Configuratie Net2 data back-up, Net2 V3

advertisement
Net2
AN1009-NL
Configuratie Net2 data back-up, Net2 V3
Net2 Data back-up
Het doel van een back-up is om het mogelijk te maken
om het systeem te kunnen recupereren in alle redelijke
omstandigheden; dit is een standaard toepassing
voor alle IT toepassingen en is niet uniek voor Net2.
Het is essentieel dat de data opgeslagen in het Net2
systeem op een regelmatige tijd gebackuped wordt,
zodat geen data verloren gaat. Wanneer voor gelijk
welke reden de database corrupt zou worden, moet er
een veilige kopie beschikbaar zijn die in het systeem
manueel ingebracht kan worden om de gegevens van
het systeem te herstellen.
System back-up
De Net2 software creëert automatisch back-up bestanden. Een kopie van de Net2System.mdb database
wordt elke dag dat de software gebruikt wordt aangemaakt. Het back-up bestand voor de dag heeft de
datum in de bestandsnaam inbegrepen (YYYYMMDDNet2System.mdb). Bijvoorbeeld, het bestand voor
25 januari 2003 zal 20030125Net2System.mdb genaamd zijn. Het back-up bestand wordt gecreëerd ofwel
wanneer de toepassing gesloten wordt of bij de automatisch back-up tijd, die gedefinieerd wordt in de
software. Indien er al een back-up bestand geschreven is voor die dag, zal het bestand overschreven worden
met de meest recente versie van de database. De bewaarperiode geeft het aantal dagen weer dat de backup bestanden bewaard worden.
Back-up van de gebeurtenissen
De gebeurtenissen van de laatste 12 maanden worden bewaard in Net2Events.mdb. Alle gebeurtenissen
worden automatisch bewaard per individuele jaren (bijvoorbeeld: Net2Events2002.mdb en Net2Events2003.
mdb).
Back-up locatie
De back-up bestanden worden standaard bewaard in de locatie C:\Net2 Access Control\Backup. Deze
locatie verzekert er u van dat er een kopie bewaard wordt in geval dat de werkende versie corrupt wordt.
Deze locatie beschermt niet tegen hardware problemen van de PC of de lokale harde schijf. Een alternatieve
locatie kan gespecificeerd worden. Deze locatie moet zorgvuldig gekozen worden na overweging van de
implicaties, op de individuele site, van een totaal verlies van de data. Minimaal moet de weg dat de backup gespecificeerd worden naar een andere harde schijf van de PC. Voor een maximale veiligheid moet de
back-up locatie zich bevinden op een andere PC, die steeds aangeschakeld is, en gelokaliseerd is in een
verschillend gebouw dan de Net2 server. Deze methode is een goede oefening voor alle IT oplossingen en
vele sites zullen lokaal met deze data back-ups van dit type moeten worstelen.
De back-up locatie wordt gedefinieerd via het venster: "Options\backup" in de Net2 software. U kunt
eveneens het aantal dagen definiëren, dat het bestand bewaard moet blijven en op welk uur de automatisch
back-ups dagelijks uitgevoerd moeten worden.
1
Net2
AN1009-NL
Terugplaatsen van een back-up
Indien Net2System.mdb corrupt is, kan een back-up teruggeplaatst worden via Net2 Server configuration
Utility venster. De Net2 software moet gesloten worden op de PC, daarna moet de Net2 Server Configuration
Utility geopend worden. In het database venster worden de database en de database back-up wegbeschrijving
getoond en kan hierin gewijzigd worden. In het lager gelegen venster kan ofwel de actieve database of
de back-up database getoond worden. Om een back-up te herstellen moet de optie "Back-up databases"
aangevinkt worden.
Eenmaal geselecteerd, wordt een volledige lijst van alle back-up bestanden getoond. Eender welke van de
YYYYMMDDNet2System.mdb bestanden kan gebruikt worden om hersteld te worden. Klik eenvoudig op
het bestand dat u wenst te gebruiken om de herstelling uit te voeren zodat dit bestand actief wordt en
klik op de "Herstellen" knop. Dit bestand wordt dan gekopieerd in de locatie van de huidige database en
vervangt het corrupte Net2System.mdb bestand. Zijn naam zal gewijzigd worden zodat Net2 het bestand
herkend wanneer de software daarna opgestart wordt.
2
Download