FAYA LOBI WEDSTRIJD

advertisement
FAYA LOBI WEDSTRIJD 2014
1.
betekent: het aantal elementen van de verzameling
Van twee verzamelingen en is gegeven:
en
Voor en geldt:
A.
en
B.
en
C.
en
D.
en
2.
De verzameling
heeft
en
en
elementen.
.
.
A.
B.
C.
D.
3. Zie onderstaande beweringen ( is een negatief getal).
I.
bestaat niet
II.
III.
Hoeveel van deze beweringen zijn waar?
A.
B.
C.
D.
4. Als
A.
B.
C.
D.
en
5. De lijnen
A.
en
B.
C.
D.
dan is
en
zijn evenwijdig (
). Dan is
en
en
en
6. De oplossingsverzameling van de vergelijking
A.
B.
C.
D.
is
1
FAYA LOBI WEDSTRIJD 2014
7. De oplossingsverzameling van de vergelijking
onderstaande beweringen zijn waar?
I.
II.
III.
A.
B.
C.
D.
is
Hoeveel van de
8. Een tuin is 16 bij 20 meter. De tuinman heeft zes gelijke
velden met bloemen beplant. In de figuur hiernaast zijn dat de
grijze stukjes. De tuinman gaat om een van de velden een
omheining zetten. Hoeveel meter is zo een omheining lang?
A.
B.
C.
D.
9. In driehoek
ligt op de zijde
Verder zijn
en
evenlang en is
. Hoe groot is
?
A.
B.
C.
D.
10. De ster hiernaast is gemaakt van twaalf gelijkzijdige driehoekjes.
De omtrek van de ster is
cm. Hoeveel cm is de omtrek van de
grijze zeshoek?
A.
B.
C.
D.
11. Zie de figuur. Elk vierkant heeft zijde .
Hoelang is
?
A.
B.
C.
D.
2
FAYA LOBI WEDSTRIJD 2014
12. De vergelijking
vergelijking
Voor en geldt:
A.
en
B.
en
C.
en
D.
en
heeft twee oplossingen. De kleinste is
heeft ook twee oplossingen:
en
13. We spiegelen in de oorsprong. Het beeld van
kwadrant.
I.
ligt op de x-as
II.
ligt in het eerste kwadrant
Voor bovenstaande beweringen geldt:
A. Alleen I is waar
B. Alleen II is waar
C. I en II zijn beiden waar
D. I en II zijn beiden niet waar
14. Eén van de oplossingen van de vergelijking
is
zelf en het beeld van
en de grootste is . De
ligt in het derde
is
A.
B.
C.
D. Geen van bovenstaande antwoorden
15. Als
A.
B.
C.
D.
, dan is
16. Om de lijn
‘kronkelt de gebroken lijn
Hierdoor ontstaan de vierkantjes in de
onderstaande figuur. Hoelang is de gebroken lijn, als de rechte lijn
cm lang is?
a
i
b
e
j
f
m
n
x
y
c
k
d
l
d
o
g
A.
B.
C.
D.
p
h
cm
cm
cm
cm
3
FAYA LOBI WEDSTRIJD 2014
17. Rafael speelt een spel meerdere keren. De eerste keer behaalt hij punt. Alle volgende keren
behaalt hij punten. Zijn gemiddelde is nu punten per spel. Hoeveel keer heeft Rafael het spel
gespeeld?
A.
B.
C.
D.
18. Zeven meisjes zijn in zeven opeenvolgende jaren geboren, allemaal op dezelfde datum. De
jongste drie meisjes zijn samen
jaar. Hoeveel jaar zijn de oudste drie meisjes samen?
A.
B.
C.
D.
19. Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (kgv) van
A.
en
is
B.
C.
D.
20. Voor het positief geheel getal worden de volgende beweringen gedaan:
I.
Als
en
, dan is
II.
Als
en
, dan is
III.
Als de ggd van en gelijk is aan , dan is een drievoud.
Hoeveel van deze beweringen zijn waar?
A.
B.
C.
D.
21. Een cirkel met straal is opgedeeld in vier gelijke gebieden (zie de figuur).
Wat is de oppervlakte van zo een gebied?
A.
B.
C.
D.
22. In de figuur zie je dat
Waaraan is
A.
B.
C.
D.
gelijk?
4
FAYA LOBI WEDSTRIJD 2014
23. Een cirkel snijdt rechthoek
cm,
cm en
Hoeveel cm is
?
A.
B.
C.
D.
in de punten
cm.
en
24. Peter schrijft een getal van drie cijfers op. Hij schrijft ook een getal van twee cijfers op. Hij trekt
de getallen van elkaar af en vindt als uitkomst
. Wat krijgt hij als uitkomst wanneer hij de
twee getallen optelt?
A.
B.
C.
D.
25. In de kofferbak van een auto zijn er vijf kisten. In iedere kist zitten er drie dozen. In elke doos
zitten vier biljetten van SRD 50. De kofferbak, de kisten en de dozen zijn allemaal op slot. Je mag
acht sloten openen. Hoeveel SRD kun je maximaal pakken?
A.
B.
C.
D.
26. Iemand heeft in twee driehoeken de hoeken gemeten. Eén van de driehoeken is scherphoekig,
de andere stomphoekig. Vier van de gemeten hoeken zijn
en
.
Hoe groot is de kleinste hoek van de scherphoekige driehoek?
A.
B.
C.
D. Kun je niet berekenen
27. Robert vermenigvuldigt vier verschillende positieve gehele getallen met elkaar. De uitkomst is
. Wat is de uitkomst als je deze vier getallen optelt?
A.
B.
C.
D.
5
FAYA LOBI WEDSTRIJD 2014
28. Hoeveel van de getallen
A.
B.
C.
D.
tot en met
zijn een kwadraat?
29. Hieronder staan vier berekeningen met de cijfers van het getal
I.
II.
III.
IV.
Hoeveel van de uitkomsten zijn even?
A.
B.
C.
D.
30. Els en Mandie knippen beiden een rechthoekig velletje papier in tweeën. Els krijgt twee
rechthoeken, elk met een omtrek van
cm. Mandie krijgt ook twee rechthoeken, maar dan elk
met een omtrek van
cm. Toch hebben beiden eenzelfde velletje doorgeknipt.
Wat was de omtrek van het velletje papier waarmee ze begonnen?
A.
cm
B.
cm
C.
cm
D.
cm
6
Download