terugblik op het bezoek aan de tabernakel

advertisement
Nieuwsbrief over de excursie naar de Tabernakel
Beste ouder(s),
We hebben met godsdienst gewerkt over de tabernakel. Elk groepje heeft een onderwerp gekregen
en daar moesten ze een stukje over schrijven. Op maandag 19/9/16 zijn we met de groep naar de
hervormde kerk in Stellendam geweest daar was een maquette van de tabernakel op schaal van
1/18. De vrouw van dominee Hoolwerf vertelde ons over de maquette en over Laura en Daan die op
het voorhof waren. Dominee Hoolwerf kwam in hoge priester kleren nog meer vertellen. De onder
mantel was van witte linnen en daarna kwam een hemelsblauwe mantel en daarna een gekleurde
mantel daarop waren 12 edelstenen voor elke stam een en op zijn schouders ook 2 stenen met de
namen van de stammen erop.
Door Elisa en Fayah
De tabernakel
De tabernakel is een grote tent in de woestijn. De doeken die over de tabernakel liggen zijn van leer.
Het eerste kleed is van zeekoeienhuid. Het tweede kleed is van ramshuid, en dat is rood geverfd. Het
derde kleed is van witte geitenhaar. En het vierde kleed is van goud, rood, blauw, paars en witte
engelen. De houten muren zijn van acacia hout. De pilaren zijn van brons met zilveren voeten. De
hoogte is vijf meter. Je hebt twee delen in de tabernakel. Het Heilige en het Heilige der Heilige. De
Heere God wou er in wonen. De priester en de Hoge priester werkte er voor God. De Hoge priester
mocht maar een keer in het jaar in het Heilige der Heilige komen.
Door Steve, Stan, Bart en Eloïse.
Het voorhof
Voor de ingang van de tabernakel hangt een doek met kleuren die allemaal iets betekenen.
Scharlaken rood: het bloed van de Heere Jezus. Purperen rood (paars):kleding van de Koning Wit:
reinheid van Jezus. Blauw: teken van de hemel. Het voorhof was honderd el bij vijftig meter .2 en een
halve meter hoog dus je kon er niet overheen kijken. Er waren wel 60 palen er om heen, de
maquette in Stellendam waren het er maar 56 palen. In het voorhof stond het brandoffer altaar en
het koperen wasvat. De gewone mensen mochten niet voorbij het brandoffer altaar. Door Daniël,
Anneleen, Christian en Lisanne
Het brandofferaltaar
Het brandofferaltaar brandt altijd ’s morgens, middags en ’s avonds.
Het vuur kwam boven de omheining uit .
En als je zonden had gedaan dan ging je naar de priester en die slachtte je dier hij legt dan je dier op
het altaar en dan zijn je zonden vergeven.
Door Eva K, Anna, David en Jesse
Het koperen wasvat
Het koperen wasvat staat in de tabernakel. Het is een groot ding van koperen die de vrouwen in
Egypte hebben gemaakt van koperen spiegeltjes die glanzen in de zon.
Ze wisten niet precies hoe het er uit zag maar ze wisten wel dat het van koper gemaakt was
Het koperen wasvat werd gebruikt door de priester die zich dan wou reinigen.
Door Talitha, Iris, Gijs en Naomi
De gouden kandelaar
De kandelaar heeft 7 armen.
De gouden kandelaar staat aan de zuidelijke wand.
Op de kandelaar zitten amandelblaadjes.
Hij moest aan blijven, anders was het heel donker.
Gemaakt door : Nout, Gert ,Eva S en Sofie
Het reukofferaltaar
Het reukofferaltaar stond in het Heilige van de tabernakel. De priester strooide er wierook over en
het begon het lekker te ruiken. De geur van het reukofferaltaar is als een gebed dat naar de hemel
gaat. Het reukofferaltaar had een gouden kleur. De geur van het wierook bleef in de kleren van de
priester zitten. Zo wist iedereen dat hij het reukofferaltaar had aangestoken. In de kerk had de
dominee wierook aangestoken eerst rook je het niet zo goed maar later rook je het door de hele
kerk. Wij vonden het niet zo lekker ruiken.
Groetjes: Jeanine, Amram-Boaz, Jolize en Johanna
De ark van het verbond.
Op de ark van het verbond stonden 2 engelen op de beide hoeken. De ark was van hout met een laag
goud erover. De ark had lage draagbalken. En als hij vervoerd werd dan moest er een kleed over zodat
je hem niet kon zien. Niemand mocht de ark aanraken; zelfs de hoge priester niet, alleen de
draagbalken.
Iris, Gijs, Naomi en Talitha.
De afsluiting
Wij hopen dat u veel geleerd heeft van deze nieuwsbrief van de tabernakel. Als je nog meer wil
weten dan kun je filmpjes kijken van en een of andere meneer J. Schep; die vertelt over de
tabernakel. (Youtube) Elk groepje heeft iets geschreven over iets wat in de tabernakel staat.
Alle kinderen hadden wel wat geleerd over de tabernakel. We willen de dominee en zijn vrouw
bedanken.
Dit was het einde van de nieuwsbrief . getypt door: Eva R & Milan
Download