Introductie Journalistiek en Europa

advertisement
Handleiding
Jaar en blok: J2.2
Naam cursus + toetscode: Politiek & Maatschappij, J-22BOKS6-15
Onderdeel: Journalistiek & Europa
Docent: R. Ubels & T. van der Ziel
Introductie
Na ‘Europese Ontwikkelingen’ in het eerste blok gaan we in dit blok wat concreter aan de
slag met Europa anno nu.
Avonturen met asielzoekers, het Oekraïnereferendum van GeenPeil, Asterix en Obelix, de
ethiek van het lobbyen, de Brusselse portemonnee, de prijs van de euro, blowen in
Lissabon – het komt allemaal voorbij in zes hoorcolleges en drie werkcolleges. Net zoals de
vraag: welke rol spelen journalisten eigenlijk in de (im)populariteit van de EU en de euro?
Let op: de werkcolleges worden gecombineerd met de drie werkcolleges binnen de leerlijn
Europese Cultuur & Identiteit.
Studieplanner
Week 1
Thema HC: Grenzen aan Europa
Studiestof: Reader: De ziekte van Europa (Verhofstadt), pag. 9-20
Opdracht: lesstof bestuderen voor aanvang college
Deadline: n.v.t.
Thema WC: De dynamiek van grenzen en identiteiten
Studiestof: n.v.t.
Opdracht: Artikel wordt uitgedeeld in de les
Deadline: n.v.t.
Week 2
Thema: Nooit meer oorlog
Studiestof: (1) De bestuurlijke kaart, pag. 169 t/m 172, 173 t/m 184, 188 t/m 194, (2) De
geschiedenis van de Europese Unie: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_nl.htm
Opdracht: lesstof bestuderen voor aanvang college
Deadline: n.v.t.
Week 3
Thema: Lobbyen in Brussel
Studiestof: (1) Reader: Lobbyen (Frijlink), pag. 11-25, (2) Uitgesproken Vara: lobby in
Brussel: https://www.youtube.com/watch?v=SZvIDIwhujA
Opdracht : lesstof bestuderen voor aanvang college
Deadline: n.v.t.
Thema WC: De Europese marktmaatschappij
Studiestof: n.v.t.
Opdracht: Artikel wordt uitgedeeld in de les
Deadline: n.v.t.
Week 4
Thema: De prijs van de euro
Studiestof: (1) De bestuurlijke kaart: pag. 186 t/m/ 187, (2) De euro: http://europa.eu/abouteu/basic-information/money/euro/index_nl.htm, (3) Video’s over de schuldencrisis:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europa-financieel-gezond/inhoud/deschuldencrisis-in-beeld
Opdracht: lesstof bestuderen voor aanvang college
Deadline: n.v.t.
Week 5: eerste praktijkweek
Thema: n.v.t.
Studiestof: n.v.t.
Opdracht: n.v.t.
Deadline: n.v.t.
Week 6
Thema: Euroscepsis
Studiestof: geen
Opdracht: n.v.t.
Deadline: n.v.t.
Thema WC:
Studiestof:
Opdracht:
Deadline:
Week 7
Thema: De rafelranden van Europa
Studiestof: De slag om Brussel (de autolobby): http://www.npo.nl/de-slag-om-brussel/01-042010/VPRO_1139539
Opdracht: n.v.t.
Deadline: n.v.t.
Week 8: (tweede praktijkweek)
Thema: n.v.t.
Studiestof: n.v.t.
Opdracht: n.v.t.
Deadline: n.v.t.
Week 9: Toetsweek
Verantwoording sbu
Colleges:
Voorbereiding lessen / bestuderen literatuur:
Uitvoeren opdrachten:
Totaal:
18 uur
52 uur
00 uur
70 uur
Presentieregeling
Participatie en interactie (dure woorden voor: meedoen en opletten) is verplicht. Dat maakt
studeren veel leuker. En als je dan in januari drie dagen naar Brussel gaat, snap je het ook
nog eens.
Toetsing en herkansing
De zes hoorcolleges worden afgesloten met open vragen (schriftelijk).
Download