Behandeling van afwijkende mondgewoonten

advertisement
4
Tips en adviezen.
Wat te doen om het mondgedrag
te verbeteren. Hier volgen enkele
tips:
Observeer
wanneer
het
afwijkend mondgedrag optreedt.
Treedt duimzuigen vooral op
voor de televisie en in bed? En
wanneer staat de mond nou
precies open?
Doorbreek de gewoonte.
Aangezien afwijkend mondgedrag vaak een kwestie is van
een gewoonte, is het belangrijk
deze gewoonte te veranderen.
Bedenk daarom samen met uw
kind
een
beloningssysteem.
Bijvoorbeeld: “Als je vandaag
tijdens het televisie kijken 5
minuten de lippen op elkaar houdt,
krijg je een sticker op een kaart. Bij
5 stickers krijg je een verrassing”.
Die verrassing kan een klein
cadeautje zijn of samen iets leuks
doen.
Stel haalbare doelen. Begin met
een aantal minuten per dag en
breid deze daarna uit. Maak
eventueel gebruik van een klok of
kookwekker om de tijd voor het
kind zichtbaar te maken.
Word bewust van het afwijkend
mondgedrag. Praat samen met
uw kind over wat u ziet en wat
mogelijke gevolgen zijn.
Motiveer en stimuleer uw kind
bij deze moeilijke klus.
©
Logopédica, 2013
CORRESPONDENTIEADRES
Willem Alexanderlaan 8
6074 AM Melick
VESTIGINGEN
in Roermond, Roerdalen en Maasgouw
T
I
E
0475 535209
www.logopedica.nl
[email protected]
Revisie 01
Behandeling
van afwijkende
mondgewoonten
2
3
Algemeen
Bij het kauwen, slikken en praten,
de bewegingen die we met onze
mond
verrichten,
zijn
veel
verschillende spieren betrokken
zoals de kauw-, tong- en
lipspieren.
Een verkeerd gebruik van deze
spieren kan de stand van het gebit
(zelfs na een orthodontische
behandeling) beïnvloeden.
Schadelijk
mondgedrag.
De werking van de kauw-, tong- en
lipspieren wordt negatief beïnvloed
door schadelijk mondgedrag.
Er zijn verschillende soorten
schadelijk mondgedrag:
1. open mondgedrag
2. foutieve tongplaatsing in rust
3. foutieve slikgewoonten
4. foutieve spreekgewoonten
1. Bij open mondgedrag is de
mond in rust geopend en verloopt
de ademhaling heel vaak door de
mond in plaats van door de neus.
Mondademers hebben vaker infecties aan keel, neus of oren dan
mensen die door de neus ademen,
omdat de neusweg de lucht filtert,
warm en vochtig maakt.
2. Bij een foutieve tongplaatsing in
rust, ligt de tong (bijvoorbeeld)
tussen de voortanden of slap op de
mondbodem. De spieren worden
hierdoor slap, waardoor ze hun
werk niet goed kunnen doen.
3. Bij foutieve slikgewoonten wordt
de tong tijdens het slikken (van
voedsel en speeksel) tussen de
tanden geperst. Dit is niet het geval
bij een correct slikpatroon, waarbij
de tongpunt tegen het tandvlees
achter de voortanden staat.
4. Bij foutieve spreekgewoonten
wordt de tong tegen of tussen de
tanden geplaatst tijdens de spraak.
We noemen dit ook wel lispelen of
slissen.
Het schadelijk mondgedrag kan
negatieve gevolgen hebben voor
onder andere de stand van de
tanden, de ontwikkeling van de
kaak en voor de uitspraak van
klanken.
Mogelijke oorzaken van
schadelijk mondgedrag.
De meest voorkomende oorzaken
zijn duim-, vinger-, of speenzuigen
en nagelbijten. Daarnaast kan
regelmatig
terugkerende
neusverkoudheid en/of vergrote
neusamandelen ook schadelijk
mondgedrag veroorzaken. Dit zorgt
ervoor dat men voornamelijk door
de mond gaat ademen.
Ook andere organische oorzaken
kunnen afwijkend mondgedrag
veroorzaken, bijvoorbeeld een
algehele spierzwakte of een
aangeboren verkeerde stand van
de kaken, waarbij bijvoorbeeld de
onderkaak te groot kan zijn.
Meestal is afwijkend mondgedrag
echter
een
(aangeleerde)
gewoonte.
Wanneer er zorgen bestaan over
het
mondgedrag
kan
een
logopedist ingeschakeld worden.
Logopedische
behandelingen
worden door de zorgverzekeraar(s)
vergoed, mits er een verwijzing is
van huisarts, tandarts, orthodontist
of specialist.
Wat doet de logopedist?
Een logopedist zal beginnen met
een vraaggesprek en daarop volgt
een onderzoek om het probleem in
kaart te brengen. Ze bekijkt o.a. de
mondfuncties, de gebitsstand, de
totale
lichaamshouding
en
eventuele
schadelijke
mondgewoonten.
Een ander aspect van het onderzoek heeft betrekking op de uitspraak van klanken en de
algemene verstaanbaarheid van
het spreken.
Wanneer alle testen zijn afgerond,
kan de logopedist bepalen of er
inderdaad sprake is van afwijkend
mondgedrag
en
hoe
de
behandeling er uit kan gaan zien.
Dit plan wordt met de ouders
besproken.
De logopedist heeft veel materialen
ter beschikking die als doel hebben
de spierfunctie voor het kauwen,
slikken en praten te herstellen.
Een logopedische behandeling
duurt gemiddeld een half uur en
vindt eenmaal per week plaats.
Daarnaast worden er adviezen
verstrekt om hetgeen geleerd werd
zo goed mogelijk in de praktijk te
brengen. Na een aantal maanden
logopedische behandeling, zal de
logopedist
de
onderzoeken
nogmaals uitvoeren. Zo kan zij zien
of er vooruitgang is.
Download