Het nuchter zijn vóór een operatie is niet

advertisement
OPNAME OP … / … / … OM … UUR
INLEIDING
Binnenkort ondergaat je kind een ingreep of onderzoek in het Jan Yperman
ziekenhuis te Ieper onder volledige verdoving. Dit betekent dat je kind in
slaap gebracht wordt, zodat het niets van de procedure merkt. We noemen
dit anesthesie en de arts die daarvoor zorgt, is de anesthesist (slaapdokter).
Het toedienen van anesthesie heeft verschillende effecten:
 het slapen
 het wegnemen van de pijn
 het ontspannen van de spieren.
De anesthesist bewaakt tijdens de ingreep de belangrijke lichaamsfuncties
zoals de ademhaling, de polsslag, de bloeddruk en de lichaamstemperatuur
en past deze zo nodig aan. De anesthesist houdt je kind onafgebroken
onder controle, van het moment dat je kind in de operatiezaal aankomt, tot
je kind van de ontwaakkamer (recovery) naar de kinderafdeling
teruggebracht wordt.
N.B.: Piercings, make-up en nagellak dienen verwijderd te worden.
PREOPERATIEVE VRAGENLIJST
Wanneer beslist wordt dat je kind een operatie zal ondergaan, krijg je een
preoperatieve vragenlijst en een instemmingsverklaring mee op de
preoperatieve consultatie. Die vul je daar samen met de verpleging in.
NUCHTER ZIJN
Voor de geplande ingreep moet je kind nuchter zijn.
Dit betekent dat hij/ zij vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten of
drinken. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens en na de verdoving inhoud
uit de maag via de slokdarm in de luchtpijp en dus in de longen
terechtkomt, met gevaar op het ontstaan van een longontsteking.
De volgende regels gelden ten aanzien van eten en drinken voor operaties:




Tot 6 uur voor de ingreep zijn drinken en eten toegestaan.
Tot 4 uur voor de ingreep is borstvoeding toegestaan.
Tot 4 uur voor de ingreep is drinken van wat water toegestaan.
Neem als tijdstip voor de ingreep het moment dat je in het ziekenhuis
verwacht wordt.
NB Melk, melkproducten, flesvoeding en pap vallen onder de
categorie vast voedsel.
IETS EXTRA’S VOOR HET SLAPEN GAAN
Je mag de avond vóór de operatie, voor het slapengaan, nog wel iets extra
te eten geven. Bijvoorbeeld een sneetje brood of pap. Je voorkomt zo dat je
kind op de operatiedag erg veel honger heeft. Hoewel de kinderen zich aan
het bovengenoemde schema moeten houden, willen wij je als ouder
aanraden om zelf wél te ontbijten!
Heeft je kind toch wat gegeten of gedronken na de bovengenoemde
tijden, dan moet je dit zeker melden aan de verpleegkundige van de
kinderafdeling. Het is mogelijk dat de operatie naar een latere datum
uitgesteld wordt.
WANNEER STELLEN WE DE OPERATIE UIT?
Als je kind ziek is (koorts, hoesten met slijm, algeheel onwel zijn), wordt de
operatie uitgesteld tot je kind weer helemaal beter is.
Heeft je kind recent (korter dan drie weken voor opname) een kinderziekte
gehad, zoals waterpokken, bof, rode hond, mazelen of kinkhoest, dan is het
verstandiger de operatie uit te stellen.
Dit geldt ook als je kind contact gehad heeft met kinderziekten of recent
inentingen (vaccinaties) gehad heeft.
Voordat je naar het ziekenhuis komt, moet je eerst de temperatuur van je
kind opnemen. Is de temperatuur 38 graden Celsius of hoger? Dan wordt
je verzocht te bellen naar
de kinderafdeling (057/35 63 01).
VOORBEREIDING
Het is aan te raden je kind op voorhand te vertellen wat er gaat gebeuren.
Zo kan je kind rustig de informatie verwerken.
Volgende zaken worden best reeds op voorhand aangehaald:
 de grootte en drukte van het ziekenhuis met de vele, onbekende mensen
die er werken
 het operatiehemdje en het armbandje met de naam van je kind erop
 de ingreep die je kind moet ondergaan
 het maskertje waarin je kind moet blazen om verdoofd te worden
 mensen die in de operatiezaal werken, dragen speciale groene kledij en
mutsen.
Ook in het ziekenhuis wordt je kind zo optimaal mogelijk voorbereid op wat
komen zal.
Een begeleidster zal jou en je kind aan de hand van foto’s en verhalen
informatie geven over de werkwijze in het operatiekwartier. Zij zal jullie dan
ook vergezellen naar de operatiezaal.
Je kind zal op de afdeling een kleine hoeveelheid van een rustgevend
mengsel als suppo toegediend krijgen. Daarvan kan hij of zij al slaperig
worden. Grotere kinderen krijgen een pilletje.
Indien je dit wenst, kun je het hele verloop nog eens nalezen
op onze website: www.yperman.net
(klik op “diensten” en kies dan “pediatrie”)
MAMA OF PAPA GAAT MEE
Papa of mama mag mee naar de wachtruimte in het operatiekwartier (men
hoeft zich hiertoe echter niet verplicht te voelen) waar je kind in eigen bed
nog eventjes moet wachten in de kinderhoek (televisie, DVD, speciale
wandbekleding).
Wanneer je kind vertrekt naar de operatiezaal zelf, zal men je vragen om
afscheid te nemen. Een uitstekend team van kinderbegeleidsters zorgt
verder voor een gepaste opvang en animatie. De lievelingsknuffel mag
mee.
DE VERDOVING
Er zijn twee mogelijkheden om je kind in slaap te brengen, via een
maskertje of met een prikje (infuus). Het is de anesthesist die beslist
welke methode toegepast wordt.
 Bij een 'maskertje' ademt je kind een mengsel van zuurstof en een
anesthesiegas in totdat het slaapt. Daarna krijgt het een infuus.
 Bij een ‘prikje’ krijgt je kind (oudere kinderen) eerst een infuus. Daarna
worden via het infuus medicijnen gegeven om het in slaap te brengen.
 Bij bepaalde ingrepen (onder de navel) kan, nadat je kind slaapt, nog een
‘extra plaatselijke verdoving’ (caudale anesthesie) gegeven worden.
Zo heeft het kind de eerste uren na de ingreep een goede pijnstilling. Dit
kan wel gedurende enige uren een zwaar gevoel in de benen geven.
Eens in de operatiekamer wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. Je
kind krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een knijpertje op
de vinger (of teen) om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. De
bloeddruk wordt aan de arm gemeten.
Een verwarmingsmatras zal je kind op temperatuur houden in de koudere
operatiekamer.
NA DE OPERATIE
Als de operatie voorbij is, wordt je kind naar de kinder-ontwaakkamer
(recovery) gebracht. Deze aparte ruimte bevindt zich in het
operatiekwartier, naast de operatiezalen. Indien mogelijk kan één van beide
ouders bij het kind zijn. Het is belangrijk te weten dat kinderen soms
onrustig zijn bij het wakker worden uit de narcose. De aanwezigheid van
een ouder kan een grote geruststelling betekenen voor een kind.
Je kind kan zich na de operatie nog wat slaperig voelen. Ook misselijkheid
en braken zijn mogelijk. Je kind kan pijn krijgen. De verpleegkundigen
weten wat ze je kind hiervoor mogen geven.
Het is mogelijk dat, hoewel daghospitalisatie was gepland, je kind na de
ingreep toch een nachtje moet blijven. Hiervoor kunnen verschillende
redenen zijn, bijvoorbeeld aanhoudende misselijkheid, uitlopen van de
ingreep of nabloeden.
OPVOLGING THUIS
Kinderen blijven zo kort mogelijk in het ziekenhuis. In de meeste gevallen
kan je kind op de dag zelf van de operatie of de volgende dag naar huis.
Laat het kind het thuis de eerste 24u na de operatie rustig aan doen. Geef
de eerste dagen (zodra toegestaan) licht verteerbare voeding. Geef je kind
ook regelmatig te drinken. Het kan gebeuren dat je kind zich de eerste
dagen niet fit voelt en hangerig is. Dit kan te maken hebben met
verschillende zaken: de ingreep op zich, de verdoving, het verwerken van
de ingrijpende gebeurtenis van de ziekenhuisopname. Geef je kind hiervoor
de nodige rust en tijd. De nazorg is afhankelijk van het type ingreep.
Instructies hierover krijg je van de behandelende arts.
vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Briekestraat 12 • 8900 Ieper • T +32 57 35 35 35 • F + 32 57 35 36 37
Email: [email protected] • www.yperman.net
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards