7 - Thierry Detournay

advertisement
7. OTORHINOLARYNGOLOGIE – OFTALMOLOGIE - DERMATOLOGIE
OT- : < Gr. “otos” = oor
De otorree is het lopen van het oor.
De otoplastie is een plastische ingreep aan het oor.
RHIN- : < Gr. “rhinos” = neus
De rhinitis is een ontsteking van de neusslijmvliezen.
De rhinolalie is het spreken door de neus.
LARYNG- : < Lat. “larynx” = strottenhoofd
De laryngograaf is een toestel om de bewegingen van het strottenhoofd bij het spreken te
registreren.
De laryngoscoop is een keelspiegel.
De otorhinolaryngologie is dat gedeelte van de geneeskunde dat zich bezighoudt met oor,
neus en strottenhoofd.
FARYNG- : < Lat. “farynx” = keelholte
De faryngitis is een ontsteking van de keelholte.
De faryngoscopie is een onderzoek van de keelholte.
OFTALM- : < Gr. “ophtalmos” = oog
De oftalmocsoop is een oogspiegel.
De oftalmologie is de leer der oogziekten.
De oftalmie is een oogontsteking.
DERM(AT)- : < Gr. “derma” = huid
De dermatologie is de leer der huidziekten.
Het dermotroop virus is een virus dat bij voorkeur de huid aantast.
De erytrodermie is een aandoening waarbij de huid rood wordt.
CUT- : < Lat. “cutis” = huid
Een subcutane injectie is een inspuiting onder de huid.
Percutaan betekent doorheen de huid.
OEFENINGEN
Ontleed, verklaar en vertaal de volgende samenstellingen. Respecteer de werkwijze !
de otitis
de otoscoop
de otalgie
de rhinoplastie
de rhinorree
de laryngitis
de laryngoscopie
de laryngotracheobronchitis
de oftalmoloog
de oftalmalgie
de dermatoloog
de dermatitis
Download