Beenlift - de Plastici

advertisement
Scheper Ziekenhuis
Emmen
Tel.: + 31 (0) 591 - 691 320
Fax: + 31 (0) 591 - 691 321
Web: www.plastici.nl
ALGEMEEN
Een overschot aan huid aan de binnen- en buitenkant van de
bovenbenen kan het gevolg zijn van veroudering, maar ook van
vermagering. Er ontstaan dan plooien die niet mooi zijn en soms ook in
de weg zitten bij het lopen of het bewegen van de armen.
Vindt u het echt storend of heeft u er last van, dan kunt u een beenlift
overwegen. Dit is een grote ingreep, waarbij de overtollige huid wordt
weggehaald. Soms wordt deze ingreep gecombineerd met een
liposculptuurbehandeling om het teveel aan onderhuids vet te verwijderen.
Een beenlift geeft altijd grote littekens. Uiteraard doen onze ervaren
plastisch chirurgen hun uiterste best deze littekens zoveel mogelijk in de
bestaande huidplooien te laten vallen.
VOORBEREIDEND GESPREK
Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling
te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag
verwachten, de mogelijke complicaties en de risico‘s en uiteraard de
nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de
behandeling en de periode erna. Tijdens dit consult bekijkt de plastisch
chirurg of u in aanmerking komt voor een beencorrectie. De chirurg zal
vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke
medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen
moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen. De arts zal ook
vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de
ingreep aan die verwachtingen kan voldoen.
En ook of een combinatie met een andere behandelmethode een
optie kan zijn. U krijgt aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en
nazorg en de controles. Indien u besluit tot een behandeling, dan wordt
alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst /offerte
die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.
BEHANDELING
Voor de behandeling worden er foto‘s gemaakt voor uw medisch dossier.
Een beenlift wordt altijd uitgevoerd onder algehele narcose door een
ervaren plastisch chirurg. Eerst tekent de plastisch chirurg op de
bovenbenenbovenarmen nauwkeurig aan hoeveel huid er verwijderd moet
worden. Tijdens de operatie wordt de huid losgemaakt van de
onderliggende vet- en spierlagen.
Het teveel aan huid wordt weggesneden en eventueel wordt het teveel
aan vet weggezogen. De behandeling duurt gemiddeld twee uur.
NA EEN ARMLIFT
Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De
reacties op de narcose verschillen per individu.
Het is mogelijk dat er na de ingreep, in beide beenen, een drain wordt
achter gelaten in het operatie gebied. Deze drains worden afhankelijk van
de productie na 24 uur verwijderd. Het is verstandig om na deze
operatieve ingreep een nacht in de kliniek te verblijven.
U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en
anesthesioloog dit verantwoord vinden. U kunt naar huis, maar u mag niet
zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis
kan brengen. U kunt na de operatie wat napijn hebben door de zwelling
en bloeduitstortingen. Vaak is een lichte pijnstiller als paracetamol,
napraxen of diclovenac hiervoor voldoende.
U zult de eerste week dag en nacht een elastisch verband moeten
dragen. Veel mensen beschrijven dit verband als ongemakkelijk. Daarna
moet u nog zes weken een elastische broek of steunpanty dragen, die de
zwelling tegengaat. Gemiddeld neemt de zwelling na de derde dag sterk
af. De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar u moet
ervoor zorgen dat het verband niet nat wordt.
Na een week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur
van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde
gebied onnodig kan zwellen. Na een dijbeenlift moet u een week rust nemen. De eerste dagen zal lopen en zitten wat lastig zijn. Pas na een week
mag u lichte werkzaamheden hervatten, waarbij u niet teveel hoeft te lopen. Met zware lichamelijke inspanning of zwaar tillen moet u minimaal een
maand wachten. Probeer zware inspanning - zowel geestelijk als lichamelijk
- de eerste weken te vermijden. Het is belangrijk dat er de eerste weken
geen druk of spanning op uw bovenbenen komt te staan. Over het
algemeen is het ongemak groter dan de pijn.
Twee weken na de behandeling komt u terug naar de kliniek, voor
wondcontrole en om de hechtingen te laten verwijderen. De onderhuidse
oplosbare hechtingen verdwijnen vanzelf. Het verdwijnen van alle zwelling
neemt gemiddeld twee tot zes weken in beslag. De meeste personen
die een beenlift hebben ondergaan, kunnen na twee weken weer gaan
werken en zijn na zes weken weer volledig actief. De eerste maanden
kunnen de littekens nogal vurig van kleur zijn. Hierna zullen ze meer en
meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden. Het is
belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet
aan de zon bloot te stellen. Door de zon kunnen ze ‚in branden‘ en
daardoor blijven ze meer zichtbaar. Hou de littekens bedekt of smeer ze in
met een zeer hoge beschermingsfactor. Na een jaar is het verstandig om
de littekens met mate aan de zon bloot te stellen. Daardoor worden ze
minder zichtbaar.
RESULTAAT
Na de ingreep kunt u een duidelijke verbetering verwachten, maar uw
benen worden er niet opeens ‚perfect‘ door. Kort na de ingreep is de
verstrakking al enigszins zichtbaar. Pas wanneer de zwelling grotendeels
verdwenen is kunt u het resultaat goed beoordelen.
Het uiteindelijke resultaat zal pas zichtbaar zijn nadat de operatiewond en
het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn. Dat is ongeveer een jaar
na de operatie. De incisies die worden gemaakt om een beenlift uit
tekunnen voeren, worden zo mooi mogelijk gehecht. De littekens worden
zoveel mogelijk verborgen in de bestaande liesplooi en lopen soms door
tot halverwege de binnenzijde van het bovenbeen. Bij de armen lopen
de littekens aan de binnenzijde van de bovenarmen. Ze zijn dus vooral
zichtbaar aan de binnen- en achterkant van het bovenbeen.
De eerste maanden kunnen littekens nogal vurig zijn. Hierna zullen ze meer
en meer de kleur van de huid aannemen.
Uiteindelijk resteert niet meer dan een grate lichte lijn. Tijdens de
eindcontrole in de kliniek worden foto“s gemaakt die aan uw medisch
dossier worden toegevoegd.
RISICO‘S EN COMPLICATIES
Algemene complicaties die na elke operatie kunnen voorkomen zijn
bloedingen, infecties, gevoelloosheid, siechte wondgenezing, kleine kans op
trombose en een allergische reactie. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te
hebben voor het resultaat. Ook zijn er kleine risico‘s verbonden aan de
narcose. Specifieke risico‘s van een beenlift zijn beschadiging van zenuwen
in het arm, asymmetrie, vorming van hypertrofische (= sterk verdikte)
littekens en blijvende gevoelloosheid in een deel van de benen. Wanneer u
voor en na de behandeling niet minimaal 6 weken stopt met roken bestaat
de kans op afstervend huidweefsel. Lukt dit niet maak dit dan
bespreekbaar met uw plastisch chirurg.
TENSLOTTE
Deze tekst is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De
algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele
situatie.
Garantie op de resultaten en op een ongestoord verloop van de operatie
kunnen wij u echter niet geven. Hebt u na het lezen van deze informatie
nog vragen, dan zal de chirurg ze tijdens het consult graag met u
doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te
zetten. U kunt ook te allen tijden telefonisch contact met ons opnemen.
gelezen
begrijpen
ja
nee
ja
akkord met de voorgestelde ingreep.
datum
handtekering
nee
Download