Document

advertisement
Keerpunten
I. Het Atoom Model
II. Sub-Atomaire Deeltjes!
III. Terug naar de Oorsprong?
Keerpunten UvA breed 2003/2004
F. Linde/NIKHEF & UvA
Tel. 020-5925134
Email: [email protected]
1
I.
Atoom Model
2
Elektriciteit
Franklin
(1706-1790)
3
Elektroscoop
metaalfolie
kurk
metaal
draadje
metaalfolie
4
Elektriciteit ++  ++  ++  ++  ++ 
0
0
+++++
+++++
+++++
+++++
Barnsteen
+ en  ladingen in
balans
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
Coulomb
(1736-1806)

+
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
netto + en 
ladingsscheiding
Wol
++ +++
+ +++ +
+++ ++
++ +++
+ ++ + +
+++ ++
Aantrekking
Afstoting tussen
tussenladingen
ladingen
met
met hetzelfde
tegengesteld
teken
teken
(++/
(+)
)
5
Elektriciteit: (on)balans
ladingen
+ en 
+
+
 kracht F
F
 veld E 
q
 potentiaal V
+
http://www.cco.caltech.edu/~phys1/java/phys1/EField/EField.html
6
Demonstratie: Elektrische veldlijnen
7
8
paar 100,000 Volt
experimenten in de deeltjes fysica:
7,000,000,000,000 Volt
9
1 A  1 C/s
(ladingstransport)
Bliksem:
30,000 A
Waterkoker:
10 A
Computer:
1A
Gloeilamp:
0.25 A
Levensgevaarlijk: 0.1  0.2 A
Sidderaal:
0.07 A
Zenuwpuls:
108 A
10
Elektrische stroom
Elektriciteit
Fiets
Batterij
dynamo
fabriek
11
Discussie vraag
Als je een lichtschakelaar omzet gaat het licht direct aan.
Hoe snel bewegen ladingsdragers van stopcontact  lamp?
A. met de lichtsnelheid (300,000,000 m/s; komt zo)
B. ze bewegen helemaal niet
C. met een slakkegangetje (zo rond de 1 meter/uur)
12
13
Magnetisme
Magnetisme
I
zelfde richting:
aantrekking
tegengestelde
richting:
afstoting
N
Z
N
Ampère
(1775-1836)
N
N
Z
Z
Z N
Z
N
N
N
Z N
Z N
Z N
Z
Z
Z N
Z
N
N
Z
Z N
Z
14
Demonstratie:
Magnetische veldlijnen
15
Discussie vraag
Welke elektrische configuratie geeft een elektrisch veld dat
het meest lijkt op het magnetisch veld van een magneet?
A.
B.
C.
D.
N
twee dichtbij elkaar geplaatste gelijke ladingen
een enkele positieve (of negatieve) lading
zo’n elektrische ladingsconfiguratie bestaat niet
twee dichtbij elkaar geplaatste tegengestelde ladingen
Z
16
Elektro-Magnetisme
17
Induktie
Faraday
(1791-1867)
tijdsafhankelijk magnetisch veld:  elektrische stroom
tijdsafhankelijke elektrische stroom:  elektromotor 18
Genesis I:3
En God zeide: “Er zij licht; en er was licht.”
Maxwell (1873)

 
 
E
B 0
 B  0  0
t
 
  B
E 0
 E  
t
Geïntegreerde theorische beschrijving
Maxwell
(1831-1909)
Elektriciteit en Magnetisme voorspelt
bestaan elektro-magnetische golven.
Licht is een elektro-magnetische golf
19
Golf eigenschappen

golflengte
f
frekwentie
v
snelheid
f=v
[m] [1/s] [m/s]
 [m]
f
[1/s]
V=299792458 m/s  c
(exact; definitie v/d meter!)
20
10+2
1
102
104
radar
1935
mobiel
1947-1975
Golflengte
(in meters)
magnetron
1896
laser
106
-straling
108
1010
zichtbaar Röntgen
licht
1895
radio
Personnal Computer
1954
Transistor
1946
1901
Gloeilamp
1975
1947
1879
1793
Batterij
21
Faraday when asked about
the use of electricity:
“I do not know, but I am
sure it will be taxable
…………… eventually!”
Faraday
(1791-1867)
22
23
Periodiek Systeem
Heel lang geleden …
Empedocles
Plato
Aristoteles
Leucippus
Democritus
24
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Alchemie
Lood
Goud
25
Priestley
muizen en kaarsen “verpesten” lucht
lucht?
1754-1826
groene planten “verfrissen” lucht
Lucht geen
elementaire
bouwsteen!
26
Lavoisier
vuur?
Wet van behoud van massa
In chemische reacties blijft de hoeveelheid
massa constant
1743-1794
flogiston
=
vuurstof
Flogiston geen
elementaire
bouwsteen!
27
Geheeltallige verhoudingen
Gay-Lussac In chemische reacties tussen gassen verhouden
water?
gasvolumes zich als gehele getallen
Volume verhouding
1778-1850
H2O
Water geen
elementaire
bouwsteen!
H2
O2
2/3
1/3
28
Dalton
1766-1844
H i.p.v. H2
O i.p.v. O2
N i.p.v. N2
Atomen (1803)
- Alle materie bestaat uit atomen
- Atomen kunnen niet gemaakt/vernietigd worden
- Ieder element kent een eigen type atoom
- Alle atomen van een element zijn identiek
- Chemische reacties herschikken atoombindingen
massa’s t.o.v.
waterstof (1)
29
Avogadro
1 Mol
=
22.4 liter
Molekulen/volume eenheid
Gelijke gasvolumes hebben evenveel molekulen
2
+
1776-1865
+
di-atomaire molekulen!
H2;
N2;
O2;
H1
N7
O8
C
2
2
+
2
+2
2
+

30
# molekulen/gram (Mol) materiaal
2H++2eH2
500 km dikke laag
coca-cola blikjes!
CuCu2++2e
Voorbeeld:
e  1.61019 C
0.36 gram koper verdwenen
½ uur, 0.6 Ampère  1083 Coulomb
 1083/(21.61019)  3.41021 Cu atomen/0.36 g
i.p.v. #/g quote men #/Mol; 1 Mol = 63.5 g koper
NA = 6.0221420  1023/Mol
31
Discussie vragen
(1 Mol  22.4 liter)
Ceasar’s laatste ademstoot bevatte 5 liter lucht (d.w.z.
NA5/22.4 molekulen). Hoeveel van de door Ceasar’s
laatst uitgeblazen molekulen denk je dat jij gemiddeld
bij iedere inademing (weer 5 liter) naar binnen zuigt?
A. tussen de 0.001 en 1000
B. veel minder dan 0.001
C. veel meer dan 1000
Nodig:
volume v/d aardatmosfeer:
4(6400)2100 km3
 5.21022 liter
Dus:

(NA5/22.4) molekulen
5.21022 liter
 5 liter  10 molekulen
32
Mendeleev
1834-1907
Mendeleev voorspelde
eigenschappen nog te
ontdekken elementen!
33
Het Periodiek Systeem
Chemistry: WebElements
Periodic Table
nummering: kernlading
Edelgassen:
hadden eerst geen
plaats in
Mendeleev’s
periodiek systeem 34
Massa verhoudingen
v/d elementen
op Aarde
Aarde
Water
Aarde geen
elementaire
bouwsteen!
Universum:
73% waterstof
25% helium
2% de rest!
Lucht
35
realiteit of fictie?
Atomen:
I. Electron microscopie
36
Atomen:
realiteit of fictie?
II. Scanning tunnel microscopie
37
realiteit of fictie?
Atomen:
III. Brownse beweging
38
39
Atoom Model
Thomson
1897
e/m = 1.761011 C/kg
1856-1940
40
Millikan
1900
qe = 1.60217646  1019 C
me = 9.1093819  1031 kg
1868-1953
41
Principe botsingsexperiment

Je leert iets door
bekende deeltjes
te verstrooien
aan een
onbekend object!
42
Atoom model volgens Thomson
Thomson zag
een atoom als
homogeen positief
geladen smurrie
met hier en daar
een elektron
oftewel
een
aardbei!
43
Rutherford
1911
1871-1937
44
Atoom model volgens Rutherford
Rutherford zag
tot zijn verbazing
sporadisch een
onder 180o
verstrooid projectiel!
45
Chadwick
1932
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/iso.html
Chemistry: WebElements
Periodic Table
1891-1974
Onstabiel:
14C14N
halfwaardetijd: 5730 jaar
Koolstof-14
46
De Elementaire Deeltjes (1932):
Elektron, Proton & Neutron
1897
elektron
Thomson
1911
kern
Rutherford
1911
proton
Rutherford
1932
neutron
Chadwick
47
49
50
51
Download