Epidurale injectie - Optimal Care Pijnklinieken

advertisement
317504980
Patiënten Informatie SI-blokkade
Uw behandelend arts heeft voorgesteld een SI-blokkade toe te passen. In deze folder vindt u informatie over de
behandeling, de mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten.
Wat is een SI-blokkade?
De sacro-iliacaalgewrichten (SI-gewrichten), ook wel heiligbeengewrichten genoemd, vormt de verbinding tussen het
heiligbeen en het bekken en daarmee tussen de rug en de benen. De gewrichten bevinden zich onderin de rug, aan
weerskanten van de wervelkolom. De gewrichten kunnen maar weinig bewegen, zodat rug en bekken vrij stevig met elkaar
verbonden zijn. SI-gewrichten kunnen overbelast of ontstoken zijn. De pijn zit onderin de rug, meestal aan één kant en
straalt uit tot in de bil. Soms straalt de pijn uit tot in het bovenbeen, maar meestal niet voorbij de knie. Ook kan er pijn in de
lies zijn. Het lopen kan moeilijk gaan en pijn veroorzaken. De behandeling vindt plaats ter hoogte van het heiligbeen (SI
gewricht).
Voorbereiding
De behandeling vindt plaats in de kliniek van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling wordt uitgevoerd door uw
behandelend anesthesist / pijnbehandelaar. Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen, tenzij dit speciaal vermeld is. U
hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Een kwartier voor de behandeling wordt u verwacht in de kliniek, waar u na
aanmelding bij de balie, plaats neemt in de wachtruimte. Een medisch ondersteunend medewerker begeleidt u kort voor de
behandeling naar de rustruimte. Deze grenst aan de behandelkamer, waar u wordt binnen gehaald door de verpleegkundige
en/of de behandelend arts voor uw behandeling.
De behandeling
Tijdens de SI-blokkade ligt u op de buik op de behandeltafel. Onder röntgendoorlichting worden een naaldje geplaatst in de
gewrichtsspleet van het heiligbeen. De juiste positie wordt gecontroleerd d.m.v. contrastvloeistof. Wanneer de naald op de
juiste plaats is gepositioneerd, wordt medicatie( 3 ml Bupivacaine 0,5% + 80 mgr. Depomedrol) gespoten.
Het naaldje wordt verwijderd en een pleister komt op de insteekopening.
Na de ingreep
Gewoonlijk ondervindt men nauwelijks klachten van de behandeling en mag u 15 minuten na de behandeling weer naar huis.
Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (ongeveer 1 tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt
doordat er een naaldje is geplaatst in al geïrriteerd gebied. De pijn kan dus de eerste paar dagen toenemen, dit duurt
doorgaans echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of
paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat. Gedurende de dag van de behandeling is het raadzaam om het
rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt u sterk afgeraden.
Uit voorzorg is het echter niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, dus wij adviseren u om ervoor te zorgen dat
iemand u naar huis kan brengen.
Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze patiëntenfolder is voor het laatst geactualiseerd: april 2013
Samengesteld/goedgekeurd: IvD/PdL
Bladzijde:1 van 2
317504980
Bijwerkingen
 Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook
napijn.
 Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.
 Tijdelijke krachtsvermindering: dit kan enkele uren duren en komt door de verdoving.
 Tijdelijke vermindering van het gevoel in de huid in de buurt van het behandeld gebied: dit is ten gevolge van de
behandeling en zal na enkele weken langzaam terugkeren.
Resultaat
Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al
eerder een gunstig effect op uw pijnklachten bemerkt. In een aantal gevallen zal een herhaling of een aanvullende
behandeling noodzakelijk zijn. Tijdens een belafspraak 4-6 weken ná de behandeling zal de verpleegkundige of de specialist
het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u bespreken.
Let op!
 In verband met de röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. De straling kan schadelijk zijn voor
het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, vertel dit dan aan de arts of verpleegkundige.
 Informeer uw arts over medicijnen die u gebruikt en of u allergisch bent voor medicijnen als jodium, contrastmiddel,
pijnstillers en of antibiotica.
 Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar, of
Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. Hoelang u moet
stoppen, wisselt per persoon. Voor meer details kunt u het beste contact opnemen met de trombosedienst zodra u de
datum van behandeling weet.
 Nogmaals: uit voorzorg is het niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, dus wij adviseren u om ervoor te zorgen
dat iemand u naar huis kan brengen.
Indien u na de behandeling koorts (boven de 39 ˚ C) ontwikkelt, of als er plotseling krachtsverlies in uw been op treedt
gerelateerd aan uw behandeling of indien u problemen krijgt met plassen, dient u contact op te nemen met uw huisarts of de
dichtstbijzijnde eerste hulp. De geraadpleegde arts kan via dit spoed telefoonnummer +31 (0)6 53690843 contact opnemen
met een van de artsen van Optimal Care Pijnklinieken.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Optimal Care Pijnklinieken via
010-71.46.111.
Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze patiëntenfolder is voor het laatst geactualiseerd: april 2013
Samengesteld/goedgekeurd: IvD/PdL
Bladzijde:2 van 2
Download