Uploaded by W.alhajali94

Biologie: Osmotische waarde

advertisement
13-10-2019
Osmotische waarde
Osmotische waarde
De osmotische waarde geeft aan hoeveel opgeloste stoffen aanwezig zijn in een bepaalde vloeistof.
Hoe hoger de osmotische waarde van een oplossing des te groter is de zuigkracht van de oplossing.
Des te harder de oplossing "zuigt" aan vrije watermoleculen aan de andere kant van het membraan.
https://biologielessen.nl/index.php/a-10/1646-osmotische-waarde?tmpl=component&print=1
1/1
Download