Waarom is er discriminatie? Hoe oplossen? (aka bhv splitsen) Wat

advertisement
B-H-V
in 2 minuten
klikken om verder te gaan
Gaat B-H-V over de splitsing van België?
Nee!
Over wat dan wel?
2002 :
de Belgische regering maakt
nieuwe kieskringen
februari 2003 :
uitspraak ArbitrageHof :
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
is ongrondwettelijk
ongrondwettelijk
o.w.v.
discriminatie
DRIE VRAGEN + ANTWOORDEN
1. Wat is dat dan, die B-H-V kieskring?
2. Waarom is er discriminatie?
3. Hoe oplossen? (aka bhv splitsen)
1. Wat is dat dan, die B-H-V kieskring?
Eerst moet je weten dat België is opgedeeld in taalgebieden. Als we het Duitstalig
gebied even weglaten, kunnen we zeggen dat het noorden ééntalig Nederlands is,
het zuiden ééntalig Frans en Brussel (gearceerd in het midden) tweetalig.
De rode lijn is de taalgrens.
Je moet ook weten dat België is opgedeeld in 10 provincies (zie kaart). Het grijze
gebied in het midden is het speciale geval Brussel.
1. Wat is dat dan, die B-H-V kieskring?
Naast provincies heeft België ook kieskringen (zoals al gezegd nieuwe
kieskringen sinds 2002). Rechtsonder zie je die verschillende kieskringen
ingekleurd. Bijna alle kieskringen komen overeen met de provincies,
maar niet bij B-H-V (de blauwe in het midden).
provincies
kieskringen
1. Wat is dat dan, die B-H-V kieskring?
De provincie Vlaams-Brabant is dus opgesplitst in een twee delen:
• Leuven (geel)
• Halle-Vilvoorde (blauw)
Halle-Vilvoorde werd gevoegd bij
Brussel (dus ook blauw) en vormt zo
de kieskring B-H-V.
Samengevat: B-H-V bestaat uit
• Brussel (tweetalig)
• Halle-Vilvoorde (ééntalig Nederlands)
Brussel
Leuven
2. Waarom is er discriminatie?
Op de kiesbrief van Halle-Vilvoorde staan Franstalige lijsten terwijl H-V
ééntalig Nederlands is. Franstaligen uit Brussel, maar ook uit heel
Wallonië (bij Europese en senaatsverkiezingen) kunnen dus stemmen ronselen in
Nederlandstalig gebied, tot bijna in Mechelen of Geraardsbergen.
Omgekeerd kan het niet!
Vlaamse partijen die
opkomen in Brussel-HalleVilvoorde kunnen voor hun
lijst geen stemmen halen
over de taalgrens, bv. in
Waals-Brabant.
discriminatie
volgens het
Grondwettelijk Hof
3. Hoe oplossen? (aka bhv splitsen)
(het voorstel van alle Vlaamse partijen)
B-H-V splitsen betekent (zie kaart)
• ééntalig Halle-Vilvoorde los van
tweetalig Brussel
• tweetalig Brussel apart
• Halle-Vilvoorde bij de rest van
Vlaams-Brabant (zoals bij alle
andere provincies)
3. Oplossen? (aka bhv splitsen)
B-H-V splitsen betekent
• Nederlandstaligen halen
stemmen in Nederlandstalig
gebied en Brussel
• Franstaligen halen stemmen in
Franstalig gebied en Brussel én
niet in Nederlandstalig gebied
B-H-V splitsen betekent
discriminatie wegwerken.
B-H-V splitsen betekent
de grondwet respecteren.
Als je denkt: “Ondanks dat het over politiek ging, vond ik het toch interessant”. Stuur dit dan door,
want er zijn er misschien nog die er zo over denken. ;-)
gemaakt door B. Van Clemen
Download