Chromosomen

advertisement
Chromosomen
De chromosomen zijn de dragers van ons erfelijkheidsmateriaal en bevinden zich in de
celkern. Zij bevatten de volledige genetische informatie die noodzakelijk is voor het
ontwikkelen, in stand houden en voortplanten van een individu.
Chromosomen zijn zo dun dat we ze zelfs met de microscoop niet kunnen zien. Alleen
wanneer de cel zich gaat delen, zijn ze zichtbaar onder de microscoop. Dat komt omdat de
chromosomen zich dan spiraliseren en verdikken. Wanneer chromosomen gerangschikt
worden op grootte en vorm ontstaat een chromosomenkaart of karyogram: een
overzichtelijk plaatje van alle aanwezige chromosomen (figuur 1).
Figuur 1. Karyogram
Figuur 2. Menselijke chromosomen o.a.
zichtbaar gemaakt door een
DAPI-kleuring
Op het Instituut voor Life Science & Technology is het mogelijk om chromosomenonderzoek
te gaan doen. Tijdens dit onderzoek is het de bedoeling dat je de menselijke chromosomen
zichtbaar maakt. Voor dit onderzoek heb je spontaan delende cellen nodig (bijv.
tumorcellen). Via een bepaalde behandeling en DAPI-kleuring kun je de chromosomen van
deze delende cellen (in de metafase van het mitosedelingsproces) zichtbaar maken (figuur
2). Op het internet en in boeken kun je uitzoeken hoe je dit onderzoek het beste aan kunt
pakken.
Heb je een goed werkplan gemaakt, dan kan je dit plan door docenten van het Instituut voor
Life Science & Technology laten controleren en kan je op dit Instituut je onderzoek
uitvoeren. Natuurlijk krijg je daar de hulp van studenten/docenten.
Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen, neem dan contact op met het
Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool: [email protected]
Download