Word een Zonneslimme School! - Provincie West

advertisement
Zonnebrand bij kinderen veroorzaakt huidkanker.
n
e
e
d
r
o
W
e
m
m
i
l
s
e
Zonn
School!
30
90% van alle huidkankers kan worden voorkomen
door verstandig om te gaan met de zon.
WAAROM ZIJN SCHOLEN ZO BELANGRIJ K
VOOR ZONNEPRE V ENT IE?
Kinderen brengen veel tijd door
op school, ook in de buitenlucht.
Uw school speelt daarom een belangrijke rol in preventie
en gedragsverandering van leerlingen en ouders.
U kunt helpen om de opmars van
huidkanker een halt toe te roepen door:
x
x
x
x
de leerlingen te leren welke gevaren de zon met zich meebrengt,
een zonneslimme school te worden door o.a. een zonneslim beleid,
een zonneslimme omgeving te creëren,
een zonneslimme levensstijl en gewoonten te promoten.
Hoe kan uw school zonneslim worden?
1. Registreer u als zonneslimme school op www.kanker.be/zonneslimmeschool.
2. Smeerhoek: met onze Slimmer in de Zon-pancarte en een bus zonnecrème
creëert u een smeerhoekje als geheugensteuntje voor het insmeren.
3. Koelbox: leen gratis onze nieuwe educatieve doekoffer.
U vraagt hem aan door deze informatie te mailen naar
[email protected]: van ... t.e.m. ... (max. 2 weken)
+ naam school + contactpersoon + adres - postcode plaats + telefoonnummer - gsm + e-mail.
03
4. Bestel GRATIS folders voor de ouders, agendastickers en posters
door te mailen naar [email protected].
5. Download onze zonneslimme Toolkit op
www.kanker.be/zonneslimmeschool, met daarin:
xx een ‘slimmer in de zon’-programma,
xx een online activiteitenboek,
xx bronnen en informatiefiches over uv-metingen en huidkanker,
xx een presentatie voor gebruik in de lessen,
xx een enquêteformulier voor beoordeling en evaluatie,
xx een spelletje,
xx een checklist voor schaduw.
6. Laat uw leerlingen de online enquête invullen (4 – 5 vragen), zo komt u te
weten hoe ‘Zonneslim’ uw klas is.
SLIMMER IN DE ZON, HOE MOET DAT?
Een zonneslim beleid hoeft niet duur te zijn. De meeste veranderingen kunnen
met weinig of geen kosten doorgevoerd worden.
Een Zonneslimme School moet er niet komen op één
nacht. Een beleid, activiteiten en omgevingsaanpassingen
kunnen geleidelijk aan ingevoerd worden.
30
04
Wat kunnen directie en bestuur doen?
Veilig met de zon omgaan is belangrijk. Zorg voor een ondersteunende omgeving
waar een zonneslim beleid geïntegreerd is in de gezondheids- en veiligheidspolitiek van de school.
x Maak eenvoudige richtlijnen in verband met veilig zonnen, verspreid ze en
doe ze zoveel mogelijk naleven.
xx Laat de activiteiten in open lucht zoveel mogelijk plaatsvinden op momenten dat uv-blootstelling beperkt kan worden (dus bij voorkeur niet tussen
12u en 15u)
xx Vraag ouders om hoedjes, zonnecrème en zonnebrillen mee te geven en
moedig de leerlingen aan om ze te dragen.
xx Zorg voor uniformen of sportkledij die de blootstelling beperken.
xx Geef het goede voorbeeld en moedig uw personeel aan om hun blootstelling te beperken.
x Organiseer ‘slimmer in de zon’-opleidingen en programma’s voor het
personeel over uv-effecten, risicofactoren, overmatige blootstelling en
zonnebescherming.
x Geef uw leerkrachten de toestemming om de educatieve koelbox uit te
lenen en te gebruiken.
x Verbeter de schoolomgeving: plant bomen of maak overdekkingen en
schaduwplaatsen.
Voor nieuwe scholen: zorg dat het ontwerp adequate schaduwplaatsen voorziet, dicht bij sport- en speelplaatsen.
Wat kunnen CLB, preventiewerkers en
gezondheidscoaches doen?
Licht leerlingen, ouders en schoolpersoneel in over huidkankerpreventie,
bijvoorbeeld tijdens medische onderzoeken en andere controlemomenten.
x Bestudeer het huidige gedrag van de leerlingen en moedig beschermende
praktijken aan.
x Dring aan bij de directie om een zonneslim beleid te introduceren. Ook bij
lokale politici en organisaties kunt u het probleem aankaarten.
x Maak deel uit van het gezondheidsteam van de regio of school.
05
Wat kunnen leraren en zorgcoördinatoren
doen?
Pas ‘slimmer in de zon’-activiteiten toe tijdens de lessen en geef de leerlingen
op die manier mee welke de risico’s van onveilige en de voordelen van veilige
zonnegewoontes zijn.
x Licht de leerlingen in over uv-bescherming en huidkankerpreventie.
x Maak gebruik van het educatieve pakket van de Stichting tegen Kanker.
x Moedig de kinderen aan om veilig met de zon om te gaan en zorg dat er hoedjes en zonnecrème aanwezig zijn tijdens de buitenactiviteiten en speeltijden.
x Wees zelf een rolmodel en moedig ook de ouders aan.
x Maak een routine van zonneslimme gewoontes, zoals kinderen insmeren voor
ze naar buiten gaan.
x Kies voor locaties met schaduw als u les geeft in de buitenlucht.
Wat kunnen sportleraren doen?
x Moedig leerlingen aan om zich tijdens een sportactiviteit in de buitenlucht in
te smeren met zonnebrandcrème.
x Geef lessen zoveel mogelijk in de schaduw.
x Pleit voor een sportuniform dat voldoende beschermt tegen de zon.
06
Wat kunnen ouderraden en ouders doen?
Zoek partners om indien nodig de schoolomgeving te verbeteren (bijvoorbeeld
bomen planten voor schaduw). Betrek er eventueel de lokale media, gemeente
of bedrijven bij. Motiveer uw gemeenschap voor een betere toekomst voor uw
kinderen!
x
x
x
x
x
Dring aan bij de directie voor een zonneslim beleid.
Neem deel aan het gezondheidsteam in uw school (of richt er één op).
Wees een goed rolmodel door zelf zonneslim te zijn.
Moedig uw kinderen aan om van veilig zonnen een gewoonte te maken.
Bescherm uw kinderen met hoedjes, beschermende kledij en een
zonnebril wanneer ze buitenactiviteiten doen.
07
Wat kunnen leerlingenraad en leerlingen
doen?
x Onderzoek hoe de leerlingen omgaan met de zon: leg ze de enquête voor.
x Laat de leerlingen zelf een activiteit ontwerpen rond zonnepreventie.
x Maak een uitstap in verband met uv en klimaatverandering.
Snelle feiten:
Vandaag ontwikkelt 1 Belg op 6 huidkanker
Huidkanker is voor 90% te vermijden indien
men al vanaf de kindertijd het juiste gedrag
heeft.
08
Hoe kan je huidkanker voorkomen?
8 extra belangrijke tips voor kinderen!
De huid van kinderen is dunner en gevoeliger voor uv-stralen dan die van volwassenen. Zij moeten dus dubbel opletten wanneer ze in de zon lopen.
Maar hoe doe je dat?
tip1: Zoek de schaduw op
Stel je zo weinig mogelijk bloot aan de zon, vooral tijdens de middag (12u – 15u) in het voorjaar en de zomer.
tip2: Draag beschermende kledij
Draag een hoedje, een zonnebril met uv-werende glazen en fijn
geweven, losse kledij die je huid beschermt.
tip3: Smeer je om de twee uur helemaal in
Gebruik om de 2 uur waterbestendige zonnecrème met een
beschermingsfactor van minimum 30 spf.
tip4: Zorg dat je niet verbrandt
Verbranding is een teken dat je te lang onbeschermd in de zon hebt gelegen.
tip5: Ga niet onder zonnebanken en zonnelampen
Ze zijn verboden onder de 18!
tip6: Controleer de uv-index in je krant
of op de website van het KMI
Is de index lager dan 3, dan heb je geen bescherming nodig en is er weinig gevaar voor verbranding. Vanaf uv 6 en 7 moet je zeer goed opletten.
Vooral kinderen en volwassenen met blanke huid, maar ook de anderen. uv-index 8 en meer is zeer hoog en vraagt om maximale bescherming.
tip7: Wees extra voorzichtig g bij reflecterende oppervlakten zoals water, sneeuw, strand...
In de bergen en in de tropen is extra bescherming nodig.
tip8: Geef zelf het goede voorbeeld!
09
Ons ZONNESLIMME SCHOOLBELEID
Een zonneslim beleid zorgt ervoor dat leerlingen en leerkrachten beschermd
worden tegen de schadelijke uv-straling van de zon en helpt huidkanker te voorkomen.
Ons zonneslimme
schoolbeleid houdt in:
1 Kinderen tijdens de lessen onderwijzen over de oorzaken van huidkanker en
leren hoe ze zich kunnen beschermen tegen de schadelijke uv-stralen.
2 Kinderen aanmoedigen om beschermende kledij (hoed, T-shirt, zonnebril) te
dragen en zonnecrème te gebruiken wanneer nodig.
3 Openluchtactiviteiten plannen op andere tijden dan op de middag, wanneer
de uv-stralen het schadelijkst zijn, tijdens de lente en de zomer.
4 Openluchtactiviteiten organiseren op plaatsen waar er schaduw is, en
wanneer mogelijk, de kinderen aanmoedigen om in de schaduw te spelen
of te zitten tijdens de speeltijd, lunch, sportactiviteiten en trips.
5 Werken aan het verbeteren van schaduwvoorziening voor iedereen.
6 De leerkrachten en de ouders aanmoedigen om goede rolmodellen te zijn
door zelf zonneslim te zijn.
7 De leerlingen, de leerkrachten en de ouders er regelmatig aan herinneren
hoe ze slimmer in de zon kunnen zijn door middel van brieven, posters,
nieuwsbrieven, op oudervergaderingen en activiteiten van de leerlingen.
8
Sprekers uitnodigen (dermatologen, gezondheidspromotoren, experten weer
en uv-straling) om de school te adviseren en informeren.
9 Ervoor zorgen dat het zonneslimme programma werkt en wordt opgevolgd.
10
Voor meer informatie:
Bel, schrijf of mail Stichting tegen Kanker,
Leuvensesteenweg 479
B-1030 Brussel
www.kanker.be
[email protected]
Download uw materialen op
www.kanker.be/zonneslimmeschool
of bestel brochures, posters en stickers via
[email protected].
Bestel de educatieve koelbox door volgende informatie te mailen naar [email protected]:
van ... t.e.m. ... (max. 2 weken) + naam school + contactpersoon + adres - postcode - plaats + telefoonnummer gsm + e-mail.
11
1.9.11 NL
V.U.: Luc Van Haute | Stichting tegen Kanker | Leuvensesteenweg 479 B-1030 Brussel | stichting van openbaar nut
Download