jaarschema bachelor aardwetenschappen

advertisement
JAARSCHEMA BACHELOR AARDWETENSCHAPPEN
WEEK
36
37
38
39
40
41
42
43
JAAR 1
Periode 1
WEEK
45
46
47
48
49
Kaart- en profielconstructies
Eigenschappen van gesteente incl.
week veldwerk Ardennen
Wiskunde en computergebruik
Algemene Vaardigheden
Algemene Vaardigheden
37
38
39
40
41
42
43
44
Statistiek en data-analyse
JAAR 2
52
1
45
46
47
48
49
50
51
52
1
37
38
39
40
4
5
6
7
2
3
8
9
10
11
12
13
Periode 4
4
5
6
43
44
45
46
47
48
49
Periode 2
Minor Earth Surface:
Sedimentary Environments
Climate Science
Hydrologie van Nederland
Geobotany and Eco-Hydrology
Petrology of System Earth
51
52
1
2
3
Introduction to Biogeosciences
Isotope Geochemistry
4
Periode 3
Introduction to
Environmental
Sciences
Sedimentologie en Stratigrafie
Fysica
7
8
7
Regional
Structural
Geology
9
10
20
21
22
11
12
13
14
15
8
9
10
16
17
18
19
20
21
22
Kwartairgeologie
Mineralogie en Petrologie
Periode 4
Wijsgerige vorming
Geofysica en computermodelleren
13
14
15
23
25
26
24
25
26
16
17
Verslag
veldwerk
Veldwerk
Aardoppervlak
Veldpracticum Aardopp
12
24
Periode 6
Geomorfologie B
11
23
Veld- practicum Eerstejaars veldwerk
Brabant
Spanje
Periode 5
Of minor naar eigen keuze, op VU bijv. Evolutionary Biology and Ecology, Nationale GI minor, Educatieve minor
PROJECT
'Geologie'
'Fysische Geografie'
Keuze: 2 van de 3
VAK
Wijzigingen in dit jaarschema voorbehouden
19
Periode 6
Inleiding mineralogie
GIS en digitale ruimtelijke data
6
18
Geomorfologie A
Inleiding Hydrologie en klimatologie
5
17
Tektoniek
Wetenschapsgeschiedenis
Sociale Geografie
Minor Geology and Geochemistry:
Historical Geology and Sedimentology
50
16
Geochemie
Structurele Geologie B
42
15
Periode 5
Periode 4
Inleiding
anorganische
geochemie
Wis- en natuurkunde
41
14
Bodemkunde
Geologie van
Nederland
Structurele Geologie A
36
3
Periode 3
Sedimentaire
systemen
Verslag veldproject
Aardwetenschappen
2
Global Change
Periode 2
Periode 1
JAAR 3
51
Periode 3
Systeem Aarde
36
50
Periode 2
Periode 1
WEEK
44
18
19
Excursie
Vaste
Aarde
Veldwerk Vaste Verslag
Aarde
veldwerk
20
22
21
23
24
25
26
Periode 5
Bachelorthesis waarmee je extra richting aan je BSc-diploma kunt geven,
bijvoorbeeld over:
• Vulkanisme (Geochemie)
• Klimaatverandering in het verleden (Paleoklimatologie)
• Fossielen (Paleontologie)
• Breuken in gesteenten (Structurele Geologie/Tektoniek)
• Experimenten over het inwendige van planeten (Petrologie)
• CO2-uitstoot in polaire gebieden (Klimatologie)
• Saale glaciale bekkens in Nederland (Sedimentologie)
• Kalksteen in meren (Sedimentologie/Stratigrafie)
• Computermodellen van klimaat vroeger en nu
• Interacties tussen vloeistof en gesteente (Geochemie)
TENTAMENWEEK
VAKANTIE
AARDWETENSCHAPPEN
EEN GREEP UIT DE VAKKEN IN HET EERSTE JAAR
VAK
WAT LEER JE?
SYSTEEM AARDE
Het basisvak, waarin je in vogelvlucht van alles over het aardse systeem leert. Van vulkanen tot bodemprofiel, van
gletsjers tot stroming in de mantel. Van winderosie tot gebergtevorming. En de link tussen beide!
WISKUNDE EN COMPUTERGEBRUIK
Aardwetenschappen is toegepast beta! Dus komen wiskunde, scheikunde en natuurkunde ook aan bod in het
programma. Wel met een aardwetenschappelijke insteek!
KAART- EN PROFIELCONSTRUCTIES
Aardwetenschappen vergt enig inzicht in 3D. Of liever nog: 4D, hoe een landschap in de tijd verandert. Bij dit vak leer je
begrijpen hoe 3D structuren op een kaart tot uiting komen.
GLOBAL CHANGE
Over ijstijden en opwarming van de Aarde, over de ontwikkeling van het leven en massa-extincties, over
oceaanstromingen en overstromingen.
SEDIMENTOLOGIE EN STRATIGRAFIE
Aan sedimentair gesteente kun je veel afleiden over hoe een gebied er uit zag toen het gesteente werd gevormd.
Duinen, rivieren, zee, strand, riffen.. Ze laten andere sporen achter in gesteente. Dat moet je leren zien!
GEOMORFOLOGIE A
Dit vak gaat over de vorm van het landschap. Hoe beschrijf je dat en analyseer je hellingen, vlakken en gebergten?
Welke processen zorgen voor verwering, erosie en afzetting?
TEKTONIEK
Onze planeet is in beweging, ook van binnen. Welke effecten heeft dat op het aardoppervlak? Wat gebeurt er als platen
ten opzichte van elkaar bewegen. En wat zijn platen eigenlijk?
VELDPRACTICUM BRABANT
Veen, klei en zand! En dat tienduizenden jaren oud. Zelf buiten boringen zetten in het westen van Brabant om de
ondergrond en daarmee de oorsprong van de Brabantse Wal te begrijpen.
EERSTEJAARS VELDPROJECT SPANJE
In drie weken onderzoek je het verband tussen ondergrond (verschillende soorten gesteenten, geplooid en gebroken)
en het landschap in het zuidoosten van Spanje. Alles uit het eerste jaar komt hier bijeen!
VU.NL/AARDWETENSCHAPPEN
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards