Gehoorstelsel - Wikiwijs Maken

advertisement
Medische kennis Bouke Cuperus
Werking uitwendige oor
Aan de buitenkant van het lichaam bevindt zich het
uitwendige oor, dat bestaat uit de oorschelp en de
gehoorgang. De scheiding tussen het uitwendige oor en
het middenoor wordt gevormd door het trommelvlies.
.
•
Medische kennis Bouke Cuperus
Werking Middenoor
In het middenoor bevinden zich drie gehoorbeentjes,
die (naar hun vorm) respectievelijk hamer, aambeeld
en stijgbeugel worden genoemd. Deze beentjes zijn
aanwezig in een met lucht gevulde ruimte die met de
mond-neusholte verbonden is door de buis van
Eustachius. Hamer, aambeeld en stijgbeugel vormen de
verbinding tussen het trommelvlies en het ovale
venster, dat de scheiding vormt tussen het middenoor
en het binnenoor.
Medische kennis Bouke Cuperus
Werking Binnenoor
• Het binnenoor wordt gevormd door een
spiraalsgewijze gevormd en met vloeistof
gevuld kanaal (slakkenhuis), waarin zich een
vlies met een groot aantal gevoelige
haarcellen bevindt. Deze haarcellen kunnen
via de gehoorzenuw signalen doorgeven aan
de hersenen
Medische kennis Bouke Cuperus
Benoem de onderdelen van het oor
Medische kennis Bouke Cuperus
De onderdelen van het oor.
•
•
•
•
1. gehoorgang 2. trommelvlies 3. hamer
4. aambeeld 5. stijgbeugel 6. middenoor
7. evenwichtsorgaan 8. buis van Eustachius
9. slakkenhuis 10. gehoorzenuw
• Bron: www.oorchirurg.nl
Medische kennis Bouke Cuperus
Pathologie van het Binnenoor
Medische kennis Bouke Cuperus
De werking van het oor
• Gehoor bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via
de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de
gehoorbeentjes versterken en geleiden de trillingen naar het
slakkenhuis. In het slakkenhuis bevinden zich de
zintuig(zenuw)cellen, die de trillingen omzetten in
zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de
gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, waar zij in "horen"
vertaald worden. Het middenoor is onder normale
omstandigheden gevuld met lucht, wat dezelfde druk en
samenstelling heeft als buitenlucht. De buis van Eustachius en
het slijmvlies maakt gasuitwisseling mogelijk, zodat de
luchtdruk voor en achter het trommelvlies hetzelfde is.
Medische kennis Bouke Cuperus
Twee soorten gehoorverlies
Gehoorverlies door Middenoorgehoorverlies (conductiefverlies)
Het geleidingsgehoorverlies (meestal verminderde middenoorfunctie) wordt
veroorzaakt dooreen onvoldoende overdracht van het geluid vanaf de
gehoorgang naar het slakkenhuis. Deafwijkingen zijn dan in de gehoorgang,
het trommelvlies en/of in het middenoor gelegen.
Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld: een gaatje (perforatie) in het
trommelvlies, onderbreking of vastzitten van de gehoorbeenketen.
Deze afwijkingen kunnen mogelijk wel worden hersteld.
» Gehoorbeentjes zie afbeelding
Medische kennis Bouke Cuperus
Gehoorverlies door binnenoorgehoorverlies
(perceptiefverlies / zintuigverlies)
Er is schade opgetreden van het slakkenhuis. Een
dergelijke beschadiging valt niet te herstellen. De
bekendste vorm is ouderdom slechthorendheid.
–
SLAKKENHUIS ZIE AFBEELDING
Medische kennis Bouke Cuperus
Duizeligheid met draaigevoel
Oorzaken Draaiduizeligheid
•
•
•
•
•
•
Ziekte van ménière
Positieveranderingsduizeligheid (BPPD)
Middenoorontsteking
Loopoor
Virale infectie
gordelroos
Medische kennis Bouke Cuperus
Duizeligheid zonder draaigevoel
Duizeligheid zonder draaigevoel, komt het
meeste voor .
Omschreven als: Onzeker gevoel het hoofd en
ontstaat geleidelijk.
Oorzaken:
angst, spanning en paniek, ochtendduizeligheid
let dan op overmatig alcohol gebruik.
Medische kennis Bouke Cuperus
Acute duizeligheid
• Duizeligheid is het gevoel dat je uit je
evenwicht bent.
• Gevoel van evenwicht wordt bepaald door
evenwichtsorgaan en hersenen
• Duizeligheid met draaigevoel wordt
“draaiduizeligheid “ of “vertigo”
Medische kennis Bouke Cuperus
Neuritis vestibularis
• Bij neuritis vestibularis valt een van de evenwichtsorganen
uit.
• Daardoor ontstaan heftige draaiduizelingen.
• Tijdens een aanval kunt u niet anders dan bedrust houden.
• Probeer wel zo snel mogelijk weer te gaan bewegen.
• Neuritis vestibularis is meestal binnen een week over.
Medische kennis Bouke Cuperus
Neuritis vestibularis
Oorzaken:
• verkoudheid / kruisinfecties?
• Komt vaak voor bij patiënten met diabetes en
hypertensie
Verschijnselen
• Bij deze ziekte bent u een paar dagen heftig
draaiduizelig, met bleekheid, misselijkheid en
overgeven
Medische kennis Bouke Cuperus
Neuritis vestibularis
Advies: bedrust
Behandeling:
• Soms schrijven artsen medicijnen voor bij draaiduizeligheid,
zoals cinnarizine, piracetam en flunarizine. Of deze middelen
echt helpen is niet bewezen. Het kan zijn dat de klachten
hierdoor langer duren.
• Bij misselijkheid en braken helpen middelen als
metocloperamide en domperidon. Deze middelen zijn er ook
als zetpillen
Medische kennis Bouke Cuperus
Benigne Paroxymale positieduizeligheid (BPPD)
Synoniemen
• Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid, Acute draaiduizeligheid
Beschrijving ziektebeeld
• BPPD zijn aanvallen van draaiduizeligheid.
• De aanvallen ontstaan als u uw hoofd beweegt (bijvoorbeeld als u gaat
liggen of overeind komt).
• De ziekte heeft te maken met een probleem in het evenwichtsorgaan.
• Probeer tijdens een aanval gewoon te blijven doen wat u al deed.
• De aanvallen gaan meestal binnen vier weken over
Medische kennis Bouke Cuperus
Benigne Paroxymale positieduizeligheid (BPPD)
Omschrijving ziektebeeld
Bij benigne paroxismale positieduizeligheid krijgt u aanvallen van
draaiduizeligheid als uw hoofd beweegt, bijvoorbeeld omdat u
gaat liggen of overeind komt.
Oorzaak
BPPD wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een 'verstopping'
van de buisjes in het evenwichtsorgaan.
Medische kennis Bouke Cuperus
Benigne Paroxymale positieduizeligheid (BPPD)
• De aanvallen van draaiduizeligheid komen
wanneer u uw hoofd beweegt, bijvoorbeeld
bij voorover buigen, omdraaien in bed of
omhoog kijken. Een aanval duurt hooguit
enkele minuten
Medische kennis Bouke Cuperus
Benigne Paroxymale positieduizeligheid (BPPD)
• Het algemene advies bij draaiduizeligheid is: probeer gewoon door te gaan
met wat u doet.
• Bij BPPD (benigne paroxismale positieduizeligheid) kunt u oefeningen
doen waardoor de duizeligheid sneller lijkt te verdwijnen:
• Ga met gesloten ogen midden op de rand van uw bed zitten.
• Ga dan op uw zij liggen.
• Kom overeind als de duizeligheid voorbij is en ga dan op uw andere zij
liggen.
• Herhaal dit totdat de duizeligheid verdwijnt.
• Doe deze oefening 5 keer per dag.
Medische kennis Bouke Cuperus
Ziekte van Ménière
• Bij de ziekte van Ménière is er een probleem
met het evenwichtsorgaan.
• Klachten zijn aanvallen van draaiduizelingen,
slechthorendheid en oorsuizen.
• Het verschilt per persoon hoe vaak de
aanvallen komen (van wekelijks tot zelden).
• Er is geen medicijn dat de ziekte van Ménière
geneest.
Medische kennis Bouke Cuperus
Ziekte van Ménière
• Bij de ziekte van Ménière is er een probleem
met het evenwichtsorgaan.
• Klachten zijn aanvallen van draaiduizelingen,
slechthorendheid en oorsuizen.
• Het verschilt per persoon hoe vaak de
aanvallen komen (van wekelijks tot zelden).
Medische kennis Bouke Cuperus
Ziekte van Ménière
Omschrijving ziektebeeld
De ziekte van Ménière is een combinatie van
drie klachten: aanvallen van draaiduizelingen,
slechthorendheid en oorsuizen
Oorzaken
De ziekte komt waarschijnlijk door te veel
vloeistof in de buisjes van het
evenwichtsorgaan.
Medische kennis Bouke Cuperus
Ziekte van Ménière
• Kenmerkend zijn aanvallen van vaak heftige,
zeer hinderlijke draaiduizeligheid. Daarbij kunt
u minder horen en last hebben van oorsuizen
of een vol gevoel in de oren. U kunt ook
misselijk worden en overgeven. Na een of
twee uur is de aanval op zijn hoogtepunt. De
aanval duurt enkele uren. Daarna kunt u nog
enkele dagen wat lichtere klachten houden.
Medische kennis Bouke Cuperus
Ziekte van Ménière
Verloop
Hoe vaak iemand een aanval krijgt, verschilt. De
een heeft zelden een aanval, de ander wekelijks.
Na jaren komen de aanvallen steeds minder
vaak terug. Gehoor vermindering en oorsuizen
gaan soms niet meer over.
Medische kennis Bouke Cuperus
Duizeligheid bij bejaarden
Ontstaan: sluipend en duurt lang
Oorzaken:
• Geneesmiddelen
• Artherosclerose (minder zuurstof hersenen)
• Geneesmiddelen kunnen ook orthostatische
hypotensie geven (plotselinge bloeddruk daling, binnen 3 minuten na
opstaan)
Medische kennis Bouke Cuperus
Draaiduizeligheid door andere
aandoeningen
• TIA of CVA (plotselinge spraakstoornis of
verlamming of dubbelzien)
• Ernstige hartafwijkingen; drukkend gevoel op
of beklemmende pijn op de borst).
• Hyperventilatie
Medische kennis Bouke Cuperus
Presbyacusis
• Perceptieslechthorendheid : klachten
beginnen na vijftigste levensjaar.
• Hoge tonen worden minder goed gehoord
(telefoon en deurbel)
• Moeilijkheid gesprek te volgen bij veel
mensen
• Presbyacusis vaak in combinatie van Tinnitus
(oorsuizen)
Medische kennis Bouke Cuperus
Lawaaidoofheid
• U bent slechthorend wanneer u geluiden en stemmen minder
goed kunt horen.
• U merkt dat het volgen van een gesprek lastig wordt, vooral in
een rumoerige omgeving.
• Oorzaken van slechthorendheid zijn: verstopping, ontsteking,
verkoudheid, lawaai, erfelijkheid, verkalking en veroudering.
• Bij lawaaidoofheid moet u uw oren beschermen tegen lawaai
om meer schade te voorkomen.
• Bij slechthorendheid op oudere leeftijd kunt u een
hoortoestel uitproberen.
Medische kennis Bouke Cuperus
Lawaaidoofheid
Oorzaken:
• Verstopping oorsmeer (gehoorapparaat)
• Ontsteking uitwendige gehoorgang
• Verkoudheid (verstopte buis van Eustachius )
Regelmatige blootstelling aan extreem lawaai
(popconcert, discotheek). Hierdoor kan
lawaaidoofheid ontstaan
• Erfelijkheid
• Ouderdom
Medische kennis Bouke Cuperus
Obstructieve slaappneu
Een apneu is een fase in de slaap waarbij de
ademhaling stopt, en dat voor ten minste 10
seconden. Als de patiënt in 1 uur meer dan 10 à
15 apneus heeft, spreekt men van het
obstructief slaapapneusyndroom.
Medische kennis Bouke Cuperus
Obstructieve slaapapneu
Oorzaken:
bij kinderen opgezette amandelen
Mannen:
Alcohol misbruik en/of slaaptabletten
Medische kennis Bouke Cuperus
Obstructieve slaapapneu
• Symptomen
• Wie lijdt aan slaapapneu kan volgende symptomen vaststellen:
Snurken
• Wakker schieten met een verstikkend gevoel
• Ademstilstand tijdens de slaap gevolgd door luid snurken of hevig woelen
• Droge mond en keelpijn bij het wakker worden
• Hoofdpijn
• Vaak naar het toilet moeten 's nachts
• Veel zweten 's nachts
• Slaperigheid en concentratieverlies overdag
Medische kennis Bouke Cuperus
cpap
De cpap is een soort luchtpomp. De pomp zorgt voor een geringe overdruk, waardoor
’s nachts de luchtwegen worden opengehouden. De luchtpomp is te vergelijken met
een aquariumpomp. De pomp haalt extra lucht uit de slaapkamer en blaast deze via
een slang en een masker in uw neus. Zo blijven uw luchtwegen open en worden
apneus voorkomen.
Medische kennis Bouke Cuperus
Larynxcarcinoom
• Larynxcarcinoom, strottenhoofdkanker of stembandkanker
betreft een carcinoom van de larynx (strottenhoofd). De
belangrijkste oorzaak is roken.
• Larynxcarcinoom komt meer voor bij mannen dan bij
vrouwen, naar men aanneemt doordat vrouwen minder roken
en drinken dan mannen. Wanneer de stembanden betrokken
zijn bij het proces, staan heesheid of schorheid op de
voorgrond. Dit treedt al vroeg op in het ziekteproces. Bevindt
de tumor zich boven of onder de stembanden
Medische kennis Bouke Cuperus
Laryngectomie
Laryngectomie is een door de KNO-arts uitgevoerde operatie
waarbij het strottenhoofd wordt verwijderd. De reden voor het
verwijderen van het strottenhoofd (larynx) is in de meeste
gevallen strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom).
Bij deze operatie wordt de luchtpijp onder het strottenhoofd
doorgesneden en net boven het borstbeen in de hals op de huid
aangesloten (tracheostoma). De slokdarm die aan de achterzijde
tegen het strottenhoofd aanligt, wordt hierbij geopend en
tijdens de operatie ook weer dichtgemaakt
Medische kennis Bouke Cuperus
Twee mogelijkheden om te
spreken zonder stembanden
• Door een klein ventiel tussen de luchtpijp en de slokdarm te
plaatsen (spraakknoopje). Dit ventiel zorgt er voor dat de
patiënt lucht naar zijn slokdarm kan sturen waarmee hij kan
spreken, terwijl een klepje in dit ventiel voorkomt dat er eten
of drinken vanuit de slokdarm rechtstreeks in de luchtpijp
komt. Het enige nadeel is dat het klepje af en toe vervangen
moet worden.
• Een andere methode is het tegen de keel aanhouden van een
apparaat (electrolarynx) wat de keel in trilling brengt
waardoor de patiënt door middel van articulatie weer kan
spreken.
Medische kennis Bouke Cuperus
Medische kennis Bouke Cuperus
Onderzoeks methoden KNO
Medische kennis Bouke Cuperus
Download