Een ABC van de ziekte van Ménière

advertisement
ménière
Een ABC van de
ziekte van Ménière
In deze HOREN gaan we verder met de letter B van
alle terminologie rondom de ziekte van Ménière.
De ziekte van Ménière kenmerkt
zich door aanvallen van draaidui­
zeligheid (tenminste tweemaal
voorgekomen, langer dan 20
minuten), gecombineerd met oor­
suizen en slechthorendheid, waar­
voor geen oorzaak gevonden is. De
diagnose wordt door een kno-arts
gesteld. Kijk voor meer informatie
op www.nvvs.nl/meniere.
B
BPPD (en Ménière)
BPPD staat voor Benigne Paroxysmale
Positionele Draaiduizeligheid.
Benigne betekent ‘goedaardig’ en
paroxysmaal staat voor ‘in aanvallen
optredend’. Positioneel betekent dat
deze draaiduizeligheid ontstaat bij
bewegingsverandering, bijvoorbeeld
als je je omdraait in bed, of vanuit een
liggende houding overeind komt. Ook
het vooroverbuigen van het hoofd of
juist ver achterover, zoals bij het haar
wassen bij de kapper, kan een aanval
opwekken.
De draaiduizeligheid bij BPPD kun
je vergelijken met de draaiduizeligheid bij de ziekte van Meniere, maar
duurt heel kort. Meestal maar enkele
seconden tot een minuut. Soms gaat
de duizeligheid gepaard met een mis-
22
selijk gevoel. BPPD-aanvallen verdwijnen vrijwel altijd spontaan na enkele
weken of maanden. Zelden duurt
BPPD langer. De oorzaak van BPPD is waarschijnlijk
gelegen in plotselinge prikkeling van
het evenwichtsorgaan door een neerslag van op drift geraakte “oorkristalletjes”, waardoor een draaisensatie
ontstaat. BPPD kan het gevolg zijn van
een trauma aan het hoofd, een operatie aan het oor of degeneratie van het
evenwichtsysteem. Vaak is de onderliggende oorzaak niet duidelijk.
Meniere patiënten krijgen niet zelden
tijdens het verloop van hun ziekte
te maken met aanvallen van BPPD! Meestal stelt de huisarts de diagnose
BPPD op grond van het verhaal van de
patiënt. Bij iemand met al bestaande
oorproblematiek volgt vaak verwijzing
naar diens kno-arts. Om een goede
diagnose te kunnen stellen, doet de
arts de “kiepproef ”. Hierbij worden
het hoofd en het bovenlichaam vanuit
zittende houding plotseling achterover
geduwd waarbij de arts voorkomt dat
de patiënt valt. Dit wekt bij BPPD een
duizeligheidsaanval op. Net als bij een
aanval van de ziekte van Meniere zijn
dan ook de typische snelle oogbewegingen zichtbaar.
Als u last hebt van BPPD kunnen vaak
simpele aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten er al voor zorgen
dat de klachten zo min mogelijk aanwezig zijn. Slaap wat hoger, op een
extra kussen. Slaap op uw “goede”
kant. Kom bij het opstaan langzaam
overeind en blijf even op de rand van
het bed zitten voordat u gaat lopen.
Voorkom vooroverbuigen, bijvoorbeeld om iets op te pakken, en naar
achteren buigen van het hoofd. Bij iemand die erge last heeft van
BPPD kan de kno-arts of een deskundige fysiotherapeut zogenaamde repositiemanoeuvres toepassen. Hierbij
beweegt de arts het hoofd met de
bedoeling de loszittende oorsteentjes
te verplaatsen naar een ander deel van
het evenwichtsorgaan. Ook thuis kan
de patiënt oefeningen doen om ervoor
te zorgen dat de steentjes blijven waar
ze behoren te zijn. Hiermee kun je het
genezingsproces vaak bevorderen.
Draagt u ook een letter bij?
U kunt ook uw letter bijdragen!
Stuur de term waar u graag wat over
wilt weten, of waar u zelf veel over
weet (dan graag met uitleg!), naar
de redactie: NVVS/HOREN, Postbus
129, 3990 DC Houten, of stuur een
e-mail naar [email protected]
HOREN augustus / september 2010
Download