het-klokhuis-voor-betapartners

advertisement
Het Klokhuis
Elke dag zitten er weer duizenden Nederlandse kinderen aan de buis gekluisterd, klaar voor
een nieuwe aflevering van Het Klokhuis. Jullie hebben vast wel eens een aflevering gezien.
Soms gaat het over contactlenzen, dan weer over ruimtevaartonderzoek of over deodorant.
Je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben er bij Het Klokhuis al eens aandacht aan
besteed. Voor de makers van het programma is het elke keer weer een uitdaging om een
interessant onderwerp te bedenken en van iets best ingewikkelds toch een begrijpelijk
verhaal te maken. Je kunt elke aflevering met recht een kunstwerk noemen. Kunnen jullie
onder het motto ‘Kunst, jawel!’ dit ook voor elkaar krijgen?
Opdrachtgevers
Science groep HP / TV Flevoland
Begeleiders
Docenten HP / Workshops door: TV Flevoland, ...(via Kathalijne).. en Heidi de Krom
Eindproduct
Het eindproduct is een aflevering à la Het Klokhuis. Bedenk zelf een leuke
naam voor jullie programma / aflevering.
Deze aflevering bevat ten minste een filmpje op locatie en een sketch of liedje.
Bron / hint
Een prachtige bron om inspiratie op te doen is de website van Het Klokhuis:
www.hetklokhuis.nl. Hier kun een heleboel reeds uitgezonden afleveringen bekijken. Ook kun
je lezen hoe zij zo’n aflevering in elkaar zetten.
Klokhuis werkwijze/stappenplan*:
www.hetklokhuis.nl/kijk/achterdeschermen/index.html
www.hetklokhuis.nl/doe/pakjecamera/index.html
Ondersteuning
Je procesbegeleider kun je aanspreken in het profieluur en in daltonuren. Je vakdocenten kun
je spreken in de vaklessen of daltonuren.
TV Flevoland komt langs om een workshop te geven over het maken van een filmpje. Een
filmmaakster uit ................. verzorgt tevens een paar workshops en Heidi de Krom zal jullie
wat leren over het maken van een goede sketch.
Digitale camera’s zijn te leen via school. Zorg wel voor een duidelijk script zodat je de camera
zo kort mogelijk nodig hebt.
In de Daltonweek is edit-apparatuur beschikbaar. Een expert zal dan in samenwerking met
jullie aan de hand van jullie script het filmpje knippen en plakken.
Leerdoelen
De keuze van de leerdoelen is vrij. Ze moeten wel voorkomen in de leerlijnen van deze of een
volgende periode en van minimaal twee Beta-vakken afkomstig zijn.
Bij CKV1 zullen voor Theater en Film leerdoelen geformuleerd worden.
Tijdens het project gaan jullie zelf een ‘presentatieleerlijn’ maken en hier ook mee oefenen.
Beoordeling
 Procesbeoordeling en productbeoordeling vinden plaats volgens het ‘ Plan van eisen
project Kunst, jawel’.
De puntentoekenning wordt bijgehouden op de ‘Projectkaart’ van iedere groep.
Bedenk daarbij, dat jullie programma / aflevering van Klokhuis in ieder geval moet voldoen
aan de volgende criteria:
1. Het onderwerp moet leerdoelen omvatten van minimaal twee bèta vakken.
2. Het programma bevat een informatief filmpje op locatie.
3. Het programma bevat een sketch of liedje,
4. ... waarbij het informatief gedeelte minimaal 2x zo lang is als het totaal aan sketches
en liedjes.
Uiteraard is het niveau van de uitwerking van de bovenstaande punten van belang voor de
beoordeling.
Bij de start van het project worden de criteria verder toegelicht/aangevuld.
Er zijn twee go / no-go momenten:
 De keuze van de doelen moet goedgekeurd worden.
 Jullie script voor film en sketch moet goedgekeurd worden.
Max. aantal leerlingen: 4 per groepje
Download