PowerPoint Presentation - Aquacultuur vlaanderen

advertisement
Roadmap geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
Situering
 Nieuw Industrieel Beleid – Agentschap Ondernemen
 Industriegedreven roadmapping voor een waardeketen
of een business case
 Blueprint voor toekenning Europese en Vlaamse
subsidies voor de komende jaren
 Internationaal vermarkten van Vlaamse expertise
Roadmap geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
 Consortium:
– 8 Vlaamse bedrijven, 4 KMO’s
– 2 Kennisinstellingen; 1 “Andere” partner
Brevisco bvba
Roadmap geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
 Traject tot nu toe:
– Maart 2014: Indiening voorstel door consortium
– Mei 2014: 8 roadmap-projecten principieel goedgekeurd
– Juni 2014: Bespreking op Agentschap Ondernemen + finale
aanpassingen proposal
– Najaar 2014: Start project
Roadmap geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
 Algemene doelstelling: roadmap waardeketen
geïntegreerde aquacultuur
 5 werkpakketten:
1. State-of-the-art m.b.t. (geïntegreerde) aquacultuur op
Vlaams/Belgisch, Europees en wereldniveau
2. Waardeketenanalyse + vermarktingspotentieel geïntegreerde
aquacultuurproductie: eindproducten, technologie, diensten
en know-how
3. Identificatie en kwantificatie innovatiepotentieel :
eindproducten, technologie, diensten en know-how
4. Technisch/economische definitie van 2-4 pilootprojecten
5. Roadmap-rapport, disseminatie, coördinatie
Aquacultuur-technisch:
 Enkel mariene aquacultuur
 Nadruk op integratie
 Focus op viskweek, schaal-en schelpdieren en
zeewierkweek
Beoogde markten/producten/diensten:





Voeding en voedingssupplementen
Diervoeding
Chemie
Biobrandstof en -energie
Kustverdediging, erosiebescherming en
natuurcompensatie
 Bioremediatie
 Consultancy
 Toeleveranciers: bv monitoring, voeder, technisch
textiel, kooien,…
Aquavalue: technische gegevens




Budget: 478.920 €, 20% in-kind gefinancierd
Start: 1 oktober 2014
Duur: 12 maanden
Ondersteuning door AO betreffende methodologie
AQUAVALUE - Roadmap voor geintegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
1
T1.1
T1.2
2
T2.1
T2.2
T2.3
T2.4
3
T3.1
T3.2
T3.3
4
T4.1
5
T5.1
T5.2
T5.3
Work package / Task descriptions
Inventarisatie state-of-the-art m.b.t. (geïntegreerde) aquacultuurcultuur
Inventarisatie van bestaande vormen van (geïntegreerde) aquacultuur in Vlaanderen en daarbuiten
SWOT-analyse mbt geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
Waardeketenanalyse en vermarktingspotentieel bepalen van geïntegreerde aquacultuurproducten voor Vlaanderen
Markt voeding en voedingssupplementen
Markt diervoeding
Markt chemie en brandstoffen/energie
Andere markten (bioremediatie, consultancy, etc.)
Identificatie van het innovatiepotentieel mbt geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
Identifatie van longlist met kansrijke concepten mbt geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen
Opstellen van een screeningsprocedure
Aftoetsen van de longlist aan de hand van de opgestelde screeningsprocedure
Technisch/economische definitie van pilootprojecten
Definitie van 2-4 pilootprojecten
Project management, coördinatie en rapportage
Technische en administratieve projectopvolging
Coördinatie van (groeps)interviews, workshops en disseminatie-activiteiten
Finale rapportage
Project periode
WP/task leader
UGent
UGent
ILVO
COLRUYT
PURES
INVE
SIOEN
eCOAST
dotOcean
dotOcean
eCOAST
SIOEN
eCOAST
eCOAST
SIOEN
SIOEN
FMC
SIOEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indiener
Rol
SIOEN Industries
Projectcoördinator, zeewiercultivatie
Onderneming 1
Rol
dotOcean
Partner, monitoringtechieken
Onderneming 2
Rol
INVE
Partner, voedingssupplementen
Onderneming 3
Rol
Brevisco
Partner, maricultuur expert
Onderneming 4
Rol
Etablissementen Franz Colruyt NV
Partner, retail, duurzaamheidscores, economische en ecologische
haalbaarheid
Onderneming 5
Rol
Ecoast
Partner, systeemecologie
Onderneming 6
Rol
Dredging International
Partner, kustverdediging, erosiebescherming, waterbouw
Onderneming 7
PURES
Kenniscentrum 1
UGent – IOF consortium Aquaculture Ghent University
Rol
Partner, kennispartner aquacultuur
Kenniscentrum 2
ILVO
Rol
Partner, kennispartner maricultuur
Andere partij
Flanders’ Maritime Cluster vzw
Rol
Partner, platformwerking
Download