De soa-kit

advertisement
DOCENTMATERIAAL 1
HAND-OUT
DE SOA-KIT
Deze hand-out bevat een overzicht van de materialen die u nodig heeft voor soa-diagnostiek
en informatie over de gebruikswijze
1. Invullijst voor de huisarts: overzicht van Soa en materialen voor de soa-diagnostiek in
uw praktijk
2. Tabel 1: Overzicht van Soa en materialen voor soa-diagnostiek
3. Tabel 2: materialen voor Soa-diagnostiek
4. Foto van inhoud soa-kit
5. Tabel 3: houdbaarheid etc
6. Werkblad 2: Onderwerpen voor het veilig met biochemicus of microbioloog
-1-
© NHG
DE SOA-KIT
Soa
Materialen
Urinecontainer
voor PCR*onderzoek
Steriele
droge wat
in huls
voor
PCRonderzoe
k
Steriele wat
en PCRtransportmedium
Transportmedium
voor kweek
Laboratoriumformulier
Microscoop
Beeld
à vue
Chlamydia
Gonorroe
Urethritis
mannen
Trichomonas
Lues
Hepatitis B
HIV
Herpes
genitalis
Condylomata
acuminata
Schaamluis

* Overal waar PCR wordt genoemd wordt ook bedoeld: ProbeTec en APTIMA van
Gen-Probe.
-2-
© NHG
OVERZICHT VAN SOA EN MATERIALEN VAN SOA-DIAGNOSTIEK
Soa
Materialen
Urinecontainer
voor PCRonderzoek *
Chlamydia
x
Steriele
droge wat in
huls voor
PCRonderzoek**
x
Gonorroe
x
x
Urethritis
mannen
Trichomonas
Lues
x
Steriele
wat en
PCRtransportmedium
x
Transportmedium
voor
kweek
x
x
x
x
Laboratoriumformulier
x
x
x
Hepatitis B
x
HIV
x
Herpes
genitalis
Condylomata
acuminata
Schaamluis


Beeld à
vue
x
x
x
Microscoop
x
x
x
x
*1 Overal waar PCR wordt genoemd wordt ook bedoeld: ProbeTec en APTIMA van
Gen-Probe.
*2 PCR-onderzoek op een droge wat is in sommige laboratoria mogelijk.
-3-
© NHG
DE SOA-KIT
Materiaal
Schone
urinecontainer
Onderzoek
PCR urine
soa
Chlamydia en
Gonorroe
Steriele droge wat
PCR vaginaal
Chlamydia en
gonorroe
PCR laesie
Lues en
Herpes genitalis
Chlamydia
Gonorroe
Urethritis
Gonorroe
Trichomonas
Steriele droge wat en PCR cervix/urethra
transportmedium
Amies/StuartTransportmedium
Kweek
cervix/urethra
Laboratoriumformulier Bloedonderzoek
Microscoop
Urinesediment
Fluorpreparaat in
NaCl
Lues
HIV
Hepatitis B
Chlamydia en
Urethritis
Trichomonas
-4-
opmerkingen
Uitsluiten bij man en
vrouw
Aantonen bij man
Uitsluiten bij vrouw
Uitsluiten en
aantonen bij man en
vrouw
> 10 leuco’s in
eerstestraalurine
man
flagellaten
© NHG
FOTO SOAKIT
-5-
© NHG
VRAGEN
Mogelijke vragen aan de microbioloog of klinisch chemicus
 Op welke temperatuur moet het materiaal worden bewaard?
 Hoe lang zijn de materialen houdbaar?
 Hoe kan het materiaal het beste worden afgenomen?
 Hoe moet het materiaal worden verzonden?
 Na hoeveel tijd is de uitslag te verwachten?
-6-
© NHG
TABEL 3. GEBRUIKSWIJZE VAN MATERIALEN VOOR SOA-DIAGNOSTIEK
Materiaal
Bewaren
kamertemperatuur
Houdbaarheid
na afname
1 week
Wijze van
transport
per post
Schone
urinecontainer (PCR)
PCRtransportmedium
Steriele droge wat
koel
1 week
per post
kamertemperatuur
1 tot 3 dagen
per post
Stuarttransportmedium
koel/kamertemperatuur 6 tot 24 uur
Microscoop
-
direct brengen
direct bekijken
Laboratoriumformulier -
meenemen
naar
laboratorium bij
afname
-7-
© NHG
NHG-PRODUCTEN OVER SOA
 NHG-Standaard Het soa-consult
 PIN Het soa-consult
 Verdiepingsmodule over soa
- Herpes genitalis, condylomata acuminata en ander ongemak (dia’s, diagnostiek,
epidemiologie)
- Herpes genitalis en condylomata acuminata: casuïstiek
- Herpes genitalis en condylomata acuminata: kennistoets
- Aandoeningen in de anogenitale regio: wat vindt de dokter er zelf van? (Eigen normen
en weerstanden)
- De soa-kit
- Voorlichtingsgesprek bij aanwezige soa (slechtnieuwsgesprek, counseling,
partnerwaarschuwing)
 NHG-Patiëntenbrieven over soa:
- Soa algemeen
- Testen op soa
- Chlamydia
- Gonorroe (druiper)
- Herpes genitalis
- Genitale wratten
- Syfilis
- HIV
- Trichomonas
- Schaamluis
- Zie de NHG-website: http://nhg.artsennet.nl
 Informatieve sites:
- de website van Soa Aids Nederland (samenvoeging van de vroegere Stichting soabestrijding en het nog bestaande Aids Fonds): http://www.soaaids.nl
- http://www.soatest.nl; hier is een persoonlijk testadvies te verkrijgen en informatie
over het soa-onderzoek en de HIV-test
 Nuttige adressen:
- Soa Aids Nederland, Keizersgracht 390, 1016 GB Amsterdam, tel. (020) 626 26 69
- Hiv Vereniging Nederland, Postbus 15847, 1001 NH Amsterdam / Eerste
Helmersstraat 17b-3, 1054 CX Amsterdam, tel. (020) 616 01 60, http://www.hivnet.nl
- Schorerstichting, Postbus 15830, 1001 NH Amsterdam, tel. (020) 573 94 44,
http://www.schorer.nl
-8-
© NHG
Download