat
u weer aansterkt?
• U heeft last van uw nieren en de specialist adviseert
een bepaalde behandeling. U en uw kinderen twijfelen
Geheugenpoli
over het nut hiervan. Wat is hier de beste aanpak?
Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als
Psychische problematiek
dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien iets aan
de hand. Maakt u zich zorgen over uw geheugen? Het
• U heeft het afgelopen jaar uw partner verloren en bent
is goed om dit te laten onderzoeken. Er is meer aan te
lusteloos. U of uw kinderen vragen zich af: hoort dit bij
doen dan u wellicht denkt. In het LangeLand Zieken-
de rouwverwerking of is dit een depressie?
huis bestaat sinds enkele jaren een geheugenpoli. Een
team van gespecialiseerde medewerkers, waaronder
• U ‘heeft er geen zin meer in’. Is dit iets wat onver-
geriaters, houdt zich bezig met allerlei problemen van
mijdelijk bij ouder worden hoort of kunnen hulp en
het geheugen. Op de geheugenpoli krijgen we een goed
ondersteuning u hier helpen?
inzicht in uw probleem en stellen we een diagnose door:
• U bent na een operatie in de war. Wat kan er aan de
hand zijn en welke aanpak of hulp kan helpen?
• e
en gesprek met u en met iemand die u goed kent
• lichamelijk onderzoek
• g
eheugentesten
• U bent vergeetachtig en vaak geïrriteerd. Waarmee kan dit te maken hebben en wat kan uw leven
plezieriger maken?
Sociale problematiek
• b
loedonderzoek
• zo nodig aanvullend onderzoek (zoals CT scan,
MRI scan, neuro-psychologisch onderzoek)
Als de vermoedelijke oorzaak van uw klachten is
gevonden, bespreken we een mogelijke behandeling
• U komt bijna de deur niet meer uit, waardoor u minder
met u. Deze kan gericht zijn op herstel of op het terug-
contact hebt met anderen en tot minder activiteiten
dringen van uw klachten. Met medicijnen streven we
komt. Zijn er aanpassingen of hulp mogelijk om uw
ernaar om uw conditie zo lang mogelijk te handhaven.
zelfredzaamheid en mobiliteit te vergroten?
Daarnaast besteden we veel aandacht aan uw directe
persoonlijke omgeving.
• Bij het aanvragen van een indicatie wil het Centrum
Indicatiestelling Zorg de diagnose van de huisarts
Namens het team van de geheugenpoli heeft Carien
(dementie) niet accepteren. Kan een geriater hier iets
van Rijn nu ook in LangeLand polikliniek Bergschenhoek
doen?
een spreekuur voor ouderen met geheugenklachten.
• U heeft geheugenproblemen en dat belast uzelf en
uw partner. Er is duidelijk meer hulp nodig maar u
wilt nog graag samen blijven wonen. Kan een geriater
meedenken over een oplossing?
Verwijzing via uw huisarts
Gezondheidscentrum Parkzoom
Voor een bezoek aan de geheugenpoli of de poli
Tjeerd Kuipersstraat 17
Geriatrie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.
2662 GM Bergschenhoek
U kunt uw huisarts hier om vragen. Samen met uw
Telefoon (079) 346 43 33
huisarts overlegt u waar u het beste terecht kunt voor
www.langelandparkzoom.nl
verder onderzoek.
Als u gebruik maakt van een navigatiesysteem,
Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken?
dan stelt u uw systeem in op Berkelseweg 17,
2661 AH Bergschenhoek.
Mocht u naar aanleiding van deze folder vragen
hebben, neemt u dan gerust contact op met de
Buslijnen
polikliniek in Bergschenhoek, via (079) 346 43 33 of
ZoRo-lijn 170 Zoetermeer Centrum West naar
[email protected].
Rodenrijs, halte Berkelseweg.
Lijn 173
Zoetermeer naar Bleiswijk, halte
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar
Sportpark Berkelseweg t.h.v. het
hetzelfde nummer: 079 346 33 33.
gezondheidscentrum.
Lijn 174
Delft naar Rotterdam via Berg-
Wij heten u graag welkom in gezondheidscentrum
schenhoek, halte Berkselseweg.
Parkzoom!
✓ Medisch specialisten ✓ Vriendelijke zorg ✓ Moderne faciliteiten
Download