Rode Bosbes - Scala Scholen

advertisement
Rode Bosbes
Missie/visie
De Rode Bosbes wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gezamenlijke
opvoeding realiseren in een duurzame, natuurlijke, creatieve omgeving, waarbij
hoofd, hart en ziel in balans zijn.
De leerling zelf is mede eigenaar van de eigen ontwikkeling. Door de Rode
Bosbes wordt nauw samengewerkt met het gezin en haar sociale en
professionele netwerken.
Wij streven naar het optimaliseren van de ontwikkeling van leerlingen en willen
hen breed ondersteunen bij het zich voorbereiden op het leven als zelfstandig
individu in de steeds veranderende maatschappij van nu en morgen.
We hanteren niet het jaarstofklassensysteem, maar gaan uit van leerlijnen,
gecombineerd met thema’s en het niveau van de leerling.
Werkwijze
Het onderwijs en de omgeving richten we in vanuit de overtuiging dat ieder kind
vijf leermeesters heeft, en wel in deze volgorde van belangrijkheid:
1)
2)
3)
4)
5)
het kind zelf
de omringende kinderen en adolescenten
de omgeving, maatschappij
de omringende volwassenen
de media en ICT
Wij onderscheiden 3 vormen van leren
- Spelend leren
- Ontdekkend leren (Procesgericht)
- Meesterschap nastreven (Resultaatgericht)
We hanteren tevens in de dagelijkse praktijk het gegeven dat ieder kind een
persoonlijke mix van leerstijlen heeft!
Dromer/ Doener/Denker/Beslisser (samen 100%); dit wordt samen met het kind
in dialoog onderzocht en vastgelegd. Verandering en ontwikkeling worden
bijgehouden.
Het kind heeft bij de Rode Bosbes een belangrijke stem bij het invullen van de
eigen lesdag. Er wordt met het kind gesproken over de zinvolheid en de kwaliteit
van de invulling die het kind kiest.
We gaan altijd uit van hetgeen het kind al kan (talenten zien en ontwikkelen).
Centraal thema/activiteiten:
De Rode Bosbes werkt standaard vanuit de 4 elementen; Aarde, Lucht, Vuur en
Water
Bovendien werken we vanuit de doorlopende thema’s ‘Duurzame, gezonde
leefstijl’ en ‘Energie’.
Uitgangspunten
1) Ouders zijn actief betrokken.
2) We zijn veel buiten en zo vaak mogelijk in de natuur.
3) We geven individuele sturing voor wat betreft de richting waarin het kind
leerdoelen kiest en leert. Het kind heeft een stem in het eigen leren, vult
de eigen lesdag mee in en wordt betrokken bij het evalueren en
reflecteren.
4) We bevorderen en praktiseren een gezonde, duurzame leefstijl.
5) We gaan uit van en bevorderen omgevingsbetrokkenheid en zijn
initiatiefnemer in en voor de participatiemaatschappij.
6) We praktiseren sociaal constructivisme, natuurlijk leren.
7) We gaan uit van talenten van kinderen en maken gebruik van
meervoudige intelligentie
Bij de Rode Bosbes ondersteunen ouders de leerlingen actief bij de instrumentele
vakken zoals lezen, rekenen, taal en spelling.
Ook binnen de Rode Bosbes zijn er weer keuzemogelijkheden, zodat ouders en
leerlingen kunnen kiezen wat het best bij hen past of wat praktisch haalbaar is.
De afgelopen jaren is bewezen dat door de inzet en ondersteuning van de ouder,
het leerrendement positief beïnvloed wordt
Vormen waaruit ouders kunnen kiezen:
1. De ouder begeleidt vier ochtenden in de week (maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag) een leerling gedurende 2 aaneengesloten uren voor
het LMO gedeelte (instrumentele vaardigheden).
Dit vindt plaats in de Rode Bosbesruimte in Drunen. Ouders en leerlingen
kunnen instromen tussen 7.00 uur en 08.30 uur.
2. De ouder begeleidt vier ochtenden in de week (maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag) twee leerlingen gedurende 2 aaneengesloten uren.
Voor het LMO gedeelte (instrumentele vaardigheden).
Dit vindt plaats in de Rode Bosbesruimte in Drunen. Ouders en leerlingen
kunnen instromen tussen 7.00 uur en 08.30 uur.
3. De ouder begeleidt de leerling voor het LMO deel thuis (buiten de
schooltijden) gedurende 8 uur. Ouder en leerling kiezen zelf de meeste
geschikte tijden hiervoor. De leerling komt tijdens de reguliere
schooltijden naar de Rode Bosbesruimte in Drunen en volgt gedurende
deze tijd het Bosbessenprogramma.
4. Een combinatie van de verschillende vormen.
Een voorbeeld van een Rode Bosbesdag: (maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag)
07.00 uur-08.30 uur
08.30 uur-10.30 uur
10.30 uur-10.45 uur
Vrije inloop; LmO met ouders, werken aan de
instrumentele vakken; rekenen, taal, lezen, spelling.
LmO en werken aan eigen onderzoek, portfolio of
presentatie
Korte pauze met hele groep. Evalueren en plannen.
10.45 uur-11.00 uur
11.00 uur-12.30 uur
12.30 uur-13.00 uur
13.00 uur-14.30 uur
Bezinningsmomentje, filosoferen, Mediteren, Yoga,
Mindfulness
Werken aan eigen talent (evt. vanuit een element)
individueel of in groepjes.
Creatief, Techniek, ICT, Wereldoriëntatie, Sport en
Beweging etc.
(Enkele kinderen bereiden de lunch voor).
Lunchen + vrij spelen
Werken aan eigen onderzoek, portfolio of presentatie.
Download