Verstandskiezen verwijderen

advertisement
patiëntenwijzer
Het is ook mogelijk dat uw wang flink dik wordt.
Meestal is die zwelling het grootst 2 dagen na de
operatie, en neemt ze vanaf de 4e dag af. U kunt er
regelmatig gedurende korte periodes (10 minuten) ijs
op leggen om de zwelling verminderen.
Praktische aandachtspunten voor u
•
Voorzie vervoer naar huis: omwille van de verdoving
mag u na de operatie zelf geen wagen besturen.
•
U brengt mee naar het dagziekenhuis:
Lichte koorts de dag na de ingreep is ook normaal.
Rusten en vooral veel drinken is aangeraden.
U kunt tot twee weken last ondervinden om de mond
goed te openen. Ook slikken kan moeilijker verlopen.
De hechtingsdraadjes in de wonde kunnen vervelend
zijn en tijdelijk een spannend gevoel veroorzaken.
U krijgt een voorschrift mee voor een mondspoeling.
U mag die pas vanaf 24 uur na de ingreep gebruiken.
Vanaf dan moet u ook opnieuw de tanden weer
normaal poetsen, eventueel met een zachte
kinderborstel. Het is zeer belangrijk dat u de mond
goed schoon houdt.
Neemt u bloedverdunners, dan bespreekt u het best
met uw arts wanneer u die medicatie mag herstarten.
Soms gebeurt het dat de draadjes in de wonde niet
vanzelf oplossen. Dan moeten die verwijderd worden.
Hiervoor wordt een afspraak gemaakt tijdens uw
controleraadpleging, twee weken na de ingreep.
SIS-kaart en identiteitskaart
-
eventuele attesten of formulieren die de arts voor
u moet invullen.
bloedgroepkaart
eventuele verwijsbrief van uw (tand)arts
lijst met medicatie die u thuis neemt: naam,
hoeveelheid per dag, wanneer
•
U meldt zich eerst aan bij de inschrijvingsbalie van het
medisch centrum. U komt op het afgesproken uur naar
het dagziekenhuis.
•
Na de ingreep kunt u enkele dagen arbeidsongeschikt
zijn. U krijgt hiervoor een attest van de arts.
•
Pas 24 uur na de operatie mag u de mond een eerste
keer spoelen.
•
Neem contact op met uw huisarts of behandelende
arts bij aanhoudende koorts (>38°C), wanneer de pijn
of zwelling na 4 tot 5 dagen opnieuw toeneemt, of
wanneer u een nabloeding hebt met bloedklonters in
de mond.
•
Twee weken na de ingreep dient u op controle te gaan
bij de arts of uw tandarts.
Mogelijke complicaties
De wonde kan de eerste 24 uur na de ingreep licht
nabloeden. Dit stopt meestal vanzelf. U kunt
eventueel een schoon gaasje op de wonde leggen en
hierop een half uurtje stevig bijten. Wanneer de
nabloeding niet stopt, moet u steeds contact
opnemen met uw arts.
-
Dr. Benoit Dolfijn
Dr. Peter Van Den Berghe
Dr. Johan Van Goethem
Contact dagziekenhuis
Medisch Centrum Tienen: (t) 016 80 95 81
Medisch Centrum Aarschot: (t) 016 55 17 36
Verstandskiezen
verwijderen
U hebt het advies gekregen om één of meerdere
verstandskiezen te laten verwijderen. Uw (tand)arts
heeft u de reden hiervoor uitgelegd.
In deze folder vindt u informatie over de
voorbereiding en het verloop van de ingreep. Deze
folder is algemeen, ze vervangt dus zeker niet de
informatie die u van de arts kreeg en die rekening
houdt met uw specifieke toestand.
Wat zijn verstandskiezen?
Verstandskiezen of wijsheidstanden zijn de achterste
tanden in de mond. Ze komen meestal door na de
puberteit, maar niet bij iedereen. Bijna de helft van de
mensen heeft geen of niet alle wijsheidstanden.
Waarom verstandskiezen verwijderen?
Verstandskiezen moeten zeer vaak verwijderd
worden. Deze kiezen geven vaak klachten omdat ze
ver achter in de mond liggen en daardoor moeilijker
schoon te houden zijn. Dat is zeker het geval wanneer
ze niet helemaal doorgebroken zijn en dus
gedeeltelijk onder het tandvlees liggen. Daardoor
ontstaan er gemakkelijker gaatjes en tandvleesontstekingen.
Mogelijke redenen om verstandkiezen te verwijderen:
• Er te weinig ruimte in de mond en de kiezen zijn
niet (volledig) doorgebroken, waardoor er
tandvleesontsteking kan ontstaan
• tandbederf of een cyste in de verstandskies
• de verstandskies beschadigt de tand ervoor
• de verstandskies staat scheef waardoor het gebit
niet goed sluit en er problemen zijn bij het
kauwen.
De arts heeft uitgelegd wat de oorzaak is van uw
klachten.
Wanneer verstandskiezen verwijderen?
Verstandkiezen worden verwijderd wanneer ze
problemen geven, of wanneer de tandarts vermoedt
dat een of meerdere wijsheidstanden in de toekomst
problemen kunnen veroorzaken.
Een verstandkies verwijderen is niet eenvoudig "een
tand trekken". Zeker wanneer er al klachten of
complicaties zijn, gebeurt deze ingreep door een
kaakchirurg. Meestal verloopt de operatie onder
plaatselijke verdoving, soms onder algemene narcose.
Dat hangt af van het aantal wijsheidstanden dat
verwijderd moet worden, de moeilijkheidsgraad en
van wat u als patiënt aankunt.
Deze behandeling kan in dagopname gebeuren, dus
zonder overnachting in het ziekenhuis.
Voorbereiding thuis
De dag van de ingreep moet u nuchter zijn. Dit wil
zeggen dat u niet mag eten, drinken of roken vanaf
middernacht.
De operatie
Op de kamer in het dagziekenhuis krijgt u eerst een
mondspoelingsmiddel. Het is zeer belangrijk dat u de
mond hiermee zeer goed spoelt voor de operatie. Dit
helpt om infectie te voorkomen.
U krijgt een infuus in de arm voor de toediening van
medicatie en eventueel vocht. De anesthesist dient de
verdoving toe.
Wanneer de verdoving werkt, maakt de kaakchirurg
eerst ruimte rond de kies. Hij maakt een kleine
insnede in het tandvlees en verwijdert het omliggend
kaakbot met een boortje. Dan wordt de kies
verwijderd. Soms is het nodig de kies te splitsen en in
twee of meerdere delen te verwijderen.
Het tandvlees wordt gehecht. De hechtingsdraad lost
normaal gezien vanzelf op, maar dit kan enkele
weken duren. Op de wonde wordt soms een gaasje
aangebracht, waarop u stevig moet bijten. Dit geeft
extra druk op de wonde en helpt om nabloeding te
voorkomen.
De operatie duurt ongeveer een half uur.
Na de operatie
Na de ingreep wordt u naar de ontwaakzaal
(recovery) gebracht. Er wordt ijs op de wang gelegd
om zwelling te voorkomen. U krijgt pijnmedicatie
toegediend via een infuus.
Wanneer u goed wakker bent en niet al te veel pijn
meer hebt, mag u naar de kamer. Doorgaans
verblijven patiënten nog een drietal uren op de
kamer. De kaakchirurg beslist wanneer u naar huis
mag.
De kans bestaat dat u zich door de medicatie na
afloop weinig of niets herinnert van het onderzoek.
We raden u ook af om de rest van de dag nog
belangrijke beslissingen te nemen of risicovolle
activiteiten te ondernemen. U mag die dag of avond
ook geen wagen meer besturen. U laat zich dus het
best vergezellen of laat iemand u naar huis brengen.
Nazorg thuis
Vanaf zes uur na de ingreep mag u weer eten en
drinken. Tot de wonden genezen zijn, mag u geen
alcohol drinken of roken. U vermijdt het best ook hete
dranken en voeding.
Het is normaal als u de eerste dagen pijn hebt.
Daarvoor mag u pijnstillers nemen. Meestal wordt een
voorschrift voor pijnmedicatie meegegeven. Wacht
niet tot de pijn heel hevig is om pijnstillers te nemen.
Download