God en seks – 20 september

advertisement
God in de Lage Landen
Aflevering 2 – God en geweld – 13 september
Geloof kan mensen inspireren tot het meest vreselijke geweld. Hoe vaak menen gelovigen niet
hun God een handje te moeten helpen door naar de wapens te grijpen? Ook christenen. Maar
Jezus heeft ook velen geïnspireerd tot pacifisme. In deze aflevering vertelt Ernst Daniël Smid
over Jan van Leiden die als leider van de wederdopers een gewelddadig schrikbewind voert in
Munster. Opmerkelijk genoeg komt uit deze beweging van wederdopers ook de eerste kerk voort
die macht en geweld afzweert voort onder leiding van de Friese uitgetreden priester Menno
Simonsz. Een van de beroemdste Nederlandse dominees van de 20e eeuw is de veelkleurige
Jan Buskes. Hij wordt als 15-jarige gegrepen door de christelijke geweldloosheid en zet zich
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in voor de vrede, ook als dat hem in botsing brengt met
machtige figuren.
Ernst Daniël Smid krijgt weer een beetje de Hollanditis, de 'ziekte' van het verzet tegen de
plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in de jaren '80. Dit verzet begint in de kerken en mondt
uit in de grootste massademonstraties uit de Nederlandse geschiedenis. Renze Klamer ontmoet
een pacifistische dominee en zijn dochter, die het leger ingegaan is.
Aflevering 3 – God en seks – 20 september
Geen gevoeliger combinatie dan God, kerk en seks. Jezus zei opvallend weinig over seks, maar
de kerk heeft seks al vroeg tot gevaarlijk terrein verklaard. Nodig voor de voortplanting, maar
besmet met verderfelijke lust. De reformatie brengt een voorzichtige verandering. Ernst Daniël
Smid brengt in deze aflevering ‘vadertje Cats’ tot leven , die heel anders over seks blijkt te
denken dan kerkvader Augustinus. Zijn boeken over de vrouw en het huwelijksleven, verlucht met
vele plaatjes, staan in veel gezinnen naast de statenbijbel op de schoorsteenmantel. Als de
prostitutie in de ogen van Johannes van der Steur te veel ruimte krijgt van de overheid, gaat hij
midden in de nacht de hoerenlopers ervan proberen te overtuigen dat ze op de verkeerde weg
zijn. Hij moet het regelmatig met een pak slaag of een pot met urine boven op zijn kop bekopen!
Maar zijn Middernachtzending zorgt voor heel wat lege peeskamertjes. Psychiater Kees Trimbos
zorgt in de zestiger jaren van de vorige eeuw met zijn KRO-radiopraatjes in katholieke kringen
voor verzachting van de kerkelijke seksuele moraal. Op de radio was niet eerder zo openhartig
over seks gepraat als door hem. Bovendien waarschuwt hij voor kindermisbruik door priesters,
meer dan vijftig jaar voordat naar buiten komt hoe groot dat probleem in zijn tijd was.
Renze Klamer bezoekt met de houdster van een christelijke erotiekshop een groothandel in
seksspeeltjes.
Download