Profielschets Directeur OBC

advertisement
Vacature Teamleider VMBO-TL 3/4 OBC-Bemmel
Binnen de Scholengroep Over- en Midden- Betuwe is per 01-08-2012 een vacature voor:
Teamleider VMBO-TL OBC locatie Bemmel 0,7-0,8 FTE
Het OBC Bemmel bevindt zich in een onderwijskundige transitie. In de twee gebouwen in
Bemmel worden m.i.v. 01-08-2013 drie categorale opleidingen gehuisvest. In het
gebouw aan De Heister (nu nog de bovenbouw-school) komt een categorale HAVO- (klas
1 t/m5) en een categorale VWO- opleiding (klas 1 t/m 6). In het gebouw aan Drieske (nu
nog de Juniorschool) komt de categorale VMBO-TL opleiding (klas 1 t/m 4). Beide
scholen vormen gezamenlijk de VO Campus Bemmel. Beide scholen hebben als ambitie
de talenten van elke leerling, van VMBO t/m VWO, zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling
te laten komen.
Beide locaties worden elk afzonderlijk geleid door een directeur. Deze directeuren werken
in de praktijk zeer nauw samen en overleggen wekelijks met elkaar. In gezamenlijkheid
worden o.a. besluiten aangaande personele en financiële zaken genomen. Beide
directeuren voelen zich verantwoordelijk voor de gang van zaken op de VO Campus
Bemmel.
De nieuw te benoemen teamleider zal in het cursusjaar 2012-2013 als aanloop naar de
transitiedatum 01-08-2013, tijdelijk als teamleider VMBO-TL 3/4 van De Heister
functioneren.
De teamleider is als directielid onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur belast
met het initiëren en coördineren van de ontwikkeling en uitvoering van het
onderwijskundige beleid binnen het team.
Als teamleider/directielid kunt u worden belast met een aantal lessen afhankelijk van de
omvang van het team en het aantal portefeuilles.
Uw taken/verantwoordelijkheden als teamleider onder- en bovenbouw:
 U geeft leiding aan een team, waaronder het (bege-)leiden van ongeveer 20
medewerkers;
 U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekkencyclus. (o.a. het voeren
van coachings-, functionerings- , beoordelings- en pop-gesprekken);
 U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het beleid t.a.v. ontwikkeling van
het onderwijs, de organisatie en de leerlingbegeleiding in de afdeling, waaronder het
actueel houden van het teamplan;
 U geeft vorm aan het loopbaan oriëntatie en begeleidings traject (LOB) binnen de
afdeling;
 U wordt belast met de uitvoering van het kwaliteitsbeleid voor de afdeling, waaronder
het toezien op een goede beleidscyclus (pdca);
 U draagt bij aan het beleid van het OBC Bemmel in het algemeen;
 U coördineert de dagelijkse gang van zaken in de afdeling zoals de begeleiding van
leerlingen, incidentenafhandeling en de organisatie in de afdeling;
 U zorgt voor een goede aansluiting onder- en bovenbouw.
 U heeft met name affiniteit met het vernieuwende, intersectorale VMBO onderwijs
zoals dat ook in het VMBO-TL gestalte kan krijgen
Op aanvraag is de vastgestelde functiebeschrijving beschikbaar bij het bestuursbureau
van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, afdeling P&O
([email protected]).
Salariëring is mede afhankelijk van opleiding en/of ervaring volgens schaal 12 van de
cao-VO (max € 4.962,- bruto per maand op full-time basis). De overige
arbeidsvoorwaarden zijn eveneens conform cao-VO. De arbeidsovereenkomst zal in
eerste instantie worden aangegaan voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast
dienstverband.
Heeft u interesse in een nieuwe stap in uw carrière, stuur dan uw gemotiveerde
sollicitatie, voorzien van CV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag 25 juni 2012
naar [email protected] (solliciteren uitsluitend per mail).
De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni a.s.
Voor functie-inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van der
Wielen, rector OBC De Heister Bemmel, tel 0481-470560, e-mail: [email protected]
Deze vacature wordt ook intern uitgezet.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Download