Bekijk dan hier de folder over Logopedie

advertisement
Logopedie
Wat is Logopedie?
De logopedist helpt u om uw communicatie te verbeteren en biedt
ondersteuning als u moeite hebt met spreken. Ook wanneer u problemen
heeft met eten en drinken kan u bij de logopedist terecht. Deze moeilijkheden
kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een beroerte (hersenbloeding of
herseninfarct), een hersentumor, Multiple Sclerose,…
Over Warmande
Warmande biedt mensen die zorg nodig hebben in West Zeeuws-Vlaanderen mensgerichte zorg. Onze waardevolle
zorgverlening kenmerkt zich al jaren door warmte en wederzijds respect. Onze mensgerichte zorg komt voort vanuit onze
missie en visie op zorg. De kernwaarden van Warmande maken meteen duidelijk hoe alle medewerkers en vrijwilligers dit
dagelijks in de praktijk brengen.
Waarvoor kunt u terecht bij de logopedist?
Voor...
•
•
•
Onderzoek
Advies
Behandeling
Van communicatie- en slikproblemen
Voor wie?
De logopedist van Warmande is gespecialiseerd
in onderzoek en behandeling van volwassenen
met een aandoening van de hersenen ,
revalidatie na hersenletsel (bijvoorbeeld door
een hersenbloeding- of infarct, na een ongeval of
een tumor) en communicatieproblemen in het
algemeen.
Enkele aandoeningen waarvoor u bij de logopedist terecht kan.
Taalstoornis (afasie)
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte
(hersenbloeding- of infarct), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere
aandoening in de hersenen. Als gevolg van afasie kunnen problemen ontstaan met het begrijpen, spreken,
lezen en schrijven. Samen kunnen deze talige problemen stoornissen geven in de communicatie.
De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen om het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal
in kaart te brengen. Ze gaat tevens na hoe de communicatie met uw omgeving verloopt. De logopedist geeft
oefeningen en adviezen om het begrijpen, spreken, lezen of schrijven te verbeteren en de communicatie tussen
u en uw omgeving zo optimaal te maken.
Spraakstoornis (dysartrie)
Een spraakstoornis kan veroorzaakt worden door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken
de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Dit heet dysartrie.
Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (herseninfarct of –bloeding), een hersentumor, een
spierziekte zoals ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose), een aandoening van het centraal zenuwstelsel zoals MS
(Multiple Sclerose) of een andere neurologische aandoening. De communicatie bij mensen met dysartrie
is gestoord omdat ze vaak moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een
te zachte en/of hese stem, en eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan. De
behandeling is gericht op verbetering van de verstaanbaarheid, waarbij u optimaal gebruik leert maken van uw
mogelijkheden. De logopedist geeft tevens advies aan u en uw omgeving. Soms kan het aangewezen zijn uw
spraak te ondersteunen met een communicatiehulpmiddel. De logopediste kan u hierbij ondersteunen.
Problemen met eten en drinken
Sommige mensen hebben problemen met het eten en drinken als gevolg van
hersenletsel (bijvoorbeeld na een beroerte, tumor, MS, ALS). Tong, wangen,
lippen en gehemelte functioneren niet meer goed waardoor er slik- en
kauwklachten kunnen ontstaan. Hierdoor kan iemand zich verslikken. De
logopediste doet onderzoek en adviseert over de samenstelling van het eten en
drinken en de manier van aanbieden. Tevens kan specifiek geoefend worden om
het slikken te verbeteren of kunnen compensatiestrategieën worden aangeleerd.
Hoe maakt u een afspraak?
Om een afspraak te maken met de logopedist heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. U kan
daarna rechtstreeks een afspraak maken via het nr. 0117/459089 of via mail [email protected].
Waar vindt de behandeling plaats?
De logopediste van Warmande werkt in verpleeghuis Stelle en komt op alle locaties van Warmande. Bij uitzondering
kan de logopedist op medische indicatie bij u thuis behandelen.
Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket en wordt meestal helemaal vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer u door een arts
bent doorverwezen. Houd rekening met de eigen bijdrage. Bij twijfel neemt u best contact op met de zorgverzekeraar.
Breskens
> Goedertijt
> Hooge Platen
> Burght
> Toren van Bourgondië
> Het Rondeel
Sluis
> Woonzorgcentrum
Rozenoord
> Het Lam
Oostburg
> Woonzorgcentrum
Stelle
Contact
Postadres
Postbus 172
4500 AD Oostburg
T 0117-45 94 00
F 0117-45 53 93
E [email protected]
W www.warmande.nl
Download