PDF Besnijdenis (kind)

advertisement
Besnijdenis
H.115801.0416
(kind)
Inleiding
In overleg met u is besloten dat uw kind een besnijdenis
(circumcisie) ondergaat. Een besnijdenis is een operatie van de
voorhuid van de penis. Hierbij wordt de vernauwing van de voorhuid
opgeheven. Het is ook mogelijk dat het uw wens is dat uw zoon
wordt besneden om religieuze redenen.
Voorbereiding thuis
Kinderen die een goede voorlichting hebben gehad laten de narcose
en behandelingen beter toe en zijn rustiger en minder angstig.
Wij bieden de mogelijkheid om met u en uw kind:
 Het digitale fotoboek te bekijken via:
http://www.saxenburgh.nl/ziekenhuis/photoalbums/2/kfoto
 Langs te komen bij de medisch pedagoog, voor extra
voorbereiding passend bij en afgestemd op het leeftijdsniveau
van uw kind. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen
naar  0523-276868 of te mailen naar
[email protected]
Ook kunt u op de site van het ziekenhuis en in de folder ‘Anesthesie
en opname bij kinderen’ informatie vinden over het nuchter zijn van
uw kind voor de operatie.
Wat u verder vooraf moet weten
De operatie kan niet doorgaan bij ziekte (veel hoesten en koorts, of
een kinderziekte). Wij vragen u dan contact op te nemen met het
ziekenhuis  (0523) 27 60 00. U wordt dan doorverbonden met het
Bureau Patiëntenlogistiek.
3
DE DAG VAN DE OPNAME
Wat neemt u mee
 Patiëntenkaart van uw kind.
 Actueel medicatieoverzicht van uw kind, deze kunt u opvragen
bij uw bronapotheek.
 Eventueel voorleesboek, knuffel, eigen fles, beker of speen
 Schone onderbroek of luier voor uw kind.
 Lunchpakket voor uzelf.
Een pyjama is niet nodig, trek uw kind makkelijke kleren aan.
Waar meldt u zich
U meldt zich bij de receptie van het ziekenhuis. Vanaf hier wordt u
naar de kinder- en jongerenafdeling gebracht.
Op de kinder- en jongerenafdeling
U kleedt uw kind uit en trekt het een schone onderbroek (of luier)
aan. Uw kind mag schone sokken aanhouden. Ter voorbereiding op
de narcose, krijgt uw kind een medicijn toegediend. Meestal is dit
een zetpil. U kunt uw kind op schoot nemen of alvast in bed leggen
als het snel aan de beurt is. Als u nog even moet wachten, mag uw
kind in de speelkamer spelen. U wordt samen met uw kind door een
verpleegkundige of medisch pedagoog naar de operatie afdeling
gebracht.
De ingreep
In de operatiekamer zijn artsen en verpleegkundigen. Zij dragen
speciale pakken, mutsen en mondkapjes. Deze kleding krijgen de
begeleidende ouder en verpleegkundige of medisch pedagoog ook
aan. Uw kind krijgt narcose toegediend waar u bij bent. Hierna valt
uw kind in slaap. U verlaat de operatiekamer samen met de
verpleegkundige of medisch pedagoog. De verpleegkundige wijst u
een plaats waar u kunt wachten tijdens de ingreep.
4
Na de ingreep
Na de ingreep gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Als uw kind is
aangesloten op de bewakingsapparatuur, mag u bij uw kind op de
uitslaapkamer. Als uw kind goed wakker is, worden jullie samen
opgehaald door de verpleegkundige van de kinderafdeling. Uw kind
kan verdrietig zijn, maar de pijn valt vaak mee. Verder kan uw kind
een infuus hebben. Ook is het mogelijk dat uw kind misselijk is van
de narcose.
Weer naar huis
Als uw kind goed wakker is, wat heeft gedronken en geplast heeft
mag hij naar huis. Het is mogelijk dat uw kind misselijk is van de
narcose. Het is verstandig om iemand mee te nemen die u naar huis
brengt. U krijgt advies over de pijnbestrijding en wondverzorging
mee.
Nazorg
 Een wond moet steeds minder pijn doen, niet rood worden en
geen ruikend vocht verliezen.
 De eerste week na de ingreep kan de penis gezwollen zijn. Dit
verdwijnt vanzelf. Hechtingen lossen vanzelf op. De eerste dag
kan uw zoontje bang zijn om te plassen. Van de
verpleegkundige heeft u vaseline/ lidocaïne-gel meegekregen.
Dit kunt u een aantal keer per dag aanbrengen op de eikel van
de penis om de pijn te verzachten. Wij raden u aan om uw
zoontje de eerste dagen gemakkelijk zittende kleding te laten
dragen, zodat er geen kleding langs de eikel schuurt.
 Als uw kind pijn heeft kunt u thuis een paracetamol tablet geven,
volgens voorschrift van de arts.
 Wees op de dag van operatie wat voorzichtig met eten (geen
vette gerechten). Daarna mag uw kind weer gewoon eten en
drinken.
 De eerste week na de operatie mag uw kind niet in bad; een
douche of een gewone wasbeurt mag wel.
 Uw kind mag weer naar school en fietsen als het zich goed voelt.
Sporten mag als uw kind geen klachten aangeeft en de
hechtingen zijn opgelost. Het is niet verstandig om uw kind te
laten zwemmen zolang het wondje niet genezen is. Dit om
infectie te voorkomen.
5
Complicaties
Complicaties zijn gelukkig zeldzaam, maar nooit uit te sluiten.
Voorbeelden zijn nabloeding en wondinfectie. Na de operatie kan de
huid rondom het operatiegebied (tijdelijk) gevoelloos zijn. Vaak
herstelt zich dit.
Afspraak
De afspraak voor nacontrole krijgt u toegestuurd.
Gedrag
Na een verblijf in het ziekenhuis kunnen bij uw kind reacties
optreden, afhankelijk van het kind en de leeftijd. Voorbeelden
hiervan zijn: Eetproblemen, slaapstoornissen, bedplassen, stotteren,
lusteloosheid en angst om verlaten te worden. Een kind verwerkt
een ziekenhuisopname op zijn eigen manier door erover te praten,
te spelen, te lezen, te tekenen. Dit verwerken vraagt tijd en uw kind
heeft uw begrip en geduld nodig.
Patiëntenrechten
De patiëntenrechten van ouders en hun kind zijn vastgelegd in de
Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor informatie over patiëntenrechten en toestemming voor
medische behandelingen bij kinderen verwijzen wij u naar de folder
“Patiëntenrechten ouders en kind” die u van ons ontvangen heeft.
Tot slot
Informeer bij uw Ziektekostenverzekeraar of deze ingreep vergoed
wordt.
6
Vragen
Bij vragen of problemen (zoals koorts of zwelling) kunt u contact
opnemen met de poli urologie.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur
 (0523) 27 63 25
Buiten deze uren met de Spoedeisende Hulp  (0523) 27 60 00
7
8
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards