- ANBI.nl

advertisement
Stichting CEN, Stichting Culturele evenementen Nijmegen,
ook bekend als Cultuur Netwerk Nijmegen
Ridderstraat 23
6511 TM Nijmegen
RSIN nummer: 822305501
Doelstelling:
Het (laten) organiseren van culturele evenementen en activiteiten in en om de stad Nijmegen
en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt.
Stichting CEN streeft ernaar haar werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren en de
leden zo veel mogelijk waarde voor hun contributies te bieden.
De beleidslijnen van Stichting CEN
Basis
De beleidslijnen zijn deels afgeleid van de missie en visie van het Cultuur Netwerk Nijmegen.
Strategische doelstellingen
Stichting CEN richt zich op kennisontwikkeling, zowel binnen de leden als kennisontwikkeling
en ontsluiting met en naar andere culturele partners in de gemeente. Stichting CEN bereikt
dit doel door te informeren, agenda’s af te stemmen, met elkaar te klankborden en door
uitwisseling te organiseren met anderen.
Stichting CEN bundelt de kracht van de individuele leden en versterkt daarmee haar invloed
op gemeentelijk en provinciaal beleid. Daarnaast fungeert stichting CEN als aanspreekpunt
voor de gemeente.
Stichting CEN initieert en creëert een platform waarop het totale culturele aanbod in
Nijmegen samenkomt. Daar waar mogelijk stimuleert of initieert de stichting extra of nieuwe
culturele evenementen en activiteiten.
Stichting CEN streeft naar gezamenlijke activiteiten van de leden, waardoor efficiency en
synergie wordt bereikt en kunde wordt gedeeld
Samenstelling bestuur:
Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 en maximaal 13 leden.
Bestuursleden dienen instellingen te zijn die als lid zijn aangesloten bij het Cultuur Netwerk
Nijmegen. Het huidige bestuur wordt gevormd door de directies van:
De Lindenberg, Keizer Karel Podia (secretaris), Doornroosje (voorzitter), LUX, Museum Het
Valkhof, Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (penningmeester), De Wintertuin, Kwatta en
Music Meeting
Beloningbeleid
De lenen van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Download