Presentatie Canto 08 april 2009

advertisement
MOBIELE PORNO?
NEE, IK DOE NIET MEE
MARIJKE ETNEL
4 november 2010
START PROGRAMMA
29 FEBRUARI 2008
2
KINDEREN IN SURINAME ZEGGEN:
NEE, IK DOE NIET MEE!!!
DOEL VAN DIT PROJECT
•OM TE
ONDERZOEKEN
WAAROM
JONGEREN
MEEDOEN AAN
MOBIELE PORNO
TELESUR &
JEUGDPOLITIE
VERSTUREN VAN MOBIELE
PORNO BEELDEN IS
STRAFBAAR (TEGEN DE WET)
5
PROJECT
1. GESPREK MET DE DIRECTIE
VAN DE SCHOOL
6
2. INTENSIEF GESPREK MET DE
STUDENTEN
7
3. DE UITEINDELIJKE
SESSIE
8
PANEL
PANEL
 DHR. CURRIE – DIRECTEUR TELESUR
 MAJOOR KOLF – JEUGDPOLITIE
 NATIONAAL JEUGD PARLEMENT
 MINISTERIE VAN ONDERWIJS
 MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
 BUURTMANAGER (POLITIE)
 SCHOOLLEIDER/DIRECTEUR VAN DE SCHOOL
 OUDERS(5) EN LEERKRACHTEN(5)
 DE PERS (JOURNALISTEN)
10
FAVORIETE STELLINGEN
WAAROM MEN AAN MOBIELE PORNO DOET
• ALS BEWIJS VAN LIEFDE ?
•MIJN OUDERS HOUDEN NIET VAN ME!
• WAAROM IS HET GEZICHT VAN HET
MEISJE ALTIJD IN BEELD?
•WIL DE JONGEN ZICHZELFS DAARDOOR
BESCHERMEN?
WAAROM ZEG JIJ JA?
WAAROM ZEG JIJ NEE?
Oplossing probleem
Alle aspecten bestuderen
Opent de weg tot discussie
De doelgroep betrekken
WAAROM DOEN KINDEREN MEE?
•SOCIALE OMSTANDIGHEDEN
•PEER PRESSURE/OM ERBIJ TE HOREN
•UIT VERLIEFDHEID
•MACHO GEDRAG
•WEINIG/GEEN AANDACHT VAN OUDERS
DOELGROEP
SCHOOLJEUGD
DAAROM IS DIT PROJECT
GEDURENDE SCHOOLUREN OP
SCHOOL
NADELEN/GEVOLGEN VAN
MEEDOEN AAN MOBIELE
PORNO KUNNEN ZIJN:
1.
2.
3.
4.
ZELFMOORD
MOREEL VERVAL
ONVEILIGE SEKS
STRAFBARE FEITEN
16
DAMES
MAAK VERSTANDIGE KEUZES
LET GOED OP JEZELF
HEB RESPECT VOOR JEZELF
17
JONGENS
•SPEEL NIET MET ANDERMANS
GEVOELENS
•WAT IN DE SLAAPKAMER
GEBEURT, MOET DAAR BLIJVEN
•HOE ZOU JE JE VOELEN ALS
HET JE ZUS/NICHT WAS?
18
STUDIES HEBBEN UITGEWEZEN DAT
MEISJES VAAK ERAAN BEGINNEN UIT
LIEFDE EN LATER ALS ER
PROBLEMEN KOMEN IN DE RELATIE
MET DE FILM WORDEN
GECHANTEERD.
SINDS DIT PROJECT DRAAIT,
ZIJN DE CIJFERS GEDROPT,
VOLGENS DE
RAPPORTAGES
VAN DE POLITIE
20
DE JEUGD IS NU
ZELFBEWUSTER EN
TROTSER GEWORDEN
TELESUR SPONSORED DIT PROJECT IN
ZIJN GEHEEL, OMDAT ZIJ ALS
TELECOMMUNICATIE BEDRIJF HAAR
VERANTWOORDELIJKHEID NAAR DE
JEUGD TOE ERKENT.
22
VRAGEN?
23
Download