klik hier

advertisement
Samenvatting Aquacultuur
Het doel van deze richtlijnen is het concipiëren van normen voor Milieu Effecten Analyse t.b.v.
de subsector Aquacultuur in Suriname.
Aquacultuur is een belangrijke economische activiteit die in toenemende mate een belangrijke
rol vervult in de economie van verschillende landen, zowel in ontwikkelde alsook in
ontwikkelingslanden.
Aquacultuur heeft ook voor - en nadelen. Een voordeel is bijvoorbeeld het vergroten van
goedkopere eiwitvoorziening, terwijl een nadeel is de verandering van het habitat.
Er bestaan diverse vormen van effecten van aquacultuur op het milieu en deze effecten staan in
relatie tot de vorm van intensiteit (FAO, 2006). In de screening van de aanvraag moet zeker
gekeken worden welk soort teeltsysteem zal worden gehanteerd. Deze zijn super intensieve teelt,
intensieve teelt, semi-intensieve teelt, semi-extensieve teelt en extensieve teelt.
In de screening checklist wordt o.a gekeken naar de geschikt van het gebied voor aquacultuur;
zullen niet-endemische of exotische soorten worden gekweekt; zullen er veranderingen optreden
in de wijze landgebruik als gevolg van het project; wat is de invloed van het project op het
grondwater?
In de scoping fase worden: de potentiële effecten geïdentificeerd; publieke participatie
georganiseerd; alternatieven voor het project aangedragen en criteria voor inschatten van de
omvange van de effecten.
In de analyse fase zullen de potentiële effecten onderzocht worden. De positieve effecten zullen
gestimuleerd worden, terwijl voor de negatieve effecten mitigerende maatregelen voorgesteld.
Een negatief effect kan zijn : beschadiging van natuurlijke hulpbronnen als gevolg van directe
verandering van de semi-natuurlijke habitat.
Download