Hartcoherentie brengt je in je hart

advertisement
WORKSHOP NVNLP Najaarscongres
1 december 2007
Hartcoherentie brengt je in je hart
Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP
Wibo van Gennip
De kracht en intelligentie van je hart
Het hart is zo krachtig dat het op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak een volkomen nieuw evenwicht tot stand kan
brengen. Hartcoherentie speelt hierbij een belangrijke rol. Als je vanuit je hart leeft, verbetert direct de kwaliteit van je
leven en gaat verandering sneller en dieper.
Leven vanuit je hart is leven vanuit liefde. Minder oordelen en veroordelen, waardoor je gemakkelijker jezelf en
authentiek kunt zijn en waardoor ook de communicatie met anderen enorm verbetert. Ook andere hartskwaliteiten zoals
vrijheid, creativiteit, intuïtief weten, verbonden zijn met het grotere geheel, etc horen daarbij.
De vraag is nu: hoe kom je in je hart?
De kracht van hartcoherentie
Hartcoherentie geeft op relatief eenvoudige wijze toegang tot je hart en hartskwaliteiten.
Lichaam en geest functioneren op zijn best als de hartslag coherent, dat wil zeggen geleidelijk en gelijkmatig
verandert. Dat wordt onderbouwd door wetenschappelijke studies.
HeartMath
Door de HeartMath-methode kun je je eigen hartcoherentie beïnvloeden en bevorderen.
Het bestaat uit 3 stappen: heartfocus, heartbreathing en heartfeeling.
In essentie is Heartmath een Actiemethodiek: om in de activiteit van het leven toe te passen.
Kenmerkend voor de methode is de eenvoud en haar kracht. De (spectaculaire) resultaten zijn door meer dan 15 jaar
wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Ter ondersteuning van de methode wordt gebruik gemaakt van een
biofeedback-systeem. Op een computerscherm worden direct de gevolgen van de technieken op ons hartritme en onze
hartcoherentie zichtbaar.
Niveaus van toepassing HeartMath
Bij de toepassing van Heartmath kunnen resultaten op verschillende niveaus worden onderscheiden:
- minder stress, meer balans, helder denken, optimaal functioneren
- intuïtief weten, authenticiteit, vrede, verbinding met het grotere geheel, zingeving
Ofwel: Het toepassen van de 3 Heartmath-stappen kan je op relatief eenvoudige wijze op een dieper niveau bij de
spirituele kwaliteiten van je hart brengen.
Hartcoherentie en NLP
Hartcoherentie geeft NLP verdieping naar het hart en versnelling van de groei.
Het hart / hartcoherentie is relatief eenvoudig toe te voegen aan NLP.
Van uit je hart gaat verandering ook relatief moeitelozer.
Het hart / hartcoherentie is zowel toe te voegen op hoger abstractieniveau (zie figuur hieronder) als aan vele concrete
NLP-instrumenten.
Missie
Identiteit
Waarden en overtuigingen
Capaciteiten
Gedrag
Effect op omgeving
Figuur: De toegevoegde plaats van het hart in de logische niveaus
In de piramide met de logische niveaus van functioneren vormt het hart de schakel tussen het transpersoonlijke / zijn
en het persoonlijke / ego. Het hart als schakel maakt het mogelijk om verbonden met het hogere zijnsniveau met beide
benen op de grond als persoon te handelen.
Programma
Oefeningen om in hartcoherentie te komen.
-
Ervaren van de effecten van coherent zijn op verschillende niveaus.
Toepassen hartcoherentie op problemen / doelstellingen / levenshouding.
-
Biofeedback: je eigen hartcoherentie op de computer zien, en die kunnen beïnvloeden.
plenaire demonstratie
mogelijkheid om zelf te oefenen
Voor meer informatie:
www.wibovangennip.nl
www.heartmathbenelux.com, www.heartmath.org
Artikel “De kracht van je hart”. Zie zomer 2007 editie van INzicht
Paper “Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP”
Dit paper is te downloaden via: www.heartmathbenelux.com/doc/Hartcoherentie_nlp.doc
Download