Potjeslatijn

advertisement
Potjeslatijn
Internationale uniforme codetaal voor de communicatie tussen arts en apotheker
Het recept is geen communicatiemiddel met de patient maar met de apotheker. Wat er wordt
voorgeschreven en het gebruik ervan behoort de patient mondeling van de arts te vernemen. Het
feit dat de meeste patienten de latijnse terminologie niet zullen begrijpen is dan ook geen
steekhoudend argument tegen het gebruik van latijn op het recept.
Het voordeel van de latijnse terminologie is dat deze internationaal is en algemeen ingeburgerd.
Het gebruik van eigen afkortingen leidt gemakkelijker tot misverstanden.
Het gebruik van het latijn op het recept moet ter wille van de gemakkelijke en duidelijke
communicatie wel beperkt blijven tot algemeen bekende afkortingen.
( Niet S. t.d.d.1 c.ov.: driemaal daags 1 eierlepel).
De bijgaande lijst is een beknopt overzicht van veelgebruikte latijnse afkortingen.
AFKORTING
VOLUIT
BETEKENIS
R.
recipe
neem
dtd.
da tales doses
geef zodanige dosis
s.
signa
teken (schrijf op etiket)
iter.
itera
herhaal
aa
ana
van elk
f.l.a.
face lege artis
maak volgens de regels der kunst
dtd.
da tales doses
geef zodanige dosis
caps.
capsula
capsule
cr.
cremor
creme
Algemeen:
Bereidingsinstrukties:
Receptuur
samenstellingen:
wmvanstempvoort
Pagina 1
01/09/2004
coll.
collutio (oris)
mondspoeling
garg.
gargarisma
gorgeldrank
gtt.
guttae
druppels
lin.
linimentum
smeersel
lot.
mixt.
lotio
Mixtura
wassing
drank
muc.
mucilago
oculent. (oc.)
oculentum
slijm
oogzalf
pot.
Pulv.
potio
Pulvis
drank
poeder
supp.
suppositorium
zetpil
tab.
tabula
tablet
ung.
unguentum
zalf
AFKORTING
VOLUIT
BETEKENIS
a.c.
ante coenam
voor de maaltijd
a.d.s.
auris dextra et sinistra
rechter en linker oor
a.u.e.
ad usum externum
voor uitwendig gebruik
a.n.
ante noctem
voor de nacht
d.d.
de die
per dag
(d.)i.m.m.
(da) in manum medici
geef aan de arts
o.d.s.
oculus dexter et sinistra
rechter en linkeroog
p.c.
post coenam
na de maaltijd
subling. (sl.)
sublinguaal
Usus cognitus
onder de tong
Gebruik bekend (ongewenste
gebruiksinstruktie)
gebruiksaanwijzingen:
u.c.
wmvanstempvoort
Pagina 2
01/09/2004
subling.
sublinguaal
onder de tong
subling.
sublinguaal
onder de tong
Geef bij vloeistoffen de hoeveelheid aan in milliliters en niet in thee- eier- dessert- soep- of
eetlepels.
wmvanstempvoort
Pagina 3
01/09/2004
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards