Inschrijfformulier Jeugd

advertisement
VERENIGING VAN VERZAMELAARS EN VERWERKERS VAN MINERALEN EN FOSSIELEN
Secretaris/Penningmeester:
Tonny Antheunisse
Meekrapstraat 19
3073 DL Rotterdam
010-4865613
Beste jongens en meisjes,
Ben je geïnteresseerd in mooie stenen, mineralen, kristallen en/of fossielen?
Dan is GEODE de vereniging voor jou om alles te leren over je hobby. Ook kun je leren, hoe je een
verzameling op gaat zetten.
Door aankoop van de zogenaamde ‘mineraal van de maand’ kun je een zeer fraaie
mineralenverzameling opbouwen.
Wie zijn wij? Wat kun je bij ons doen?
GEODE is een vereniging van verzamelaars en verwerkers van mineralen en fossielen.
Wij komen elke maand bij elkaar in Zwijndrecht. Het doel van onze vereniging is om jullie te leren wat
nu eigenlijk mineralen en fossielen zijn. Kort gezegd zijn mineralen bepaalde gesteenten die onder de
grond zijn gevormd. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. Meestal komen deze mineralen
in kristalvorm voor. Fossielen zijn (versteende) overblijfselen van planten en dieren die eens, héél lang
geleden, geleefd hebben.
De vereniging GEODE biedt de jeugd vanaf 10 jaar tot 17 jaar de gelegenheid om negen maal per
jaar bij elkaar te komen.
Elke derde zaterdagmorgen van de maanden September tot en met mei ben je welkom in het
buurthuis ‘in het 't Weetpunt Zwijndrecht, develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht.
Aanvang 09.30 uur. In de maanden maart en november bezoek je onze mineralen en fossielenbeurs.
Je kunt daar leren op welke manier je bijvoorbeeld een mooie verzameling van mineralen of fossielen
kunt opbouwen.
Je leert ook van alles over de mineralen zelf. Als je dat leuk vindt, kun je nog leren slijpen en het
bewerken van mineralen.
Regelmatig houden wij excursies. We gaan dan naar groeven, waar je zelf, onder deskundige leiding,
mineralen kunt zoeken.
Ook gaan we wel eens met elkaar een bepaald museum bezoeken.
Als je lid van de jeugdafdeling van GEODE bent geworden, heb je in de maanden maart en in
november gratis toegang tot de mineralenbeurs die dan wordt gehouden.
Wel moet je zorgen, dat je de lidmaatschapskaart aan de ingang kunt laten zien.
Het jeugdlidmaatschap kost maar € 14,-- per jaar.
Bij aanmelden betaal je eenmaal €. 2,25 inschrijfgeld.
Je ontvangt 5 maal per jaar het blad 'GEODE'. Tot ziens op de zaterdagochtenden.
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de vereniging GEODE.
Naam en voorletters ………..…………………………………………………………
Roepnaam
……..………………………………………………..………….
Geboortedatum
……………….………………..
Adres
..........................................................................................................................
Postcode
................................ Woonplaats ....................................................................
Telefoon
............................................................
Plaats:……………………….…………. Datum:………………………………
Handtekening: ...................…………..............……................
Download