verstopte neus?

advertisement
VERSTOPTE NEUS? ALLES
GEBLOKKEERD? STEVIG BALEN?
Als uw neus voortdurend verstopt zit, kan de Celon-
9789
methode helpen. Vraag uw KNO-arts ernaar.
NIET ZIEK, ALLEEN BEROERD
VAN HET VERSTOPT ZITTEN?
Een verkoudheid komt en gaat, maar is ook zo weer over.
Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van een
permanent verstopte neus. De oorzaak is vaak irritatie van
de neusslijmvliezen, waardoor de neusschelpen opzwellen.
Deze blokkade gaat niet altijd vanzelf over.
Mensen die er last van hebben, kunnen moeilijk door de
neus ademen, snurken ‘s nachts, hebben minder reuk en
smaak en vaker last van hoofdpijn. En omdat de
neusslijmvliezen minder goed de filterfunctie kunnen
vervullen, zijn mensen die eraan lijden gevoeliger voor
verkoudheid en infecties.
Zowel droge of verontreinigde lucht als – voor diegenen
met allergieën – pollen en huisstof zijn vaak de boosdoeners.
Veel mensen kunnen deze veroorzakers in hun dagelijks
bestaan maar moeilijk vermijden. Het goede nieuws is dat
de chronisch gezwollen neusschelpen tegenwoordig
uitstekend behandeld kunnen worden met minimaalinvasieve technieken.
Neusschelpen
Zacht gehemelte
9788
Tong
WAT UW ARTS VOOR U KAN DOEN
De Celon-methode
Behandeling met de Celon-methode betekent selectieve
thermotherapie om de gezwollen neusschelpen te verkleinen.
Het neusslijmvlies aan het oppervlak van de neusschelpen
– van vitaal belang voor het filteren en zuiveren van de lucht
die we inademen – blijft onbeschadigd.
Deze kleine ingreep wordt door een KNO-arts onder plaatselijke
verdoving uitgevoerd. Meestal duurt de ingreep in totaal niet
langer dan 10 – 15 minuten. Na slechts enkele dagen kunt u
al een duidelijk verschil merken – de Celon-methode heeft al
veel patiënten geholpen weer normaal te ademen.
9790
Natuurlijk gaat u eerst naar uw arts om een exacte diagnose
te laten stellen en afhankelijk hiervan een voorstel voor
individuele therapie te krijgen.
Behandelingssituatie
VOORDELEN VOOR DE PATIËNT
·P
oliklinische behandeling, meestal onder plaatselijke verdoving
· Kortdurende therapie – klaar in een paar minuten
·S
electieve thermotherapie om de verdikte plekken te
behandelen
·H
et neusslijmvlies – zo belangrijk voor de immuunrespons
– wordt niet aangetast
·D
e dagen na de behandeling meestal nauwelijks last van
de ingreep
· Indien nodig kan de behandeling worden herhaald
De Celon-methode is een minimaal-invasieve therapeutische
optie voor thermoablatie van weefsel, die (onder andere)
gebruikt wordt voor behandeling van gewoonte-snurken en
obstructieve slaapapneu. Het is een beproefde, state of the
art, niet-ingrijpende behandeling gebaseerd op hoogfrequente
energie.
De Celon-methode is een bewezen techniek die overal ter
wereld in ziekenhuizen en klinieken wordt toegepast.
VRAAG EN ANTWOORD
Zijn er bijwerkingen?
In de dagen na de ingreep kunnen patiënten een lichte
zwelling van het behandelde gebied opmerken. Op de
neusschelpen kan ook een korstje ontstaan. Dit is een
onschuldige lichamelijke reactie die indien gewenst verzacht
kan worden met een lichte neusspray of een zalfje.
Waar moet ik na de ingreep aan denken?
Hoewel u zware lichamelijke inspanning een paar dagen
moet vermijden, kunt u uw normale dagelijkse bezigheden
gewoon uitoefenen. Uw KNO-arts zal wel enkele
vervolgafspraken maken om het verloop te controleren.
Wie voert de behandeling uit?
KNO-afdelingen in ziekenhuizen die zich gespecialiseerd
hebben in de Celon-methode, of KNO-artsen in privéklinieken. Voor meer informatie kunt u onze website
bezoeken op www.olympus.nl
OVER CELON EN OLYMPUS
De Celon-methode (bipolar radio-frequency-induced
thermotherapy, of RFITT) werd in Duitsland ontworpen door
Celon-AG Medical Instruments. De techniek is in de jaren ’90
in samenwerking met bekende onderzoeksinstituten
ontwikkeld en klinisch geëvalueerd.
Celon en Olympus werken wereldwijd samen met universitaire
ziekenhuizen en klinische research partners om
behandelmethoden te vervolmaken en nieuwe toepassingen
te vinden voor deze innovatieve technologie.
Vraag uw behandeld arts of de Celon-methode
geschikt is voor u.
E0492014 · 2.000 · 06/14 · PR
Stempel ziekenhuis/kliniek
Download