powerpoint nieuwe spelling

advertisement
Nieuwe spelling 2005
Oefenen>>>
http://www.projectx2002.org
Wat verandert er vooral?
Drie kwesties die vaak tot spellingsvragen
leiden:
1. de tussen-n, de ‘pannenkoekregel’
2. aan elkaar, los of met een streepje
3. hoofdletters of kleine letters
Tussenletter –n-
Tussenletter –n-
OEF.1
Oplossingen
hazewind
schapengras
apekool
hazendistel
berenklauw
Geen streepjes als ze niet nodig
zijn…
Geen streepjes als ze niet nodig
zijn…
Geen streepjes als ze niet nodig
zijn…
Latijnse voorvoegsels aan elkaar maar niet alles: nonex- interimRest wel aan elkaar, tenzij contra, multi, semi,
anti+woord met klinker die botst en als het tweede
woord met hoofdletter begint
ex-leraar
anti-inflatiebeleid
anti-Europees
Geen streepjes als ze niet nodig
zijn…
OEF.2
Oplossingen












pincode
petfles
semiprofessioneel
mini-jurk
vice-eersteminister
coassistent
non-stop
ex-collega
Eddy Merckxfiets
Van Dalewoordenboek
100 meterloper
1 meioptocht
Geen streepjes als ze niet nodig
zijn…
Als een samenstelling van twee adjectieven in principe
niet omwisselbaar is, schrijven we de twee delen aan
elkaar vast.
sociaalkritisch
populairwetenschappelijk
christendemocratisch
sociaalgeografisch
niet: Vlaams-nationalistisch
Geen streepjes als ze niet nodig
zijn…
Samenstellingen uit vreemde talen worden nu ook
aaneengeschreven
sciencefiction
parttime
online
Geen streepjes als ze niet nodig
zijn…
Telwoorden. Aaneenschrijven tot duizend, dan spatie, los
miljoen/miljard/biljoen
Breuken worden van elkaar geschreven.
driehonderdzeventien
zesendertig miljard
tweeëntwintig
twee derde, vier vijfde
OEF.3
Oplossingen







jongliberaal
sociaalpsychologisch
moslimmilitant
midlifecrisis
fulltime
touroperator
twee derde van de bevolking
Hoofdletters en kleine letters…
Belangrijke uitzondering voor ons:
Tijdperken en stromingen mogen wel met een hoofdletter in
“gespecialiseerde context”, zoals in geschiedenislessen of esthetica
Vb: Barok, Middeleeuwen, Expressionisme
Hoofdletters en kleine letters…
Hoofdletters en kleine letters…
Hoofdletters en kleine letters…
Namen van talen en dialecten zijn in één woord met één
hoofdletter, behalve als er al een streepje of spatie staat,
zoals bij West-Vlaams, het New Yorks
Het Antwerps
het Basisengels
het Kerklatijn
het Verkavelingsvlaams
OEF.4
Oplossingen










de verlichting
de renaissance
Driekoningen
advent
Secretaressedag
nomade
Aboriginal
Zwartvoetindiaan
Oudgrieks
Platwitgoors
Hoofdletters en kleine letters…
Hoofdletters en kleine letters…
Hoofdletters en kleine letters…
Afgekorte namen van bedrijven en organisaties e.d. schrijf
je met hoofdletters en zonder punten.
VRT
EU
IOC
WK
OEF.5
Oplossingen









ziekte van Alzheimer
platonisch
coopertest
archimedeskracht
PTT
UEFA
kmo
buso
dvd
Uitsmijters: Begrijpe wie begrijpen kan.
E-mail
samenstellingen met letter krijgen
koppelteken
ge-e-maild
 afleiding van samenstellingen met letter
krijgt koppelteken
Uitsmijters: Begrijpe wie begrijpen kan.
Sms’jes, en ge-sms’t
afleidingen van initiaalwoorden krijgen
een weglatingsteken voor een
achtervoegsel, maar een koppelteken na
een voorvoegsel
Wat vindt u bijvoorbeeld van
ge-EHBO’d?
Download