Aanvragen LIFE+ De Europese Commissie heeft in totaal 2,1 miljard

advertisement
Aanvragen LIFE+
De Europese Commissie heeft in totaal 2,1 miljard euro voor LIFE+ begroot voor de periode 20072013.Voor 2013 is het totale Europese budget 278 miljoen euro. Het nationaal gealloceerde budget
voor Nederland voor de7e call in 2013 is 8.529.214 euro. De ingediende voorstellen worden nu
beoordeeld door de EU.
In 2014 gaat een nieuwe LIFE periode in, tot en met 2020, met nieuwe ongeveer dezelfde doelen
(natuur en milieu) maar meer nadruk op klimaatverandering. De opening van de eerste nieuwe call
van LIFE wordt verwacht in april 2014. Dan zijn ook ook pas de nieuwe handleiding en criteria
beschikbaar. In de presentatie bij de downloads kunt u alvast de eerste contouren van het nieuwe
LIFE bekijken.
Kenmerken van een LIFE+ project
Een LIFE+ project:
•is gericht op demonstratie, ‘best practice’ of innovatie;
•heeft een looptijd tussen de twee en vijf jaar;
•heeft minimaal één aanvrager (aangeraden wordt met niet meer dan vijf partners een voorstel in te
dienen);
•bevat geen fundamenteel onderzoek;
•voert het project uit binnen het grondgebied van de lidstaten;
•heeft een projectvoorstel dat niet in aanmerking komt voor andere Europese
financieringsinstrumenten. Uitzondering vanaf 2014 zijn Integrale Projecten, waarvoor meerdere
Europese regelingen mogen worden ingezet.
De Commissie heeft een voorkeur voor grootschalige en ambitieuze voorstellen met een gemiddelde
begroting van rond de 2 miljoen euro waarvan 50% en soms 75% bijdrage vanuit de EC.
Rolverdeling Europese Commissie en Agentschap NL
De Europese Commissie beheert het LIFE+ programma. Ze:
•organiseert de jaarlijkse oproep voor voorstellen;
•doet de selectie;
•begeleidt en monitort de projecten.
De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de subsidiebetalingen met behulp van
1.externe experts die de projecten selecteren en ranken en
2.externe ‘monitoring’ teams die de lopende LIFE+ projecten monitoren.
De nationale lidstaten, voor Nederland de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur
en Milieu, zijn verantwoordelijk voor het indienen van de projectvoorstellen bij de Commissie. Van
het Europese LIFE+ budget gaat 50% naar projecten binnen de pijler Natuur en biodiversiteit. Ook
wordt er bij de selectie gestreefd naar reservering van 15% van dit budget voor transnationale
projecten.
Er is één toekenningsprocedure met dezelfde criteria voor alle voorstellen ingediend binnen Natuur
en biodiversiteit, Milieubeleid en bestuur (governance) en Informatie en communicatie. Uw
projectvoorstel scoort punten volgens de richtlijnen van de evaluation guide.
Agentschap NL kan u helpen uw project zo hoog mogelijk te laten scoren: past het project bij LIFE+,
wat kan er beter, do's and don'ts. Neem ruim op tijd contact op met ons over uw project(idee) en
lever uiterlijk een maand voor de Europese deadline uw conceptaanvraag (pdf of wordversie) bij ons
in. Komt u later, dan kunnen wij niet garanderen dat we nog tijd hebben om uw conceptaanvraag
van commentaar te voorzien. Een eerste stap is het opsturen van uw projectideeformulier in de
downloadsectie.
De uiteindelijke indiening moet altijd via E-proposal, bij de EC. WIlt u eerst een indruk hebben van de
velden die u in E-proposal moet invullen, bekijk dan de dummy onderaan in de bijlagen sectie.
Antwoorden op veel vragen zijn te vinden op de FAQ site van de Europese Commissie en op de
Nederlandse FAQ-pagina LIFE+ van Agentschap NL.
Voorlopige tijdsplanning 7e call 2013
Activiteit
Datum
Opening call
19 februari 2013
LIFE+ informatiebijeenkomst Den Haag
14 maart 2013
Deadline indienen concept voor commentaar AgNL
24 mei 2013
Deadline elektronisch indienen
25 juni 2013
Evaluatie voorstellen op geschiktheid selectie- en toekenningscriteria vanaf juli 2013 - maart 2013
Projecten afgewezen op technische gronden krijgen bericht. Als u niets hoort bent u door naar
volgende fase.
17 oktober 2013
Start revisiefase : kansrijke aanvragen krijgen vragen. Als u niets hoort ligt uw aanvraag er
waarschijnlijk uit.
19 december 2013
Deadline om vragen van EU te beantwoorden
10 januari 2014
Afgewezen projecten krijgen bericht
april 2014
Ondertekening van de Grant Agreement (subsidiecontract met de Europese LIFE+ unit). mei - juni
2014
Vroegst mogelijke projectstart 1 juni 2014
Download