Mastoidectomie - Zaans Medisch Centrum

advertisement
Mastoidectomie
Geachte heer / mevrouw,
Algemeen
Binnenkort kunt u een oproep verwachten via het bureau opname voor een operatie aan
u middenoor. Voor vragen over de opnamedatum kunt u bellen met 075 650 23 14.
Dag voor de operatie
Voor de ingreep is het noodzakelijk dat u haar twee vingers rondom u oor met een
scheerapparaat of scheerapparaat of scheermesje verwijderd wordt. Laxeren is voor de
ingreep niet noodzakelijk.
Dag van de operatie
Wanneer u voor 11.30 uur de afdeling wordt verwacht en het voor de behandeling
noodzakelijk is dat u “nuchter” bent wil dit zeggen dat u op de avond voor de opname na
24.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Wanneer u na 11.30 uur op de afdeling
wordt verwacht en het voor de behandeling nodig is dat u “nuchter bent, wil dat zeggen
dat u de ochtend van de behandeling een kopje thee (geen koffie) en een beschuit mag
nemen. Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken.
U dient op het aangegeven tijdstip aanwezig te zijn op de afdeling Kort Verblijf op de
locatie 1 zuid. Dit is de gele verpleegafdeling op de 1e etage. De anesthesist heeft met u
de wijze van verdoving al tijdens de preoperatieve polironde afgesproken. Ook de
informatie verpleegkundige heeft met u tijdens deze polironde gesproken over
bijzonderheden rond deze ingreep. De verpleegkundige op de afdeling heeft met u voor
de operatie nog een kort gesprek over de gang van zaken, daar kunt u evt. nog vragen
aan stellen voordat u geholpen wordt.
De ingreep
Na verdoving wordt een gedeelte van het middenoor gereinigd.
Na de ingreep
Na de operatie heeft u bedrust totdat de KNO arts bij u is langs geweest. Na de operatie
krijgt u als u niet misselijk bent eerst een kopje thee en een beschuitje. Als dit goed gaat
mag dit verder uitgebreid worden. De dag na de operatie zult u starten met antibiotica. U
mag u neus niet snuiten, als u moet niezen moet dit met open mond en u mag ook niet
schudden met het hoofd. Belangrijk is dat u na de ingreep zo spoedig mogelijk weer
zelfstandig kunt functioneren. De verpleegkundige begeleidt u hierbij.
Versie 1
09/16
1 van 2
Het ontslag
Binnen 3 dagen gaat u weer naar huis.
Belangrijk is dat u thuis het een en ander geregeld heeft o.a.
dat u vervoer naar huis heeft geregeld
evt. wat hulp i.v.m. huishoudelijk werk
Richtlijnen voor de eerste weken na de operatie
De neus snuiten is niet toegestaan, niezen met open mond en probeer schudden met het
hoofd te vermijden. U kunt thuis verder u activiteiten op geleide van de pijn uitbreiden.
Poliklinische nacontrole
Na 7 dagen wordt u terugverwacht voor poliklinische nacontrole. Deze afspraak wordt
voor u gemaakt en krijgt u bij ontslag mee. Tevens krijgt u dan een recept voor antibiotica
mee.
Heeft u nog vragen
Heeft u na het lezen nog vragen dan kunt u deze tijdens het opnamegesprek stellen.
Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast
het gesprek met u behandelt arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding tot
wijzigingen geven. Dit zal dan altijd door u arts kenbaar worden gemaakt.
Versie 1
09/16
2 van 2
Download