PDF Materiaal verwijderen

advertisement
H.218359.0416
Materiaal
verwijderen
Inleiding
Er is bij uw kind bij een eerdere operatie, materiaal zoals schroeven,
draad of een plaat op het bot gezet om dit bot goed te laten
herstellen. In overleg met u is besloten dat uw kind wordt
geopereerd om dit materiaal weer te verwijderen.
Voorbereiding thuis
Kinderen die een goede voorlichting hebben gehad laten de narcose
en behandelingen beter toe en zijn rustiger en minder angstig.
Wij bieden de mogelijkheid om met u en uw kind:
 Het digitale fotoboek te bekijken via:
http://www.saxenburgh.nl/ziekenhuis/photoalbums/2/kfoto
 Langs te komen bij de medisch pedagoog, voor extra
voorbereiding passend bij en afgestemd op het leeftijdsniveau
van uw kind. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen
naar  0523-276868 of te mailen naar
[email protected]
Ook kunt u op de site van het ziekenhuis en in de folder ‘Anesthesie
en opname bij kinderen’ informatie vinden over het nuchter zijn van
uw kind voor de operatie.
Wat u verder vooraf moet weten
De operatie kan niet doorgaan bij ziekte (veel hoesten en koorts, of
een kinderziekte). Wij vragen u dan contact op te nemen met het
ziekenhuis
 (0523) 276000. U wordt dan doorverbonden met het Bureau
Patiëntenlogistiek.
DE DAG VAN OPNAME
Wat neemt u mee
 Patiëntenkaart van uw kind.
 Actueel medicatieoverzicht van uw kind, deze kunt u opvragen
bij uw bronapotheek.
 Eventueel voorleesboek, knuffel, eigen fles, beker of speen.
 Schone onderbroek of luier voor uw kind.
 Lunchpakket voor uzelf.
Een pyjama is niet nodig, trek uw kind makkelijke kleren aan.
Waar meldt u zich
U meldt zich bij de receptie van het ziekenhuis. Vanaf hier wordt u
naar de kinder- en jongerenafdeling gebracht.
Op de kinder- en jongerenafdeling
U kleedt uw kind uit en trekt het een schone onderbroek (of luier)
aan. Uw kind mag schone sokken aanhouden. Ter voorbereiding op
de narcose, krijgt uw kind een medicijn toegediend. Meestal is dit
een zetpil. U kunt uw kind op schoot nemen of alvast in bed leggen
als het snel aan de beurt is. Als u nog even moet wachten, mag uw
kind in de speelkamer spelen. U wordt samen met uw kind door een
verpleegkundige of medisch pedagoog naar de operatie afdeling
gebracht.
De ingreep
In de operatiekamer zijn artsen en verpleegkundigen. Zij dragen
speciale pakken, mutsen en mondkapjes. Deze kleding krijgen de
begeleidende ouder en verpleegkundige of medisch pedagoog ook
aan. Uw kind krijgt narcose toegediend waar u bij bent. Hierna valt
uw kind in slaap. U verlaat de operatiekamer samen met de
verpleegkundige of medisch pedagoog. De verpleegkundige wijst u
een plaats waar u kunt wachten tijdens de ingreep.
Na de ingreep
Na de ingreep gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Als uw kind is
aangesloten op de bewakingsapparatuur, mag u bij uw kind op de
uitslaapkamer. Als uw kind goed wakker is, worden jullie samen
opgehaald door de verpleegkundige van de kinderafdeling. Uw kind
kan verdrietig zijn, maar de pijn valt vaak mee. Op het wondje zit
een pleister. Verder kan uw kind een infuus hebben. Het is mogelijk
dat uw kind misselijk is van de narcose.
Weer naar huis
Uw kind mag naar huis als het goed wakker is, wat heeft gedronken
en geplast heeft. Het is mogelijk dat uw kind misselijk is van de
narcose. Het is verstandig om iemand mee te nemen die u naar huis
brengt. Het is mogelijk dat uw kind een nachtje moet blijven, dit is
afhankelijk van de plaats waar het materiaal verwijderd is.
U krijgt advies over de pijnbestrijding en wondverzorging mee. De
brief voor uw huisarts wordt digitaal naar uw huisarts verzonden.
Nacontrole
De afspraak voor nacontrole wordt u toegestuurd.
Nazorg
 U wordt de dag na de operatie gebeld door een medewerker van
de kinderafdeling waarbij gevraagd wordt naar de pijnintensiteit
van uw kind.
 Een wond moet steeds minder pijn doen, niet rood worden en
geen ruikend vocht verliezen.
 Na 24 uur mogen de pleisters eraf. Hechtingen worden op de
poli na 7 à 10 dagen verwijderd.
 Als uw kind thuis pijn heeft kunt u een paracetamol zetpil of
tablet geven, volgens voorschrift van de arts.
 Wees op de dag van operatie wat voorzichtig met eten (geen
vette gerechten). Daarna mag uw kind weer gewoon eten en
drinken.
 De eerste week na de operatie mag uw kind niet in bad; een
douche of een gewone wasbeurt mag wel.
 Uw kind mag weer naar school als het zich goed voelt. Het is
verstandig om uw kind gedurende een dag of tien niet mee te
laten doen met sport en gymnastiek.
 Tenzij er anders afgesproken wordt, mag het ledemaat waar het
materiaal uit verwijderd is, normaal belast worden.
Complicaties
Complicaties zijn gelukkig zeldzaam, maar nooit uit te sluiten.
Ondanks alle zorg die aan de ingreep wordt besteed, kunnen er toch
complicaties optreden in de vorm van nabloeding en wondinfectie.
Na de operatie kan de huid rondom het operatiegebied (tijdelijk)
gevoelloos zijn. Vaak herstelt zich dit.
Gedrag
Na een verblijf in het ziekenhuis kunnen bij uw kind reacties
optreden, afhankelijk van het kind en de leeftijd.
Voorbeelden hiervan zijn: Eetproblemen, slaapstoornissen,
bedplassen, stotteren, lusteloosheid en angst om verlaten te
worden.
Een kind verwerkt een ziekenhuisopname op zijn eigen manier door
erover te praten, te spelen, te lezen, te tekenen. Dit verwerken
vraagt tijd en uw kind heeft uw begrip en geduld nodig.
Patiëntenrechten
De patiëntenrechten van ouders en hun kind zijn vastgelegd in de
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor informatie over patiëntenrechten en toestemming voor
medische behandelingen bij kinderen verwijzen wij u naar de folder
“Patiëntenrechten ouders en kind” die u van ons ontvangen heeft.
Vragen
Bij vragen of problemen (zoals koorts of zwelling) kunt u contact
opnemen met de poli chirurgie.
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en 14.00 uur tot 16.00 uur
Hardenberg:  (0523) 276310
Coevorden:  (0524) 526311
Buiten deze uren met de Spoedeisende Hulp  (0523) 276000
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards