Historiek musicals - Musical - Cultuur en toerisme

advertisement
Historiek musicals
Zaventem, musicalgemeente!
Deze traditie ontstond in 1999 met de musical "Het Meisje van Zaventem". Schepen Ingrid
Holemans kwam toen op het idee om ter gelegenheid van het Van Dijckjaar de oude operette
over kunstschilder Antoon Van Dijck "Het meisje van Zaventem" van Emiel Hullebroeck te laten
bewerken en er een nieuwe musical van te laten maken. Regisseur Hugo Segers en componist
Hans Swinnen brachten deze opdracht tot een prachtig resultaat en de opvoeringen werden
werkelijk onvergetelijk! De reacties van zowel de vele artiesten als het talrijk opgekomen publiek
waren zo positief dat hieruit een ware musicaltraditie ontstond. Vanaf toen werd om de twee jaar
een andere succesrijke musical gekozen om Zaventem cultureel te verwennen. Zo volgden: de
revue "100 ten 100" (2001), de musicals "Fiddler on the Roof" (2004), "Oliver" (2006), "The
Sound of Music" (2008), "My Fair Lady" (2010) en in 2012 kwam er opnieuw een eigen creatie en
hoogvlieger: "Nalingi yo, Sabena". In 2014 volgde nog de musical "Evita".
Graag laten we u even in de kaarten kijken van de dienst cultuur die tweejaarlijks deze
musicalprojecten op poten zet… U kan zich ongetwijfeld wel voorstellen dat de organisatie van
een cultureel project van deze omvang heel wat voorbereiding vereist. Het begint allemaal meer
dan een jaar vóór de première met het zoeken van een geschikte titel. En dit is geen sinecure.
Er zijn immers niet zoveel bekende musicals waarvoor men als amateurgroep de toestemming
krijgt om ze te mogen spelen wat auteursrechten betreft, en dat is dan meteen een eerste
drempel. Bij de keuze van een geschikte musical moeten we eveneens rekening houden met de
haalbaarheid voor onze groep. We beschikken namelijk over een vaste kern van
(amateur)artiesten die graag elke editie meedoen en die we niet willen teleurstellen: solisten,
koor en kinderkoor, dansers, figuranten, musici… Al deze enthousiaste mensen moeten aan
bod kunnen komen. Vanaf onze eerste productie in 1999 zijn we gestart met het principe dat
iedereen, jong of oud en met of zonder artistieke opleiding of ervaring, de gelegenheid moet
krijgen om, naar eigen keuze en vermogen op het podium of backstage, mee te werken aan dit
grootse project. Ook het thema, waarrond de musical draait, dient te beantwoorden aan
bepaalde voorwaarden. De productie dient meer te bieden dan zo maar wat dansen en zingen,
de inhoud dient ook een boodschap te bevatten en/of te verwijzen naar geschiedkundige feiten.
We zullen steeds kiezen voor thema's waarin mensen zich kunnen herkennen of kunnen
meeleven. Immers de realisatie van een project als dit heeft zowel een culturele als een
educatieve en een sociale waarde: ruim 150 amateurs krijgen meer dan een half jaar lang een
intensieve professioneel gestuurde opleiding, waarbij zij stap per stap grenzen overschrijden en
de evolutie van hun eigen kennen en kunnen ervaren tot aan het hoogtepunt van een
schitterende opvoering voor een publiek van enkele duizenden mensen! Vanuit die
maandenlange samenwerking en de stressmomenten tijdens de opvoeringen groeien
bovendien blijvende vriendschappen. Wie niemand kende bij de start is niet lang alleen!
De volgende stap in de voorbereidingen is dan het samenstellen van de cast. Alle deelnemers
van de voorgaande producties worden geïnformeerd over datum van opvoering en keuze van de
musical. Ook via persberichten en het gemeentelijk informatieblad wordt dit bekend gemaakt,
met alle gegevens over de audities die georganiseerd zullen worden voor de keuze van de
solisten. Vanaf dan gaat het artistieke hoofdstuk van start. Alle kandidaten worden uitgenodigd
om de jury (de artistieke crew) te overtuigen van hun kunnen…
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het aantal solisten wordt met de repetities gestart voor
of na de zomervakantie. De regieassistentie is in handen van de cultuurdienst, inclusief alle
praktische regelingen gaande van het opmaken en communiceren van een uitgebreid
repetitieschema tot het opmeten van alle deelnemers in functie van de huur van de kostuums,
bijhouden van notities tijdens de repetities en de algemene coördinatie tussen de mensen van
de artistieke crew. Gemiddeld tweemaal per week wordt er zes maanden lang gerepeteerd. Alle
scènes worden onder pianobegeleiding afzonderlijk door de solisten, het kinder- en het
volwassenenkoor, de dansers en figuranten ingeoefend en op het einde van de rit wordt alles in
een geheel samengebracht. Ondertussen werd o.l.v. de muzikale leider en dirigent ook het grote
live orkest samengesteld en is de muziek ingestudeerd. Pas tijdens de laatste weken wordt
gerepeteerd met het orkest…en vanaf dan begin je de stress echt goed te voelen!
Op dat moment wordt de sporthal van Zaventem omgetoverd tot een theaterzaal en komen
alle technici hun materiaal installeren. Dan maakt de cast voor het eerst kennis met het echte
decor, de prachtige belichting en microfoonversterking… Gedurende de eerste maanden werden
ook een aantal belangrijke dossiers voorbereid om firma's aan te stellen voor uiteenlopende
opdrachten, gaande van de huur van een tribune, professionele licht- en geluidsinstallatie en
besturing, de constructie van het decor, de verhuur van kostuums tot het voorzien van de
nodige make-up en pruiken voor de hele cast! Prijs en kwaliteit worden uiteraard zorgvuldig
vergeleken! De dienst cultuur stelt tegelijkertijd een sponsordossier op, voorziet
promotiemateriaal, regelt de ticketverkoop en de organisatie van het VIP-diner-arrangement. Er
wordt een programmaboekje klaargestoomd en werk gemaakt van administratie en betalingen,
het dossier afwijking op de kinderarbeid voor het rechtvaardigen van de deelname van de
kinderen aan repetities en opvoeringen, de zoektocht naar vrijwilligers om tijdens de
voorstellingen een handje toe te steken, de afspraken met de Gemeentelijke Cultuurraad en het
Feestcomité voor de ontvangst van het publiek, alsook met brandweer, politie en Rode Kruis
voor de veiligheidsvoorzieningen van zowel de 150 artiesten als de talrijke medewerkers en de
800 mensen die vier avonden na elkaar de tribune in de sporthal zullen vullen.…
Kortom, de organisatie van een musical van een dergelijk formaat vergt behoorlijk wat werk
alvorens het publiek kan genieten van een onvergetelijk spektakel dat tot in de puntjes is
verzorgd, maar de appreciatie van zowel de artiesten en medewerkers, als van het enthousiaste
publiek bewijzen telkens opnieuw dat het die moeite, tijd en energie meer dan waard is!
Wilt u nog eens de belevingen van deze musicals meemaken, neem dan gerust een kijkje in het
archief:
"Het Meisje van Zaventem"
"Het Meisje van Zaventem"
"100 ten 100"
"Fiddler on the Roof"
"Oliver"
"The Sound of Music"
"My Fair Lady"
"Nalingi yo, Sabena"
"Evita"
"Fiddler on the Roof"
Contact
CC De Factorij
Willem Lambertstraat 10
1930 Zaventem
02 307 72 72
[email protected]
http://www.ccdefactorij.be
http://www.facebook.com/ccdefactorij
http://www.twitter.com/ccdefactorij
Download