Goede zorg bij Passiviteit - Kennisplein gehandicaptensector

advertisement
Goede zorg bij
Passiviteit
Lisette Vrolijk, fysiotherapeut
Chrétienne van der Burg, ergotherapeut
Filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=5Pts_xyrnwQ
Inhoud
 Praten over PDL
Interactief, vragen en bevragen!
 Praktijksituaties
Praktisch aan de slag met de praktijk
Wat willen jullie zien n.a.v. de presentatie?
ADL  Zelfzorgvermogen
 Liggen
 Zitten
 Verplaatsen
 Wassen
 Aankleden
 Toiletgang
 Voeden
Achteruitgang
Zelfzorgvermogen
Zelfzorgtekort
Activeren/revalideren
Zelfzorgvermogen
ADL-onafhankelijk
Wanneer activeren / revalideren niet meer lukt
Acceptatie van (deel)passiviteit
ADL
PDL
Liggen
Liggen m.b.v. ondersteuning
Zitten
Zitten m.b.v. ondersteuning
Verplaatsen
Verplaatst worden
Wassen
Gewassen worden
Aankleden
Gekleed worden
Toiletgang
Verschoond worden
Voeden
Gevoed worden
Voorwaarden PDL
 Accepteren van (deel)passiviteit bij cliënten
 Beschikken over of ontwikkelen van de juiste attitude en
benaderingstechnieken zoals de belevingsgerichte en haptonomische
benadering
 Interdisciplinaire samenwerking
Attitude bij PDL
Waarom is attitude zo belangrijk?
 Afhankelijkheid bedreigt de leefbaarheid van de situatie waarin
iemand verkeert.
Attitude bij PDL
 Gerichte aandacht en belangstelling
 Volledige beheersing van vaardigheden zoals:
- geruststellende benaderingswijze
- adequate handzettingen
 Zorg voor een functionele opstelling van materiaal en
voorzieningen
 Bescherming van privacy
PDL-domeinen
 Liggen m.b.v. ondersteuning
 Zitten m.b.v. ondersteuning
 Verplaatst worden
 Gewassen worden
 Gekleed worden
 Verschoond worden
 Gevoed worden
PDL domein Liggen
Spasticiteit,
contracturen
en foetale
houding
Dwanghoudingen
Verergering
dwanghouding
Pijn /
ongemak
Onstabiele
lighouding
Geen andere
houding
aannemen
PDL domein Liggen
Decubitus
 Extra lang bestaande druk op één plaats
 Ongelijk verdeelde druk
 Schuifkrachten door niet stabiel (kunnen) liggen
 Het juiste incontinentiemateriaal (ademend)
PDL maatregelen en voorzieningen
Liggen
Wisselligging
Wisselligging volgens afspraak, uitvoeren met een glijzeil:
 Minder schuifkrachten
 Cliënt hoeft niet extra belast te worden door aan het lichaam
te draaien
 Rustig en geleidelijk uit te voeren door 1 persoon
PDL maatregelen en voorzieningen
Liggen
Ligondersteuning
Basisprincipes bij ligondersteunende middelen:
 Decubituspreventie
 Voldoende stabiliteit en comfort
 Voldoende input geven aan het lichaam
Denk hierbij aan een dynamisch (korrelkussen) of statisch (orthese)
ligmiddel
PDL domein Zitten
 Passieve cliënten kunnen niet verzitten of opstaan
 Veel cliënten kunnen niet aangeven dat zij niet prettig zitten
 Veel cliënten kunnen het niet eens voelen
Gevolg hiervan kan zijn:
 Decubitus op stuit, zitvlak en/of ellebogen
 Onderuit zakken, scheef zakken
PDL maatregelen en voorzieningen
Zitten
Zitvoorziening
De basisprincipes bij een zitvoorziening:
 Zachte en gelijke drukverdeling van het gehele lichaam
 Vergroten van de heuphoek
 Regelmatig en afwisselend kantelen van de rolstoel
 Zijwaartse ondersteuning van benen, bekken en romp
Denk bijvoorbeeld aan een dynamisch zitmiddel
PDL-domein Verschoond worden
 Hulp bij toiletbezoek
 Hygiëne na toiletbezoek
 Hygiëne bij incontinentie
 Vervangen van incontinentiemateriaal
 Vervangen van kleding
PDL maatregelen en voorzieningen
Verschoond worden
Aandachtspunten:
 Bij toiletgang, is deze cliënt nog continent?
 Is het juiste incontinentiemateriaal gekozen?
 Wordt het incontinentiemateriaal op de juiste manier
aangebracht?
 Zorg voor privacy, respect en duidelijkheid
 Let op je eigen fysieke belasting
PDL domein Gewassen worden
Ongemakken interne factoren cliënt:
 Bestaande contracturen
 Voorkeurshoudingen
 Afweerspanning
 Pijn
 Angst
 Overgewicht
 “Onwil” door psychische weerstand of cognitief onvermogen
PDL domein Gewassen worden
Ongemakken externe factoren cliënt:
• Omgeving (temperatuur, drukte, licht)
• Ontbreken van ondersteuning van de lichaamshouding
• De wijze waarop ledematen worden vastgehouden en / of
bewogen
• Fysieke belasting van zowel cliënt als begeleider
PDL maatregelen Gewassen worden
Lang niet alle problemen zijn op te lossen. Met de PDLbenadering is wel een optimale tegemoetkoming aan de
genoemde problemen mogelijk.
Dit kan door middel van:
 Handelingsschema
 Gebruik van key points en schommelbewegingen
 Uitvoering door 1 persoon
PDL maatregelen Gewassen worden
Voorbeeld handelingsschema
1
Leg een pakje washandjes/doekjes in de magnetron.
2
Leg kleding en andere benodigdheden klaar binnen handbereik.
3
Breng het bed op werkhoogte voor een goede werkhouding.
4
Zorg dat alles binnen bereik ligt (ook verbandmiddelen, zalven etc).
5
Ga aan de gemakkelijkst te verzorgen kant van de cliënt staan.
6
Was het gezicht, zeg hierbij wat je gaat doen.
(…….)
37
Breng het bed 10 cm naar beneden voor een betere werkhouding.
38
Bij gestrekte benen: buigen de benen vanuit de heup m.b.v. key point en
schommelbeweging.
PDL voorzieningen Gewassen
worden
 Verzorgend wassen
 Opblaasbare haarwasbak of shampoocap
 Hoog-laag douchestoelen
 Hoog-laagbaden
PDL-domein Gekleed worden
Ongemakken:
 Niet meer actief kunnen bewegen
 Dreigende pijnlijke handelingen
 Onvoldoende beweeglijkheid ledematen
 Kleding zelf niet kunnen corrigeren
PDL maatregelen Gekleed worden
 Handelingsschema
 Juiste handzettingen
 Juiste technieken, zoals de “schoenlepeltechniek”
PDL voorzieningen Gekleed worden
 Functionele confectiekleding
 Aanpassingen in reguliere kleding
 Aangepaste kleding
PDL domein Gevoed worden
Aspecten voedingsproblematiek:
 Interne problemen
 Het slikproces
 Lichaamshouding
 Omgevingsfactoren
 Houding en attitude van de zorgverlener
 Wijze van aanbieden en eet- en drinkgerei
 Soort voeding en bereiding
PDL maatregelen en voorzieningen
Gevoed worden
 Zorg voor een goede houding waarbij het gehele lichaam
ondersteund is, ook het hoofd
 Zorg voor een prettige omgeving
 Zorg ervoor dat je de tijd en aandacht hebt voor de cliënt
 Zorg voor aantrekkelijke voeding
 Zorg voor een goede energieverdeling
PDL domein Verplaatst worden
Bij iedere verplaatsing spelen verschillende vragen een rol:
 Wat is het zelfzorgtekort?
 Welke ondersteuning moet worden geboden?
 Welk hulpmiddel moet worden gebruikt?
 Is de verplaatsing efficiënt voor degene die verplaatst
wordt?
PDL maatregelen en voorzieningen
Verplaatst worden
Werk altijd met een transferprotocol!
Actieve lift
Passieve lift
PDL maatregelen en voorzieningen
Verplaatst worden
EEN
ONBETROUWBARE
STAFUNCTIE
GÉÉN
STAFUNCTIE
Wat kunnen we nog wel?
Accepteren van passiviteit van cliënten
Wat
Andere handelingsschema’s
toepassen dan we gewend waren
Wat kunnen we nog wel?
Kunnen
Ons best doen om verpleging/verzorging voor
een cliënt en zorgverlener zoveel mogelijk van
onaangename effecten te ontdoen
Wat kunnen we nog wel?
We
Begeleiders/verzorgenden, managers en
leidinggevenden, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten
Wat kunnen we nog wel?
Nog
Al onze zorg-technische vaardigheden hebben in PDL
louter een preventief doel. ‘Preventie’ betekent in de
praktijk lang niet altijd ‘voorkomen’; het betekent
minstens even vaak ‘uitstel’.
Wat kunnen we nog wel?
Wel
Met maatregelen, voorzieningen en
handelingen passiviteit respecteren en
accepteren. Bewuste aandacht voor de
passiviteit van de cliënt.
PDL
PDL is de afkorting voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven.
PDL biedt een begeleidingsmethodiek welke is ontwikkeld voor cliënten bij
wie sprake is van een zelfzorgtekort. Dit zelfzorgtekort is niet meer op
te heffen d.m.v. activatie of revalidatie.
Het is een multidisciplinaire aanpak van passiviteitsproblematiek en
bestaat uit uiteenlopende aandachtspunten, adviezen en technieken.
Passiviteit wordt zo nodig ondersteund met hulpmiddelen zoals
verschillende lig- en zitvoorzieningen, aangepaste kleding en
transferhulpmiddelen.
Het streven dient gericht te zijn op optimale
leefbaarheid voor de passieve mens
Bedankt voor jullie aandacht!
[email protected]
[email protected]
Download