Belang van planten

advertisement
Wortels
Functies:
– Verankeren van de plant
– Absorberen water en mineralen vanuit de bodem
naar stengel toe
– Opslag reservevoedsel
• Wortelharen
– Opnemen van vocht met
mineralen
• Wortelmuts /top
– Produceert
onophoudelijk nieuwe
cellen
– Beschermt de wortel
tijdens groei door de
bodem
Wateropname door wortel
• De vaten in de jonge wortel liggen in de 'centrale
cilinder’ de buitenste laag van de cc is de endodermis
(endo = binnen)
Wateropname door wortel
• Van wortelhaar tot c.c. gaat water met mineralen
door permeabele celwanden met poriën (= capillaire
werking)
Wateropname door wortel
• De endodermiscellen van de c.c. zijn verbonden met een
kurklaag, die ondoorlaatbaar is voor water en mineralen
• Endodermiscellen moeten via actief transport mineralen
opnemen  osmotische waarde in c.c. stijgt  water c.c. in
door osmose  ontstaat worteldruk
Kurkbandje
Werking houtvaten
• Transport in de vaten door verdamping, (rietje
bovenlangs blazen) en de capillaire werking (niet
actief transport)
Werking houtvaten
Capillaire werking, hoe dunner het vat hoe
hoger de vloeistof komen kan.
Cohesiekrachten  watermoleculen onderling
aantrekken
Adhesiekrachten  watermoleculen aan de
wand ‘plakken’
Deze 2 krachten zijn sterker
dan de zwaartekracht!
Verdamping gaat
vanzelf!
Transport is
passief, kost
plant geen ATP!
Planten
8
Huidmondjes / Sluitcellen
• Openen en sluiten van kleine poriën aan de
onderzijde van het blad
• Functie: gaswisseling en afgifte vocht
Sluitcellen
• Meer chlorofyl dan in omringende epidermiscellen
• Fotosynthese = glucose = osmotische waarde
= zwellen (turgor) = openen huidmondje
Download