Otoplastie of correctie van afstaande oren

advertisement
OTOPLASTIE OF CORRECTIE AFSTAANDE OREN
Dr B De Frene
Dr B Casaer
Plastische Heelkunde
Sint-Augustinuskliniek Veurne
Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper
Consulent Plastisch Heelkunde AZ St Jan Brugge
Afstaande oren zijn aangeboren vormafwijkingen van de uitwendige oorschelp. Op
zichzelf bieden afstaande oren geen enkel functioneel nadeel (je kunt er bijvoorbeeld
net zo goed mee horen als met platte oren), maar het verschijnsel veroorzaakt niet
zelden problemen van sociale en relationele aard. Vooral onder kinderen vormt het
een klassieke aanleiding tot pesterij – het bekende getreiter over ‘flaporen’ – wat bij
de betrokkenen ook op langere termijn vaak tot gevoelens van onzekerheid en een
gebrekkig zelfbeeld kan leiden.
De plastisch chirurg kan deze esthetische afwijking door een eenvoudige ingreep
corrigeren, en zonder dat daar belangrijke nadelen aan verbonden zijn.
Bij kinderen kan de otoplastie al vanaf vier jaar en gebeurt de operatie altijd onder
algemene verdoving. Volwassenen en adolescenten kunnen de keuze maken tussen
algemene
of
plaatselijke verdoving.
De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur en vergt slechts een oppervlakkige
verdoving. Hoewel uw kind in principe dezelfde dag nog naar huis kan, verdient het
meestal toch aanbeveling om het de eerste nacht in het ziekenhuis te laten. Het bij
de ingreep aangebrachte infuus (baxter) helpt immers om voldoende pijnstillers toe
te dienen, zodat uw kind een rustige en pijnloze nacht kan doorbrengen.
Vóór de ingreep
Gedurende twee weken voor en twee weken na de operatie neemt u beter
geen pijnstillers als Aspirine, Aspro of Sedergine en raden we ook vitamine
E en het eten van look af, aangezien die stoffen het bloed wat kunnen
verdunnen en bijgevolg nabloeding in de hand kunnen werken.
We bevelen aan om, vanaf drie dagen voor de ingreep, de oorschelpen en het
haar te wassen met de ontsmettende zeep Hibiscrub®. Zo beperkt u de eventuele
kans
op
een
wondbesmetting
tot
een
minimum.
Koop ook een brede elastische hoofdband die de oren volledig bedekt (type
sporthaarband in sponsstof). Zodra het medische verband verwijderd is, moet de
patiënt de elastische hoofdband nog gedurende drie weken ’s nachts dragen om te
beletten dat de oorschelp tijdens de slaap zou omplooien. Het is tevens aan te
bevelen deze band als bescherming overdag te dragen bij het uitoefenen van fysieke
arbeid of sport (zeker bij kinderen).
De ingreep
1
Voorzien we een algemene verdoving, dan mag de patiënt vanaf middernacht niets
meer gegeten of gedronken hebben. Een volwassene hoeft zich enkel te laten
opnemen in de dagkliniek, aangezien hij/zij het ziekenhuis meestal de avond na de
ingreep
al
kan verlaten.
Gebeurt de ingreep onder plaatselijke verdoving, dan wordt de patiënt niet
opgenomen in een ziekenhuisbed, maar amulant behandeld in de operatiezaal naast
de consultatie.
Zo’n plaatselijke verdoving voelt heel eventjes wat vervelend aan, maar biedt het
voordeel dat u omtrent een halfuur na de ingreep al naar huis kan.
De oorschelpen worden één voor één geopereerd. Tijdens de ingreep wordt u
weliswaar gewaar dat de chirurg uw gelaat aanraakt en zal u het geluid van de
operatie misschien als irriterend ervaren, maar u voelt hoegenaamd geen pijn.
De chirurg maakt een insnijding aan de achterzijde van de oorschelp en boetseert
vervolgens de nieuwe vorm van het oorkraakbeen. Daarna wordt het sneetje mooi
en zorgvuldig gesloten en legt de chirurg een speciaal verband aan dat zwellingen
tegengaat en de oren in de juiste positie houdt. Het spreekt dus vanzelf dat het
verband in geen geval verwijderd mag worden.
Na de ingreep
Thuis neemt u best enkele uren rust. Zorg ervoor dat het hoofd daarbij in een iets
hogere positie ligt dan de romp. Vermijd zware inspanningen en diep
vooroverbuigen, want dan kan de toename van de bloeddruk ongewenste
nabloedingen
veroorzaken.
Ondervindt u tijdens de eerste nacht wat pijn, dan kan u die doeltreffend bestrijden
met een eenvoudige pijnstiller zoals Dafalgan ® of Perdolan Mono ®.
Laat het verband gedurende een week op zijn plaats. De chirurg zal het, tegelijk met
enkele hechtingsdraadjes, tijdens de eerste raadpleging verwijderen. En al zijn de
oorschelpen op dat moment nog gezwollen en blauw, u zult meteen merken dat ze
nu
al
duidelijk
dichter
bij
het
hoofd
staan
dan
voorheen.
Als het verband weg is, mag u zonder zorgen de haren wassen. Plekjes met gestold
bloed of korstjes kan u gewoon met water reinigen. Wees wel voorzichtig met de
haardroger. De huid kan namelijk op enkele plaatsen nog tamelijk ongevoelig zijn en
registreert dan mogelijks ook de hitte niet. Gebruik de haardroger dus op veilige
afstand en stel hem zo mogelijk in op een lagere temperatuur.
Draag gedurende de volgende twee weken ’s nachts een elastische haarband. Draag
hem in die periode ook als u een of andere contactsport beoefent zoals judo en
andere gevechtssporten, of sporten waarbij onzacht contact nauwelijks te vermijden
valt, zoals basketball, rugby, waterpolo, en dergelijke. Het beste lijkt ons dat u
dergelijke
sporten
gedurende
een
viertal
weken
mijdt.
Na een dag of tien verwijdert de chirurg pijnloos alle hechtingen. De oorschelp is nu
al flink ontzwollen. Behalve dat het oor nu dichter bij het hoofd staat, kan niemand
nog merken dat u op die plek geopereerd bent.
Mocht u in de dagen en weken na de operatie over eender wat nog vragen of zorgen
hebben of mocht zich iets abnormaals voordoen (bijvoorbeeld als een onhoudbare
2
pijn u uit uw slaap houdt, of als u vaststelt dat uw verband zwaar bebloed raakt),
aarzel dan niet uw arts te contacteren.
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards