Aquacultuur van zoutwatersoorten in landinstallaties Extensieve

advertisement
Intensieve zoetwaterteelt
De vijvers worden zo onderhouden dat de
ontwikkeling van waterfauna hierin sterker wordt
gestimuleerd dan in het natuurlijke ecosysteem.
De dichtheid is beperkt en de vissen worden langs
natuurlijke weg gevoed. Sommige producenten
bieden tevens een voedselcomplement. Deze vijvers
spelen een belangrijke, positieve rol in het landschap,
het waterbeheer en de biodiversiteit.
Voorbeelden – Karper, in gemengde teelt
met andere soorten (houting, snoekbaars,
snoek, meerval enz.).
Aquacultuur van zoutwatersoorten
in landinstallaties
De teelt van zoutwatervissen (in het bijzonder
platvissen) is ook mogelijk in kunstmatige bekkens
aan land, zolang deze maar gevuld worden
met zeewater. Recirculatie van het kweekwater,
met het oog op een gesloten, gecontroleerde
omgeving, is nodig voor een optimale productie
in de broedbanken en kinderkamers van
zoutwatervissen.
Voorbeelden – Tarbot, tong, Senegalese tong,
zeebaars, goudbrasem.
Extensieve aquacultuur in brak water
De dieren (die meestal worden aangevoerd op
de zeestroming) worden in speciaal ingerichte
lagunes (bv.: Italiaanse „vallicoltura”, Spaanse
„esteros”) gehouden. De introductie van pootvis
uit de broedbank en de toevoeging van voedselcomplementen versterken het semi-extensieve
karakter van deze teelt. Deze vorm van
aquacultuur speelt een belangrijke rol in de
instandhouding van het natuurlijk kusterfgoed.
Voorbeelden – Zeebaars, paling, tong,
Senegalese tong, zeebrasem, harder, steur,
garnalen en schaal- en schelpdieren.
6
Intensieve zoetwaterteelt
In de intensieve systemen worden de vissen gekweekt in bekkens totdat ze een commerciële afmeting
hebben bereikt. Er zijn twee technieken: continue doorstroming (de bekkens worden stroomopwaarts
gevoed door water uit de rivier en stroomafwaarts wordt dit water weer teruggegeven) en recirculatie
(het water blijft in een gesloten circuit en wordt gerecycleerd teneinde opnieuw in de bekkens te kunnen
circuleren). De recirculatiesystemen zijn duurder (energie), maar hierbij kunnen de kweekomstandigheden
(temperatuur, zuurstof) en de watertemperatuur wel beter worden beheerst.
Voorbeelden – Regenboogforel, paling, meerval, steur, nijltilapia enz.
Mariene aquacultuur in kooien
De vissen worden gehouden in kooien die op de
bodem zijn verankerd en die aan de oppervlakte
worden gehouden door een drijvend kunststof kader.
Deze vorm van kweken vindt vooral plaats in de
beschutte zones in de buurt van de kust, maar
met behulp van meer geavanceerdere technieken
(dompelkooien, bewaking op afstand, automatische
voeding enz.) zouden ze ook verder weg moeten
kunnen worden ontwikkeld.
Voorbeelden – Zalm, zeebaars, goudbrasem,
ombervis enz.
Teelt van schaal- en schelpdieren
Het kweken van schaal- en schelpdieren steunt op de verzameling
van wild zaad of zaad uit de broedbank, dat zich voedt met nutriënten die natuurlijk in het milieu aanwezig zijn (filtrerende dieren).
De oester- en mosselteelt vertegenwoordigen 90 % van de Europese
productie, met gebruik van zeer uiteenlopende technieken:
op de bodem, op tafels, op houten palen, op touwen enz.
Voorbeelden – Oesters (oesterteelt), mosselen (mosselteelt),
tapijtschelpen, zeeoren.
7
Download