Gebedsonderwerpen: Noord Korea en Islamitische wereld, geweld

advertisement
Zondag
Vervolgde
Kerk
2014
1 Samuel 16:
Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, …‘Hoe kan ik dat
nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’
De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen
om de HEER een offer te brengen.
CAMOUFLAGE/DEKMANTEL
1 Samuel 16:
Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, …‘Hoe kan ik dat
nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’
De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen
om de HEER een offer te brengen.
CAMOUFLAGE/DEKMANTEL
Luc 22: 10
En Hij zei tegen hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u
tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij
binnengaat.
GEHEIM TAAL /CODES
1 Samuel 16:
Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, …‘Hoe kan ik dat nu
doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’
De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om
de HEER een offer te brengen.
CAMOUFLAGE/DEKMANTEL
Luc 22: 10
En Hij zei tegen hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen die
een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat.
GEHEIM TAAL /CODES
Ex 2
Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de
Egyptenaar dood; hij verborg hem onder het zand. De dag daarop …….‘Wie heeft
jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als
die Egyptenaar?’ Mozes schrok, hij dacht: Dan is het dus toch bekend geworden!
Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden.
ZWIJGEN
Landenlijsten 2013 & 2014
Toename:
Score 7% hoger
Toename:
- Gezin en familie
(25%)
- Geweld (16%)
2013
2014
1 North Korea
(87)
2 Saudi Arabia (76)
3 Afghanistan
4 Maldives
5 Iraq
6 Somalia
7 Mali
8 Yemen
9 Eritrea
10 Iran
(72)
11 Syria
12 Sudan
13 Nigeria
14 Ethiopia
15 Pakistan
16 Uzbekistan
17 Libya
18 Laos
18 Qatar
20 Turkmenistan
21 Vietnam
22 Mauritania
23 Oman
24 Tanzania
25 Egypt
1 Noord-Korea (90)
2 Somalië
3 Syrië
4 Irak
5 Afghanistan
6 Saudi-Arabië
(78)
7 Malediven
8 Pakistan
9 Iran
(77)
10 Jemen
11 Soedan
12 Eritrea
13 Libië
14 Nigeria
15 Oezbekistan
16 Centr.-Afrikaanse Republiek
17 Ethiopië
18 Vietnam
19 Qatar
20 Turkmenistan
21 Laos
22 Egypte
23 Birma
24 Brunei
25 Colombia
GEWELDSTOPTIEN
1. Nigeria
2. Syrië
3. Egypte
4. Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR)
5. Mexico
6. Pakistan
7. Colombia
8. India
9. Kenia
10. Irak
Landenlijsten 2013 & 2014
2014
1 Noord-Korea
2 Somalië
3 Syrië
4 Irak
5 Afghanistan
6 Saudi-Arabië
7 Malediven
8 Pakistan
9 Iran
10 Jemen
11 Soedan
12 Eritrea
13 Libië
14 Nigeria
15 Oezbekistan
16 Centr.-Afrikaanse Republiek (CAR)
17 Ethiopië
18 Vietnam
19 Qatar
20 Turkmenistan
21 Laos
22 Egypte
23 Birma
24 Brunei
25 Colombia
Gebedsonderwerpen:
Noord Korea en Islamitische wereld, geweld
Noord Korea: danken voor ondergronds netwerk; bescherming
Islamistische wereld: in landen waar geen kerk is en er ook niet
mag: zijn bidden voor moed en wijsheid voor tentenmakers. In
landen waar wel een kerk is: bidden om bescherming en moed.
Geweld: in Midden Oosten Syrië en Irak – bid voor de
achterblijvers en moed. In delen van Afrika, oa CAR, bid voor
het juiste antwoord/reactie van de christenen.
Voorbeeld
pastor Edward en Ranaa (Damaskus, Syrië)
Gebedsonderwerpen:
•
Noord Korea en Islamitische wereld, geweld
•
Gezin/Familie relaties & individuen (vooral achterblijvers
en voor moed)
De gezin en familie banden zijn sterk in Islamitische landen. Islam is niet alleen religie,
maar alles, economie, politiek, dagelijks leven. Een moslim die Christen wordt is dus al
gauw een order verstoorder in relaties, vooral op het platteland.
Individuele christenen midden in een islamitische familie hebben het moeilijk.
In landen waar veel geweld is zoals Syrië en Irak hebben vooral de achterblijvers het
heel moeilijk, veel bedreigingen en geïsoleerd.
Bidden
•
Kies 2 of 3 landen uit de vervolgingslijst, zoek informatie
over die landen en bidt. Je kunt iedere maand een paar
andere landen kiezen
•
Kies 2 of 3 gevangenen. Bij OD is een lijst van gevangenen
uit Iran. Bidt daarvoor en kies na een maand een paar
anderen.
Functie van vervolging / lijden
•
Ps 105: 19 Jozef had in de gevangenis een tijd van loutering
•
2 Tim. 3: 12 ieder die Godvruchtig wil leven vervolgd zal worden
•
1 Petr. 4:12, 13 Laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet
bevreemden, verblijdt u naar mate gij deel hebt aan het lijden van Christus,
opdat ….
•
Rom 8:17 wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods
luister
•
1 Petr. 5: 9 aan uw broederschap wordt hetzelfde lijden toegemeten
•
Fil 3:10 gemeenschap aan Zijn lijden
•
Fil 1: 29 het is genade voor Hem te lijden
•
Matt. 5:10-12 zalig de vervolgden
•
Joh 15: 18-20 Indien de wereld u haat … zij heeft Mij eer dan u gehaat. Indien
gij van de wereld zijt, zou de wereld u liefhebben, doch omdat gij van de
wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de
wereld
Gebedsonderwerpen:
•
Noord Korea en Islamitische wereld, geweld
•
Gezin/Familie relaties & individuele christenen (vooral
achterblijvers en voor moed)
•
Het lijden en vervolging accepteren, leren omgaan met
‘waarom’ vragen.
De christenen willen net zoals ieder mens een
gewoon leuk leven, een baan, een gezin, een huis.
Lijden en vervolging verbreekt die wens. Er ontstaan
daardoor veel waarom-vragen. Waarom heb ik het
zo moeilijk, waarom de ander niet. Bid vooral dat die
waarom vragen overwonnen worden. Bid dat men
vervolging niet als straf ervaart, maar als een
belangrijk proces in onze geestelijke groei.
0
180 omdraaien (Abraham)
Wij centraal, wat heb ik eraan om te geloven
Gen 12: 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal
je zegenen, ik zal je aanzien geven …
God centraal
Gen 15: 1 Ik ben uw schild …
Gen 15: 7 Ik ben de Here …
Gen 22: 1-3
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef.
‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham.
‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en
ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar
moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’
De volgende morgen stond Abraham vroeg op.
Op de weg met God staan geen
waarschuwingsborden met:
‘Let op u nadert een beproeving’
Gods juk, samen lotgenoten
Matt 11: 29
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben
en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
Juk is geen straf, maar juist verbinding, bouwt relaties.
Download