Facelift / MACS-lift / S-lift

advertisement
Facelift – MACS lift
Dr B De Frene
Dr B Casaer
Plastische Heelkunde
Sint-Augustinuskliniek Veurne
Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper
Consulent Plastisch Heelkunde AZ St Jan Brugge
Als de zwaartekracht zijn neerwaartse werking op de gelaatstrekken demonstreert,
dan kunnen zowel de huid als de onderhuidse weefsels het best door een facelift
weer in hun oorspronkelijke, jeugdiger positie worden gebracht.
Als uw gelaat volgende kenmerken vertoont, bent u in principe een goede
kandidaat (m/v)
voor een facelift:
- een diepe groeve tussen de basis van de neus en de mondhoek (= de nasolabiaal
groeve)
-wangzakjes over het
verloop
van
de
onderkaak
- diepe rimpels en groeven op de wangen en een verzakking van het reliëf van de
jukbeenboog
- losse huid, rimpels en verticale plooien of overvloedig vetweefsel in de hals
In al deze facetten kan een facelift verbetering brengen. Ze herstelt echter niet het
doorzakken van de wenkbrauwen (hiertoe dient een browlift of voorhoofdslift), het
teveel aan huid en vetweefsel ter hoogte van de bovenste en onderste oogleden (cf
blepharoplastie of ooglidcorrectie) noch de fijne rimpeltjes rond de mond en elders
op het gelaat.
De facelift bestaat in zijn grondvorm al vele decennia en is sindsdien uitgewerkt in
een grote variëteit
van vormen
en
technieken.
De basis van de ingreep bestaat uit het vrijmaken van de huid en de onderhuidse
weefsels van hun onderliggende structuren, zodat ze – mits verwijdering van de
overtollige huid – opnieuw op spanning kunnen worden gebracht.
Tot voor kort maakte de chirurg de huid steeds los van vlak voor het oor tot bijna
aan de wangplooi, de slaapstreek, de volledige hals en een deel van de nek.
Onvermijdelijk hierbij was een vrij forse insnijding die begon in het haar ter hoogte
van de slapen en vervolgens langs de voorkant van het oor liep, een buiging maakte
achter het oor en tenslotte doorliep tot in het haar achter het oor.
Een nieuwe techniek echter, de zogeheten MACS-lift, laat de plastisch chirurg nu toe
om via een veel beperktere insnijding en zonder zoveel huid en weefsel te moeten
losmaken, toch een even gedegen en duurzame correctie van de gelaatstrekken te
realiseren.
1
De MACS-lift is ontworpen om op relatief eenvoudige wijze en met minimale last voor
de patiënt een lifting van de onderste twee derden van het gelaat uit te voeren.
MACS staat hierbij voor Minimal Access Cranial Suspension – wat zoveel betekent als
het uitvoeren via een minimale insnijding (minimal access) van een ophanging
(suspension)
van
de
weefsels
naar
boven
toe
(cranial).
Om de ingreep te volbrengen, hoeft de chirurg slechts net voor het oor een zeer
beperkte huidzone vrij te maken. Vervolgens hangt hij in de diepte de verslapte
weefsels (spieren en vet) weer in hun oorspronkelijke positie op. Op die manier
wordt de huid, die tijdens het verouderen aan wangen, onderkin en hals is gaan
doorhangen, opnieuw opgespannen. De chirurg dient slechts een kleine hoeveelheid
overtollige huid te verwijderen en laat enkel een onopvallend litteken achter in de
plooi van het oor. In tegenstelling tot de meeste andere technieken, kan dit type van
facelift bovendien ook perfect onder plaatselijke verdoving gebeuren. U hoeft dus
niet in een ziekenhuis opgenomen te worden en u kunt kort na de weer naar huis.
ter informatie: De ingreep kan apart uitgevoerd worden of in combinatie met een
andere plastisch chirurgische ingreep, zoals een ooglidcorrectie of een liposculptuur
van de onderkin.
Voor de ingreep
Gedurende twee weken voor en twee weken na de operatie neemt u beter
geen pijnstillers als Aspirine, Aspro of Sedergine en raden we ook vitamine
E en het eten van look af, aangezien die stoffen het bloed wat kunnen
verdunnen en bijgevolg nabloeding in de hand kunnen werken.
Hoe gebeurt de behandeling?
De chirurg zal elke stap van de ingreep uitleggen. De ingreep kan zowel onder
plaatselijke als onder volledige verdoving gebeuren. In het laatste geval wordt u via
het dagziekenhuis opgenomen.
Vervolgens wordt uw gelaat met een ontsmettende vloeistof gewassen en brengt de
verpleegster rondom steriele doeken aan. De plaatselijke verdoving gebeurt door een
onderhuidse injectie met een heel fijn naaldje. U wordt een prikje gewaar en heel
even ook een licht branderig gevoel, maar dat verdwijnt haast meteen. De verdoving
zelf blijft anderhalf tot twee uren werkzaam en garandeert u een volkomen pijnloze
ingreep.
Indien nodig, dunt de chirurg eerst het vet van de hals uit. Via een klein gaatje in de
plooi van de kin voert hij daartoe een liposculptuur uit van de onderkin en de hals.
Dan volgt de
eigenlijke
lifting.
De huid wordt vrijgemaakt via een insnijding in de plooi voor het oor. Zodra de huid
vrij is, worden de diepere weefsels door middel van twee inwendige hechtingen terug
op hun vroegere spanning gebracht. Na controle op bloeding, trimt de chirurg een
2
kleine hoeveelheid overtollige huid weg en sluit hij vervolgens de wonde. Onder de
huid brengt hij een klein plastic buisje aan dat nasijpelend bloed naar het verband
zal geleiden. Op dezelfde manier wordt daarna de andere zijde behandeld.
De ingreep wordt afgerond met een reiniging van het gelaat en het aanbrengen van
een lichte zwachtel.
Hoe verloopt de nabehandeling?
Thuis houdt u zich het best zo rustig mogelijk. Als u probeert om wat te slapen, doe
het dan in halfzittende houding. Helemaal plat liggen of voorover bukken doet
namelijk de zwelling in het gelaat toenemen. Die zwelling en ook de blauwe
verkleuring in het gelaat kan u tot een minimum beperken door geregeld verse
ijszakjes op de wangen te leggen (gebruik hiertoe een diepvrieszakje met brokjes ijs
in
water).
Als u een pijnstiller wenst, gebruik dan enkel producten die geen aspirine bevatten.
Als gevolg van de diepe hechtingen, zal u vooral bij het wijd openen van de mond
enige last ondervinden ter hoogte van het kaakgewricht. Maar dat vervelende gevoel
verdwijnt
snel
in
de
loop
van
de
eerste
week.
Opdat eventueel wondvocht of bloed zich niet onder de huid zou gaan nestelen, stak
de chirurg een plastic afvoerbuisje aan de onderzijde van de wonde. Reeds de
eerste dag na de ingreep wordt het buisje verwijderd. Vanaf dan hebt u geen
verband meer nodig en kunt u ook probleemloos douchen en de haren wassen. Na
een dag of vier worden de eerste draadjes verwijderd, de rest na ongeveer een
week.
Al mag u reeds de dag na de ingreep gaan wandelen of winkelen, toch schat u best
in dat u ongeveer een week lang niet normaal sociaal actief kan zijn. De zwelling
neemt echter al vanaf de derde dag af en is na een week à tien dagen nauwelijks
nog zichtbaar. Na twee à drie weken merkt u enkel nog het resultaat van de ingreep.
Zijn er verwikkelingen mogelijk?
Zware verwikkelingen zijn gelukkig zeldzaam.
Ernstige
verwikkelingen
zijn
zeldzaam.
Mocht in de eerste uren na de facelift onverhoeds een vrij belangrijke nabloeding
optreden, dan kan het nodig zijn om de wonde onder plaatselijke verdoving opnieuw
te openen om de bloeding te stoppen. Dat levert de patiënt dan hooguit een blauwe
plek
op,
die
in
de
loop
van
twee
weken
verdwijnt.
Een infectie (of ontsteking) komt slechts heel zelden voor en wordt behandeld met
antibiotica.
Bij rokers valt het voor dat de wonde minder vlot geneest en soms zelfs terug
opengaat. In dergelijk geval duurt de genezing iets langer.
Welk resultaat mag ik verwachten?
Veel hangt uiteraard af van uw uiterlijk vóór de ingreep. Bij de ene patiënt is het
visuele resultaat ronduit spectaculair, een ander zal het resultaat meer als een
discrete opfrissing ervaren. Een en ander kan ook afhangen van de specifieke
3
wensen waarover u vooraf met uw chirurg heeft overlegd. De tekenen van
veroudering en weefselverslapping zullen hoe dan ook minder opvallend en vaak
zelfs verdwenen zijn.
Maak u daarbij overigens geen zorgen omtrent uw individuele gelaatstrekken en
mimiek. De gevreesde gestroomlijnde ‘facelift-look’ van sommige Hollywoodsterren is
te wijten aan het overmatige opspannen van de huid. Bij een moderne facelift
echter, en met name bij de MACS-lift, wordt de huid zelf verrassend weinig
aangespannen en herstelt de chirurg vooral de spanning van de onderhuidse
weefsels, waardoor opnieuw de jeugdige omtrekken van het gelaat terugkeren.
Hoe lang mag ik me over het resultaat verheugen?
Bedenk dat geen enkele plastisch chirurgische ingreep de tijd kan stilzetten. Wel
slaagt deze chirurgie erin om de klok een aantal jaren terug te draaien, althans
visueel. De duurzaamheid van het resultaat is bovendien afhankelijk van uw
levensstijl en van eventuele erfelijke factoren. Maar wees gerust, verreweg de
meeste patiënten zijn voor vele jaren gelukkig met het resultaat van hun facelift.
4
Download